maandag 16 januari 2017

ENQUÊTE SPEELTUINTJES BEIJUMBeijum vergrijst langzamerhand. In de ooit kinderrijkste wijk van Nederland neemt het aantal peuters en kleuters langzamerhand af. Wat te doen met al de speelplekken in de wijk voor de steeds minder in getal wordende allerkleinsten en de leeftijdgenootjes boven hen?

Tijdens de Beijumsessie van afgelopen oktober in de Kleihorn werd het onderwerp voor het eerst aangesneden, zie nog eens dit bericht.
Afgelopen vrijdag vroeg medewerkster Leonie van WIJ Beijum-jeugdwerk: 
Wij (werkgroep speelplekkenplan) zouden graag de enquête verspreiden om de behoeftes, wensen etc. in kaart te brengen van bewoners.

Foto boven, een speelveldje in de zomer. Afbeeldingen links, rechts en beneden zijn gisteren gemaakt. Wat gaan we doen met de vele speelveldjes in Beijum?

De Beijumblogger bespeurde tijdens de Beijumsessie weinig animo van Beijumers om zich met deze materie bezig te houden. De betrokkenheid in de wijk richting invulling van de gemeenschappelijke leefomgeving, en dus ook van de speelveldjes, is waarschijnlijk veel minder dan dat het heersende beeld van 'de actieve wijk Beijum' doet willen voorkomen.

Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de wijk lijken een uitstervend ras te vertegenwoordigen. Daarover later een bericht.

Maar in dit geval, omtrent de speelveldjes in de wijk, niet geschoten is nog altijd mis. En daarom, doe vooral mee:


Enquête speelplekken in Beijum

De gemeente stelt de bewoners in Beijum in de gelegenheid om mee te denken over de invulling van een nieuw speelplekkenplan. Mee te denken over zaken zoals toekomstige locatie(s), inrichting, mogelijk samenvoegen van plekken tot een grotere plek en andere wensen van bewoners. Uw mening telt!
Om de mening van bewoners (aangaande de speelplekken) in kaart te brengen willen wij u vragen een korte enquête in te vullen. Indien u op de link klikt dan opent de enquête zich in een nieuw venster. https://goo.gl/forms/JT7xkHrbm9TYkMSr1

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

De enquête vraagt niet naar mijn leeftijd. Ook niet over het punt van aandacht of ik kinderen heb. De vraag hoeveel speelveldjes er zijn "in mijn directe omgeving" legt niet nader uit hoe ver deze omgeving mag reiken. Kortom: een slordige vragenlijst onder MBO-niveau; met name bedoeld om mogelijk te bezuinigen op het gemeentelijk onderhoud van deze speelplekken.

Mag de wijk Beijum ook zelf democratisch beslissen of er speelplekken worden opgeheven? Ik teken hierbij aan dat de Sociale Long Beijum (SLB) niet democratisch is gelegitimeerd (geen rechtspersoon en geen verkozen bestuur). Neemt Wij Beijum het heft of het roer in handen?

Waarom is deze enquête niet mede ondertekend door de Stadsdeelcoördinatie Oost? Pas op voor "zelfbeheer" als middel om te bezuinigen!

Hoe moet het nu met dat centrale speelveld voor kinderen van de SLB (hun hoofddoelstelling)? Door middel van een (afgedwongen) fusie van speelveldjes? Zo ja, nogmaals, wie beslist hierover? Er is een relatie met wijkdemocratie en wijkopbouw. A.u.b. geen ons-kent-ons-politiek!!! Graag open vensters.