maandag 30 januari 2017

OPBOUWWERKSTER DEBORA DEN HARING VERLAAT BEIJUM

Archieffoto

Opbouwwerkster Debora den Haring neemt in verbad met het aanvaarden van een functie elders in de stad afscheid van Beijum.
Vanochtend berichtte ze:

Na 6 jaar in Beijum te hebben gewerkt als opbouwwerker ga ik een nieuwe uitdaging aan! Vanaf 6 februari zal ik in Wij team Corpus den Hoorn als praktijkbegeleider gaan werken. 

Dit komt misschien een beetje onverwacht maar voor mij is het een goede en logische stap.
In de afgelopen jaren hebben we samen prachtige projecten mogen realiseren en Beijum een beetje mooier kunnen maken. Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking.


Ruim zes jaar geleden stelde ze zich voor op Beijumnieuws, zie nog eens dit bericht


Debora den Haring was niet alleen professional, ze zette zich ook met hart en ziel in voor de wijk, zie nog eens dit bericht

Update 1.45 uur. Debora, wat ga je het meest missen aan Beijum? En wat valt er volgens jou nog te verbeteren in de wijk?
Wat ik het meest aan Beijum ga missen zijn de bewoners natuurlijk! Zo betrokken en gemotiveerd om Beijum mooier, kleurrijker, aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken. Bewoners weten elkaar en ons te vinden en dat is heel prettig.
Ik ga natuurlijk ook mijn collega’s missen, en het hele vrije van dit werk. Ik bepaal nu mijn eigen agenda en kan zelf de prioriteiten aangeven.
Wat er nog te doen valt? Veel! De wijk is nooit af. De speelplekken vind ik heel interessant. Hoe kan je samen met de gemeente ervoor zorgen dat bewoners na gaan denken over de speelplekken in Beijum en met een gezamenlijk en gedragen plan komen.

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wat betreft die speelplekken in Beijum en de beklonken planvorming, verwijs ik naar Facebook slechte ervaringen met Wij Beijum (20-01-2017):

https://www.facebook.com/groups/358115511201697/permalink/409762219370359/

Citaat: Over te verdwijnen speelplekken in Beijum, Ons Kent Ons en voldongen feiten

Dit is mijn reactie van gisteravond op het weblog van de BOB en op Facebook Beijumnieuws:

“Kees Huizenga schreef:

19 januari 2017 om 21:02

Wat betreft die speelveldjes in Beijum: Stadsbeheer Oost heeft reeds autonoom gedecreteerd dat er bij voorbaat op zestien heerden (zie de opsomming van de heerden door de BOB) speelveldjes moeten verdwijnen, maar “alles is bespreekbaar en uw mening telt”. Ja, ja… Sommige heerden hebben twee tot drie speelveldjes.

Met andere woorden: van de huidige 91 speelplekken in Beijum worden er bij voorbaat “in de planning” (welke niet ter discussie staat op 1 febr. 2017) ongeveer 30 opgeheven. Lees de tweede alinea van de uitnodigingsbrief.

Zonder dat de wijk is geraadpleegd of gehoord verdwijnen er werkendeweg ± 30 speelveldjes. Een derde van het totaal speelplekken in Beijum.

Citaat:

“Op korte termijn, binnen nu en drie jaar, gaan er speelplekken verdwijnen. Deze speelplekken zijn aangegeven met een stip op de kaart aan de achterkant van de uitnodiging.”

Die verdwijnende speelplekken staan niet op “de nominatie” om te verdwijnen. Nee, dat is reeds beslist door hogere instanties.

Waarover moet die wijkvergadering van Wij Beijum c.s. dan in rede besluiten? Er komt waarschijnlijk een voorgekookte beamerpresentatie.

Het lijkt aldus op een zgn. inloopbijeenkomst, alwaar de bewoners de voldongen feiten mogen aanhoren.

Geen inspraak, geen echt wijkoverleg, geen bewonersparticipatie. Wij Beijum, de BOB en de SLB hebben alles reeds voorbestierd / voorbestemd met Stadsbeheer Oost (Peter Homan).

“Alles is bespreekbaar en uw mening telt” is een grote en grove leugen!!!

Er is toch geen discussie mogelijk over die aangestipte heerden op de achterkant van de uitnodiging? Moeten de Beijumers over een dictaat vergaderen?”

Toevoeging op Facebook Beijumnieuws:

Een vraag: heeft de Bewonersgroep Speelplekkenoverleg met alle 16 heerden of heerdcomités vooroverleg gehad? Hoe is die speelplekkensanering van Stadsbeheer Oost c.s. tot stand gekomen? Kijk, ik begrijp best dat er vanwege de vergrijzing van Beijum (minder jonge kinderen) enkele speelplekken kunnen verdwijnen. Hier wordt echter niet naar verwezen. In de uitnodigingsbrief lees ik alleen maar een financiële overweging. Terwijl het economisch beter gaat met Nederland. Ook met de overheidsfinanciën. Het gaat mij om de gevolgde procedure/werkwijze. Werk niet van bovenaf, maar van onderop! Er is een relatie met de bevordering van de leefbaarheid in Beijum. Wat is de rol geweest van MJD Jeugdwerk Beijum (onderdeel van Wij Beijum)?

Ik weet dat over dit onderwerp een discussie woedt op Facebook Sociale Long. Door deze club ben evenwel ik verbannen. Zo gaat dat in Beijum…

Mijn beargumenteerde reactie op het weblog van de BOB is vandaag verwijderd door Rein van der Velde. Het is mij niet bekend of Rein het bestuur van de BOB hierin heeft gekend.

De nieuwe missie van de BOB, met dank aan extern adviseur Ale Woudstra uit Lemmer, zou er vanuit moeten gaan om wijkactiviteiten "van onderop" te faciliteren. Dat is met die verdwenen speelplekken helaas niet gebeurd. Het is top down-besluitvorming. Wij Beijum c.s. (waaronder de BOB en de Sociale Long Beijum) weten wat goed voor Beijum is!

20 januari 2017

Kees Huizenga zei

In 2012 zijn er op vier heerden die groene NLA-hekken gekomen. Het was een “politiek van slikken of stikken”. Nee, dat was geen goede wijkopbouw en geen effectieve bewonersparticipatie vanuit het NLA-wijkteam Beijum. Debora den Haring was hier actief bij betrokken. Samen met een bezoekende ambtenaar van de dienst RO/EZ.

Zie verder mijn reactie op Beijumnieuws, gedateerd 1 november 2012:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2012/10/hoezo-geen-project-welkom-in-beijum.html


“STIEL Beijum heeft voor de zomervakantie een zeer slechte naam opgebouwd bij die heerden, waar die NLA-hekken zijn geplaatst. Nota bene zonder hekdeuren. Mijn corporatie wist niet dat er hekken zonder vanzelfsprekende hekdeuren waren geleverd. Tja, hoe bedenk je het, nietwaar?”

Kort na de plaatsing van deze hekken aan de Isebrandtsheerd verdween de vertegenwoordigster van De Huismeesters uit het NLA-wijkteam Beijum. Waarvan melding.

Vanuit de Barmaheerd heb ik toen eveneens woedende reacties vernomen. De meeste oude schuttingen staan er nog steeds. Ook in mijn straat.

Kees Huizenga zei

Zie verder:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/11/duur-aangelegde-wijkring-hekken.html