zondag 22 januari 2017

WIJKKRANT DE BEIJUMER OP EIGEN BENEN VERDERKomende week valt de eerste wijkkrant van 2017 bij Beijumers zonder NEE-sticker in de bus. En voor het eerst zal dat gebeuren zonder co-productie met de Regiokrant.

Laatstgenoemde krant is abrupt en zonder communicatie met de lezers gestopt.

Vanaf eind maart tot eind december heeft wijkkrant De Beijumer met de Regiokrant meegelift. Dit om de kosten (drukken, verspreiden) zo laag mogelijk te houden. Zie nog eens dit bericht

De Beijumer is de wijkkrant van Beijum die de misbruikte en tragisch geëindigde voorganger, de Beijumkrant moet doen vergeten. Dat kan alleen zonder conflicten over macht en zeggenschap. Een vrije redactie is daarbij onontbeerlijk. En die is er. Er is geen enkele bemoeizucht van welke uitgever of van welke organisatie dan ook meer.

Het op eigen benen komen te staan van De Beijumer zat er al aan te komen, maar is door het stoppen van de Regiokrant in een stroomversnelling geraakt.

Foto is op het 'kantoor' van opmaker Hans Koopman gemaakt. De schrijvers hebben hun berichten weer ingestuurd, de fotografen hun foto's. Wat rest is de krant in elkaar zetten.

Vanaf komende woensdag in de bus. Wijkkrant De Beijumer.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Over de opheffing van de Regiokrant Groningen: er staat niets op de website van de Regiokrant Groningen.

Wel een zeer korte mededeling op de website van Leander Media:

http://www.leandermedia.nl/

Citaat:

“Uitgeverij Leander was een Groningse uitgeverij. Zij heeft per 1-1-2017 haar activiteiten gestaakt (pensionering).”

Noot: een bedrijf kan nooit gepensioneerd zijn. Wel de directeur of eigenaar.

Geen enkele dank wordt uitgesproken richting de adverterende bedrijven, die Leander Media van grote dienst zijn geweest. Ik denk hierbij ook aan de tien wijkgidsen, die Leander Media elk jaar in augustus uitgaf.

Zie: http://www.leandermedia.nl/wijkgidsen/

Geen enkel dankwoord voor de werknemers of inleenkrachten, zoals mevrouw Willy Koolstra.