dinsdag 24 januari 2017

WIJKKRANT DE BEIJUMER IS UIT!


De komende dagen valt bij elke Beijumer die geen NEE-sticker op de brievenbus heeft de krant die we links in beeld zien op de mat (of in de bus).

Vers van de pers, de nieuwe De Beijumer.

Met nieuws over de dansgroepen die Beijum rijk is en regelmatig in de prijzen vallen.

Over een circustalent, een jongetje van tien jaar uit de Jensemaheerd die een toptalent schijnt te zijn.

De kruidenrubriek van Saskia Nieboer, de column van Arjan de Rooij, een artikel over een prijs voor onderzoek naar doofblindheid, een artikel over de natuur, foto's uit Mooi Kardinge.

En natuurlijk met advertenties, een krant in elkaar zetten, laten drukken en verspreiden kost immers geld.

Mochten Beijumers om de een of andere reden geen krant krijgen, ze liggen een dezer dagen ook op vaste afgiftepunten in de wijk, zoals in de AH, Wiershoeck etc.

Tips, kopij, commentaar, complimenten, foto's, alles is welkom.


Geen opmerkingen: