dinsdag 24 januari 2017

UIT DE OUDE DOOS (313)

De loop- en fietsbruggen aan beide kanten van de Korrewegbrug zijn een uitkomst voor fietsers die van de stad naar Beijum vice versa fietsen. Wachten totdat de brug na het passeren van een schip weer begaanbaar wordt hoeft niet. Het is even een klim naar boven en weer naar beneden, maar je kunt tenminste gewoon je weg vervolgen en in beweging blijven.

De aanleg ervan, ruim een kwart eeuw geleden alweer, had eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw wel wat voeten in aarde.

Lees het bericht uit Nieuwsblad van het Noorden uit november 1989. Een zekere schippersvereniging genaamd Schuttevaer was destijds niet zo gecharmeerd van de te komen loop- en fietsbruggen. Want, kwamen die wel hoog genoeg te liggen, en zouden ze de scheepvaart niet gaan hinderen?

Ooit geweten dat het Van Starkenborgh-kanaal een vaarverbinding tussen Lemmer en Delfzijl is?
En wat een hoeveelheid schepen, tussen de 25.000 en 30.000! Het kan bijna niet anders of dat is een stuk minder geworden (de blogger zal trachten na te vragen hoeveel het er tegenwoordig zijn), de brug gaat echt geen 70 keer per dag open voor scheepvaart zoals in het bericht staat.

Berichten staan in het rijke archief van Dagblad en Nieuwsblad van het Noorden. www.dekrantvantoen.nl

2 opmerkingen:

Joop Steenhuis zei

Leuk om te weten is, dat deze brug een naamsverandering onderging in 2005.Vanaf dat jaar is de naam Gerrit Krolbrug. Gerrit Krol was een schrijver die in de buurt van de brug woonde. Het is even wennen en het was goed geweest als het in het stukje genoemd zou zijn.

Joop Steenhuis

Kees Huizenga zei

In het NvhN van 8 november 1989 staat dat er dagelijks 70 schepen door de dan open Korrewegbrug gaan. Feit is dat er soms wel twee tot drie schepen achter elkaar door het Van Starkenborghkanaal gaan, terwijl de automobilisten, etc. lang moeten wachten.

Mijn ervaring als fietser is dat de kans 25% tot 30% is dat de Korrewegbrug open is (voor vrachtschepen, etc.). Per uur gaat deze brug gemiddeld drie tot vier keren open. Per etmaal kunnen de schippers zeker 14 uren door deze brug varen. Dan kom ik uit op maximaal 56 openingen per dag. Tijdens het voorjaar of de zomer kan dit getal hoger zijn.*

De vraag is dus of de Korrewegbrug of Gerrit Krol-brug wel 70 keren per dag open gaat. De Vaarroute Lemmer-Delfzijl is een uitstekende vaarweg; ook in economische zin. Als het beter gaat met de economie, varen er meer vrachtschepen op deze duurzame route.

* De Korrewegbrug gaat tevens open voor plezierboten.

Nadere informatie kan aangevraagd worden bij de heer Peter van der Wal van de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen.