woensdag 4 januari 2017

DE NAWEEËN VAN DE JAARWISSELING

Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat de met een houten stuk hout ingepakte brievenbussen die op bovenstaande foto zijn te zien de naweeën zijn van de afgelopen jaarwisseling.

Het zal ongetwijfeld met vuurwerk te maken hebben. Zie afbeelding links, er liggen gedeeltes van oorspronkelijke brievenbussen beneden op de grond, waarvan een gedeelte zwartgeblakerd. Locatie, een flatgebouw op de grens Froukema- en Wibenaheerd.
De blogger heeft geen idee of de houten voorfront door de bewoners dan wel de woningbouwvereniging is aangebracht. Hij zal over een week of twee weer eens kijken hoe het er bijstaat.

Op sommige plekken in de wijk lijkt er een afwachtende houding te zijn wat betreft het al of niet opruimen van jaarwisseling-troep.

Zie foto rechts, midden in de Grevingaheerd, op de rand van het ronde speelveld. Moeten wij het nou opruimen, of doet de milieudienst het?
Ondergetekende denkt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de troep dit nog wel weten. Tenzij ze zwaar beneveld waren door de drank.
Ondergetekende weet niet of er een buurt-saamhorigheid in de Grevingaheerd is. In dat soort heerden steken de bewoners vaak zelfs de handen uit de mouwen.

Maar iedereen weet dat eventueel de gemeentelijke opruimdienst dit toch wel binnen twee weken op gaat ruimen.

Geen opmerkingen: