donderdag 10 december 2009

BOMEN MET GROENE/GELE STIP WORDEN VERWIJDERD

Het zag er van een afstandje gevaarlijk uit, maar naderbij gekomen was te zien dat de boomklimmer veilig aan een stevige kabel vastzat. Klik de rechter foto groter.
Hij was bezig maatregelen te treffen om een boom met groene stip veilig naar beneden te kunnen krijgen. Op de foto links ziet u al zo'n reus langs het water van de Zuidwending liggen.Waarom gebeurd dit? Als je op internet googled op bomen en groene stippen lees je o.a. Heeft u ook iepen in de tuin of op het erf dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij u langskomen. Natuurlijk bellen ze eerst aan om u te informeren. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gele of groene stip. Ook wordt u dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee u afstand doet van de zieke boom of bomen. http://www.iepenwacht.nl/groningen/paginas/nieuws.html
Dat wat betreft particuliere bomen. De gemeente Groningen heeft ook een beleidsplan opgesteld voor 'maatschappelijke' bomen die ziek zijn of in de weg staan:
De gemeente gaat dode bomen in de stad niet meer in het voorjaar kappen maar in het najaar. Zo kunnen de Stadjers beter zien dat een boom dood of ziek is en gekapt moet worden. Zieke of dode bomen hebben weinig of geen bladeren. Tot nu toe kapte de gemeente dode bomen in het voorjaar, wanneer een leek niet goed kon zien of het kappen wel echt nodig was. http://gemeente.groningen.nl/b-w-besluiten/22853
Mensen die het niet helemaal eens zijn met deze gang van zaken kunnen zich opgeven als, ja u leest het goed, als boomagent. De boomagent is degene die reageert, handelt en de Bomenstichting vertegenwoordigt op het meldpunt. We zoeken nog met name boomagenten voor Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant.
De belangrijkste taak van de boomagent is het bijhouden van de reacties in hun provincie of regio en daar actief mee aan de slag gaan. In Nederland worden jaarlijks veel bomen (onterecht) gekapt. Met uw hulp kan dat voorkomen worden. De bezoekers van het Meldpunt kunnen uw hulp goed gebruiken. http://vroegevogels.vara.nl/Aanmelden-als-Boomagent.570.0.html
Zonder bomen is er geen leven mogelijk. Voor de bomenstichting is elke boom buitengewoon:

Geen opmerkingen: