dinsdag 8 december 2009

WOEDE OM OVERLAST CROSSBAAN/PEDALPARK (2)

(Vervolg van gisteravond)
Er kan eigenlijk niet genoeg benadrukt worden dat de jongeren waar het echt om gaat niet voor de overlast op en rondom het Pedalpark verantwoordelijk zijn. Nadat de emoties gisteravond uiteindelijk tot bedaren waren gekomen werd eenstemmig erkent dat niet de sportieve crossers het woongenot van de omwonenden verstieren maar dat de plek lieden aantrekt die er niet met de beste bedoelingen heengaan. Alcoholisten, dealers en herrieschoppers. Eerst dit, begin dit jaar was iedereen nog lyrisch over het door jongeren zelf gebouwde en ontworpen crossveldje. Zo zelfs dat ze de Richard Krajicek Award er mee wonnen. Uit http://www.dvhn.nl/ van ergens in februari: De fietscrossbaan en jongerenhangplek Pedal Park in de Groningse wijk Beijum heeft de Richard Krajicek Foundation Award 2008 gewonnen. De prijs bestaat uit 10.000 euro en is bedoeld voor sportieve activiteiten waar niet de sport maar het meedoen centraal staat. De jury koos het Pedal Park, dat is aangelegd in de zogenoemde groene long in Beijum, uit honderd inzendingen omdat het project een initiatief is van de jongeren zelf en het de sfeer in de buurt verbetert.
Geen uitnodiging
De laatste woorden zijn het afgelopen jaar achterhaald, de sfeer in de buurt is er absoluut niet door verbeterd, tenminste als je de meeste omwonenden moet geloven. Had dit nou niet vantevoren onderzocht kunnen worden? Een bewoner van de Jaltadaheerd merkte op: allemaal mooi en wel zo'n project voor jongeren in een woonbuurt, maar daar hoeven omwonenden toch niet de dupe van worden? Een omwonende van de Grevingaheerd vertelde vanochtend telefonisch: "We zijn in eerste instantie bij het plan Pedalpark betrokken geweest, er lag destijds(voorjaar 2007,JF) een verloederd crossbaantje en ontstonden plannen voor een nieuwe. Na de eerste bijeenkomst zijn bewoners van de Jaltada- en Grevingaheerd niet meer uitgenodigd om mee te praten en ook waren we niet welkom op de opening. Terwijl onze huiskamers pal op de crosspark uitkijken. Ik hoor thuis vaak meer het lawaai van buiten dan van mijn eigen tv-toestel. Ik kan het niet hard maken maar ik heb het gevoel dat we bewust niet meer werden uitgenodigd om het hele project erdoor te kunnen jassen. Volgens mij wilden ze geen slapende honden wakker maken."
Anno Jager nam gisteravond de verantwoording voor deze fout op zich: "Excuses daarvoor, ik had niet alleen uitnodigingen moeten sturen naar bewoners van de Bunnemaheerd maar ook naar die uit de andere twee heerden."
Zoals gisteren reeds vermeld: Ruud van Erp gaat de lijnen met het Meldpunt Overlast aanhalen. Maar wat gaat er nog meer gebeuren?
Criteria
Drie omwonenden gaan met de technische afdeling van ROEZ om de tafel om te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn die de overlast moeten verminderen. Gedacht werd o.a. aan een aarden geluidswal, aan hekwerk of paaltjes om auto's de weg te blokkeren.Er komt één maand een lichtpunt op proef om de jongeren de kans te geven in deze donkere dagen bij een dikke lamp samen te komen. Binnen deze maand moeten ze zich aan de volgende criteria houden: geen brommers en auto's, afval opruimen, geen vuur ontsteken en om 22 uur gaat het licht uit. Om 22.30 uur is iedereen weg.
Vinger aan de pols houden
Een maand na het ontsteken van het licht komen de aanwezigen weer bijeen om te evaluren hoe het is gegaan. Opgemerkt werd nog dat jongeren die dit begeleiden zich correct hebben te gedragen en in staat moeten zijn om gezag uit te oefenen op (aspirant)overlastveroorzakers. Mochten de klachten aanhouden dan wordt de stekker uit het lichtproject getrokken en een nieuwe (geluidsarme) skatebaan lijkt dan ver weg. Positief aan de avond was dat de omwonenden serieus werden genomen. Dit onder het motto beter laat dan nooit. Het Pedalpark blijft een prachtig initiatief voor en door jongeren. Maar het kan alleen blijven bestaan en verder ontwikkeld als er draagvlak voor wordt gecreëerd. Dit had al veel eerder gekund, maar gisteravond is een begin gemaakt om te trachten het vertrouwen met de buurt te herstellen. De jongens mogen hun lol hebben in het Pedalpark, maar de omwonenden hebben recht op ongestoord woongenot. Het is zaak om vanaf nu de vinger aan de pols te houden want de omwonenden zijn het afgelopen half jaar genoeg getergd en niet gehoord. Mocht het de komende weken weer uit de hand lopen dan brengt dat het voortbestaan van het pedalparkproject in gevaar. De jongeren en de jongerenwerker zijn nu aan zet. http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/02/crossveldje-in-de-prijzen.htmlbeijum.html
Kijk ook naar deze videopname van begin juni dit jaar:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/06/pedalpark-beijum.html
9/12: Veel gemeenten voeren kortzichtig jongerenbeleid:
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/12/9/091209_mo-groep.html

Geen opmerkingen: