maandag 7 december 2009

BEIJUMERS PRATEN MEE OVER PLEIN OOST( de video)

Op 1 december konden Beijumers met mensen van het stadsdeel Noorddijk (Irma Zijlstra en Leo van Gent) en Karin dekker, wethouder van o.a. verkeer, praten over een plan van aanpak voor Plein Oost. Zie ook het verslag op 1 december. De video kan wat chaotisch overkomen en daarom ook nog even een overzicht van de besproken onderwerpen, met dank aan twee aanwezigen in de zaal. Let ook op wat stadsdeelcoördinator Leo van Gent over Plein Oost zegt.

Punt1: De verkeersdruk en parkeerdruk op Plein Oost. Er lag een concreet voorstel van de afd. Verkeer & Vervoer van de dienst RO/EZ. Jeroen Bekhof gaf een mondelinge toelichting op de uitgereikte plankaart.

A: Er komen meer parkeerplaatsen aan de Claremaheerd (aan beide zijden). Voor de containers wordt een andere locatie gezocht. Er komt een extra doorgang naar de zaken op de Claremaheerd. De parkeerplaatsen zijn een halve meter langer (5,5 meter lang). De middenweg is zes meter breed (breder dan nu het geval is). De vraag is of de auto’s elkaar kunnen passeren als er één auto achteruit rijdt. Mogelijk wordt deze middenweg bestemd voor eenrichtingsverkeer, maar dat willen de ondernemers juist niet (zie punt B, onder). “Schuinparkeren”, de wens van de ondernemers, pakt slecht uit voor het beoogde tweerichtingsverkeer.

B: Verplaatsen van paaltjes t.b.v. de verkeerscirculatie:Tegenover Innersdijk, aan de Claremaheerd, worden drie paaltjes weggehaald. Ook de paaltjes aan het einde van de middenweg. Vanaf deze middenparkeerweg kan links worden afgeslagen richting de Bentismaheerd. Dit is goed voor de verkeersafvoer en de doorstroming, mits er niet al te hard gereden wordt. Iedereen was het hiermee eens.
C: Extra opgangen aan de west- en oostzijde van het plein.
Iedereen ging hiermee akkoord.


D.Het aanbrengen van een lijn van reflectoren vanaf de Claremaheerd naar de Sporthal om fietsers en voetgangers te scheiden.De onderlinge afstand tussen de voetgangers en fietsers bedraagt 2 à 3 meter. Op de weg van de fietsers komen ook (scooter)bromfietsers. Er werd opgemerkt dat een aparte (derde) baan voor bromfietsen extra gevaren in zich draagt (los van de ruimtelijke onmogelijkheid hiervan). Dan gaan ze nog sneller rijden. Er waren personen die pleitten voor het plaatsen van bloembakken, maar in deze verkeersoptiek zijn bloembakken nogal discutabel.
2; De Pleingroep
Theo Smit van de Pleingroep deed verslag van de activiteiten van de laatste jaren. Er zijn veel activiteiten geweest, maar deze zijn vaak eenmalig. Veel Beijumers hebben hun (vaste) creatieve bijdragen geleverd.
Kees Huizenga opperde het voorstel om het Noord Nederlands Orkest (NNO) naar Plein Oost te halen.
3. De aankleding en verfraaiing van Plein Oost
Er kwamen vele voorstellen: betere verlichting (geen halve bovenbollen, die licht wegnemen), mooiere lantaarnpalen, een bruisende fontein met lichteffecten, (grote) bloembakken met hoge struiken en planten, hogere bomen, mooie wandschilderingen/gevelschilderingen langs de woningen en winkels op Plein Oost.
4. De toekomst van Plein Oost: Moet Plein Oost een winkelplein worden of een voorzieningenplein? Leo van Gent deelde mede dat er gesprekken zijn met het Gezondheidscentrum Beijum en Innersdijk. Wellicht komt op de locatie van het vernieuwde Innersdijk eveneens een nieuw gezondheidscentrum, inclusief de apotheek, fysiotherapeuten, etc. De vergadering was de mening toegedaan dat voor “twee ankers” moet worden gegaan. Zowel een winkelplein als een voorzieningenplein. De vraag is op welke locatie van Plein Oost bv. een Action kan komen. Het pand op Ypemaheerd 49, het huidige Pand 49, is hiervoor te klein. Aldi draait op dit moment redelijk.
Verder is er aandacht besteed aan de activiteiten op het plein. Een orkest op het plein of rommelmarkten? Ook het opfleuren van het plein en een idee om de balkonnen in diverse kleuren te verven kwam ter sprake.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

In mijn langer concept-verslag met betrekking tot punt 1.C. stond:

"Iedereen was hiermee ingenomen. Wim Klein stelde op persoonlijke titel voor om eveneens opgangen aan te brengen aan de lange kanten van het plein. Aan de zuidzijde en noordzijde. Iedereen was het met hem eens. Dit voorstel werd overgenomen/aanvaard.

Noot: het was mij achteraf niet duidelijk of gehandicapten (met een rollator of mobiel voertuig) op Plein Oost kunnen komen." (ik doelde op het verhoogde plein)

Na afloop van deze vergadering gaf ik mij op als lid van de Pleingroep. Na een oproep van stadsdeelsecretaris Irma Zijlstra.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Karin.P. zei

Wat weer kinderachtig om dit te plaatsen als annoniem :-(
En het is gewooon een goed plan want dan kunnen mensen met een rolstoel en kinderwagen en beide kanten goed het plein op en af en met name aan de kant van Innersdijk is dat een probleem.

Kees Huizenga zei

Plein Oost heeft op dit moment aan de noordzijde (bij de OB/De Wegwijzer) drie ingangen.
Aan de zuidzijde drie "trappen" (met één trede; drie betonbalken!).

Aan de westzijde (de kant van Innersdijk/de Bentismaheerd) is er een kleine hindernis voor mensen met een handicap.
Aan de oostzijde is het plein thans niet te betreden door ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Daar is de hindernis het grootst.