donderdag 13 mei 2010

17 MEI WEER GOLFBAANBIJEENKOMST

GOLFBAAN BIJ EEMSHAVENWEG?

De perikelen rond de eventuele aanleg van een Golfbaan lijken even in de luwte geparkeerd te zijn. Maar schijn bedriegt. Aanstaande maandag is er weer een avond georganiseerd voor de mensen van de "klankbordgroep." Uit de notulen van de laatste bijeenkomst, afgelopen 12 april in het Heerdenhoes:
Van de zijde van de bewoners wordt een aantal zaken benadrukt: het contact met het platteland moet vanuit Stad Groningen behouden blijven, het kappen van bos is taboe, het weidse zicht moet behouden blijven, het plan van de bewoners van Noorddijk spreekt aan, aandacht voor het fietspad bij de Oosterseweg, de historie van het gebied moet benut worden en een golfbaan is eventueel denkbaar bij de Eemshavenweg (tekening wordt uitgereikt).
Kortom: “landschap open houden, landbouw ondersteunen en zoveel mogelijk de rust bewaren”.

Vanuit Noorddijk is gesproken met 4 van de 5 boeren, op initiatief van de laatsten. Deze hebben benadrukt dat zij het eens zijn met de bewonersvariant en daarbij hun nering wel willen voortzetten op een meer integrale wijze, maar dat echt biologisch werken te ver gaat. Extra verkeersontsluitingen is voor deze groep ook niet nodig.

Geen opmerkingen: