donderdag 20 mei 2010

HOE ZIT HET NOU MET DE GOLFBAAN?

Afgelopen maandag was er in het Heerdenhoes weer een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die nadenken of zich verweren tegen de komst van de golfbaan. Op de foto ziet u de "klankbordgroep" overleggen over de plannen. Daan Tweehuyzen was ook van de partij. Was er nog wat nieuws onder de zon?
Ik heb geen verslag, er is in feite maar heel weinig nieuws te melden. Wel is duidelijk dat de golfbaanplannen nog helemaal niet van tafel zijn. ondanks dat in alle toonaarden ontkend werd dat de beruchte 'schetsschuit' met de golfbaan (en weg!) geen enkele officiële status zou hebben, dient die wel als uitgangspunt voor de opdracht van de gemeente Bedum - je kunt het document vinden op de Bedum-site, http://www.bedum.nl/ Let vooral op 1e alinea p.3, en: "De gemeente Bedum wil, mede namens de provincie en gemeente Groningen, graag opdracht verstrekken om, met als bouwsteen de schetsschuit rapportage van mei 2008, het uitwerken van verschillende scenario's tot inrichtingsplan ter hand te nemen en te realiseren." (p.4). Dus de plannen waar we met z'n allen tegen te hoop liepen liggen er nog steeds! Hoezo (wat ons voorgehouden werd in de Bedumse bijeenkomst)'beginnen bij nul' en 'alles ligt nog open'? Het wachten is nu op meer duidelijkheid van de 'stuurgroep', dat zijn de politiek verantwoordelijken in deze. We mogen hopen dat die de afwijzing door de bevolking van deze plannen serieus nemen. Vooralsnog hebben we ook in de nieuwe colleges te maken met dezelfde gezichten. Het schijnt dat Janny Visscher zich op Oog-tv tegen de golfbaan heeft uitgesproken, maar dat kan ik nergens vinden. Zou wel erg interessant zijn!

Wout Veldstra (stadsecoloog en lid Projektgroep) heeft nog een praatje gehouden over de sympathieke voornemens van de gemeente om in het kader van duurzaamheid en verantwoorde voedselproduktie, daarin passende landbouw te willen stimuleren. Het Woldstreekgebied zou daarbij eventueel van betekenis kunnen zijn. Dat zou een ontwikkeling zijn die alle klankbordleden als zeer positief beoordelen!

Er is geen nieuwe vergaderdatum vastgesteld, het wachten is nu echt op de politiek, die moeten eerst meer duidelijkheid verschaffen. Hoewel het idee was alles voor de zomer rond te hebben, zal dat vermoedelijk wel later worden.

Het is wel zaak goed bij de les te blijven, voor je het weet zitten we opgescheept met ongewenste zaken. Gelukkig zijn er ook alternatieven voor de golfbaan: natuur, duurzame landbouw etc., die op veler instemming kunnen rekenen. Daar zou 'de politiek', als die tenminste niet de oren laat hangen naar projektontwikkelaars, maar zoals het hoort kijkt naar het draagvlak onder de bevolking, rekening mee moeten houden.
We wachten voorlopig af.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Beste Daan,

Opmerkingen van gemeenteambtenaren tijdens een gemeentelijke informatiebijeenkomst zijn erg belangrijk.
Krachtens het vertrouwensbeginsel (opgewekt vertrouwen) en het zorgvuldigheidsbeginsel zijn ze hieraan gebonden.
Daarom zijn de verslagen van de ingestelde Klankbordgroep, etc. zeer belangwekkend.
Deze verslagen moeten worden gemaakt door een onafhankelijke notulist.
Aangaande deze verslagen moet een besluit worden genomen. Dan is zo'n besluit rechtmatig en rechtens relevant. Voor de gemeenteraden, de bestuurders en mogelijk de rechtbank.

Met andere woorden: als Wout Veldstra vertelt dat die omstreden weg ("de schetsschuit") op de website van www.bedum.nl "geen planologische status had", dan bindt dit het openbaar bestuur (in Groningen en Bedum). Dan kunnen de gemeenten hier niet meer (via een omweg) op terugkomen.

Zie verder mijn reacties op Beijumnieuws van april 2010.