vrijdag 28 mei 2010

MOET HIER WEL EEN GOLFBAAN KOMEN?

Dit is een gedeelte uit de notulen van de "klankbordgroep Golfbaan" die op 17 mei een vergadering hadden.
Een meerwaarde van de golfbaan in een specifiek gebied kan belangrijk zijn. De golfbaan bekostigt dan de realisatie van nieuw natuurgebied. Bij een onzorgvuldige inpassing gaat de eventuele komst van de golfbaan samen met een landschappelijk verlies en verlies van samenhang. De golfbaan komt in ieder geval niet op plekken waar op dit moment productieve landbouw zit die uitgekocht zou moeten worden.

Er zijn vanuit de aanwezigen verschillende gezichtspunten en voorstellingen over de inhoud van een nieuwe natuur en het soort golfgebied.
Duurzame landbouw in de stadsrand
Sinds een jaar of twee is de gemeente bezig met de ontwikkeling in de stadsranden op basis van een groenstructuurvisie. Hierbij is duurzaamheid steeds belangrijker geworden. De gemeente verwacht dat als ze de landbouw zijn gang laat gaan, er sluipenderwijs negatieve gevolgen zullen ontstaan voor de natuur en het landschap. De gemeente is daarom actief aan het werk op dit terrein.
Momenteel is de gemeente bezig zich te oriënteren op een ander beleid ten aanzien van voedsel, voedselconsumptie en -productie. Vanuit dit kader bestaat er ook een andere relatie met de landbouw waarbij de gemeente zich meer rechtstreeks zal gaan bemoeien met de productie. Tegenwoordig is er geen relatie van de stad met de landbouw en voedselvoorziening. In het kader van de duurzaamheid zijn er echter nu bedenkingen of deze ontwikkeling wel een goede is geweest. Groningen doet daarom ook mee aan de verkiezing naar ‘de Hoofdstad van de smaak’ om duidelijk te maken in welke richting de denkwijze gaat. Inmiddels is de gemeente met de Regio Groningen-Assen in gesprek over een voedselstrategie. Dit gaat over de wijze waarop er in dat gebied zelf voedsel wordt verbouwd en vervolgens geconsumeerd in de woongebieden die daar omheen liggen. De gemeente streeft naar een uitbreiding van de streekproducten waarbij een verantwoorde wijze van productie, de zogenaamde fair trade, ook belangrijk is. Op dit moment zijn er ook contacten met andere grote steden in het westen over de meer regionaal georiënteerde relaties.

Het voorgaande wordt in deze vergadering zo uitgebreid besproken omdat de gemeente de Woldstreek als een soort proeftuin zou willen zien voor dit beleid. De aanwezigen zijn zeer positief over deze mogelijkheid. Het sluit goed aan bij het plan van Noorddijk, wat ondersteunt wordt door de andere bewonersgroepen.
Er wordt door Wout Veldman aangekaard dat de economische haalbaarheid van dit project en de wil en het draagvlak vanuit de stadjers van groot belang is voor het slagen ervan.

Peter Bakker benadrukt het belang van het rustgebied voor het wild. Ook verwijst hij naar de boeren in het gebied Noordwolde die al erg gericht zijn op duurzaamheid.
Een volgende vergadering kan gepland worden nadat de vergadering van de stuurgroep is geweest. Verwacht wordt dat de volgende vergadering eind juni, begin juli zal zijn.
NB, er werd nog geattendeert op het feit dat de komende 75 jaar het Beijumerbos niet mag worden veranderd. Dit is contractueel vastgelgd, jf.

1 opmerking:

Kees K. zei

Dat is goed om te lezen Johan, 75 jaar geen verandering in of aan het Beijumerbos (contract met de bosbeheerder/mileubeheerder). Dus kunnen de oorspronkelijke plannen (zie de berichtgeving van daan2 in voorgaande maanden over de 'schetsen') voor 2/3 in de prullenmand. Maar ik vertrouw de planmakers toch niet echt. Als ze eenmaal een projectje gegund hebben (aan vrienden ofzo), dan moet daar toch iets van terecht komen.