woensdag 12 mei 2010

HEBBEN BEIJUMERS OOK KLACHTEN OVER DE GEMEENTE?


www.dvhn.nl bericht:

Stadjers klagen meer over de gemeente. In 2009 werden op het Groninger stadhuis 453 klachten ontvangen: 88 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag klachten 2009. Volgens burgemeester en wethouders kan de toename voor een deel worden verklaard uit de groei van de gemeentelijke dienstverlening. B en W zeggen de klachten over het optreden van ambtenaren en het functioneren van de gemeentelijke organisatie serieus te nemen. "Want een klacht is gratis advies."

Als er vanuit de hele stad 453 klachten over ambtenaren zijn ingediend, dan mag je toch veronderstellen dat er vanuit Beijum, de grootste wijk, toch wel een stuk of veertig zijn geponeerd.
Helaas zijn er ook ambtenaren die het niet zo nauw nemen qua integriteit; eigenbelang, manipulaties, list en leugens nemen binnen hun functioneren een bedenkelijke plaats in. Waar respect en betrouwbaarheid de boventoon zou moeten voeren, daar heerst het zaaien van tweespalt en de minachting. Binnen afzienbare tijd meer hierover. En ook een gratis advies.

Geen opmerkingen: