maandag 31 mei 2010

COOS AKKERMAN EXPOSEERT IN PAND49Afgelopen zondag is voor de zoveelste keer een expositie geopend in het (kunstenaars)pand49. Ondergetekende kon niet aanwezig zijn, maar vanuit het pand werden deze foto's met bijgaande tekst gestuurd.
Pand49 blijft een schoolvoorbeeld van hoe goed het er binnen een club gemotiveerde vrijwilligers aan toe kan gaan als ze genoeg speelruime en middelen tot hun beschikking krijgen, en als ze niet in de nek worden gehijgd door 'baasjes.' De exposities zijn bijna zonder uitzondering van hoog niveau, op kunstgebied zetten deze vrijwilligers Beijum een beetje op de kaart. Hoe ging het zondagmiddag?
Ondanks de wat mindere weersomstandigheden kwamen toch bijna 30 mensen op de
opening van Coos Akkerman af. Na een inleidend praatje droeg René Wubbolts, een speciaal voor Coos gemaakt gedicht voor, waar Coos zichtbaar ontroerd door werd. Daarna deden de gasten zich tegoed aan de lekkere hapjes en drankjes en bekeken de kleurrijke schilderijen met aandacht. Er werd, net als bij de vorige opening, weer een schilderij verkocht, en om 17.30 uur gingen de meeste gasten na deze gezellige middag weer huiswaarts.

Geen opmerkingen: