zaterdag 8 mei 2010

MET VERSCHILLENDE STOKKEN DOOR BEIJUM WANDELEN

Een paar weken geleden moest ik voor een boodschap even de wijk uit en ging met de auto op en neer naar mijn bestemming. Toevalligerwijs stopte ik op de heen- en terugreis allebei de keren voor een wandelaarster met stok. De eerste keer was ter hoogte van het Gezondheidcentrum, zie foto links. Op het zebrapad stak een wandelaarster met een blindenstok over. Ik weet niet hoe het de lezer vergaat maar mij bekruipt altijd een automatisch gevoel van respect als ik iemand met een blindenstok zie lopen. Wat een ongelijkheid, ik zie hem of haar maar de blinde kan mij niet zien. Je moet er toch niet aan denken om blind te worden.
Enfin, op de terugreis reed ik Beijum Zuid weer binnen en zag een wandelaarster met een Nordic-loopstok de wijkring oversteken. Ze aarzelde en ik knipperde even met de lampen: toe maar, steek maar over.
In tegenstelling met de gevoelens die ik had toen ik de overstekende blinde tegenkwam bekroop me nu een kriebelend gevoel. Kan dat even normaal? Moet dat nou met zo'n stok? Dat ligt helemaal aan mij beste lezers, ligfietsen en Nordic Walking-figuren, het komt zo enorm aanstellerig over. Jawel, ik geloof wel dat de gebruikers van deze attributen geen aandachttrekkers en aanstellers zijn, zie deze mening maar als mijn beperking. Mijn zwak ging deze dag uit naar de blinde wandelaar. Mooie uitdrukking, blind vertrouwen. In blind vertrouwen de wijkring van Beijum oversteken.

Geen opmerkingen: