woensdag 19 mei 2010

AFTRAP PILOTPROJECT WWW.MIJNWIJK.GRONINGEN.NL

Vanochtend werd in de Vensterschool te Paddepoel de aftrap verricht van een pilotproject voor digitale wijkcommunicatie via de portal van de gemeente Groningen, te weten http://www.mijnwijk.groningen.nl/ Uit de uitnodigingfolder: In deze proeftuin gaan we experimenteren. Hoe kunnen we wijkbewoners beter, op maat en vroegtijdig informeren en betrekken bij projecten, beleid en plannen in hun wijk? Met de uitkomst van de pilot gaan we ons voordeel doen voor de aanpak in alle andere wijken en buurten van Groningen. We werken nauw samen met de wijkraad van Paddepoel. Zij hebben hun eigen wijkwebsite http://www.paddepoel.info/.
Op de bovenste foto ziet u een deel van de aanwezigen met op de voorgrond de net gearriveerde Peter Rehwinkel. Op de linker foto staat hij met Rolinda Ferwerda, projectleider wijkcommunicatie van de gemeente Groningen. Beiden spraken mooie woorden. Ferwerda vindt het belangrijk dat mensen in een wijk samen de schouders er onder moeten zetten, de burgemeester vertelde dat de wijkbewoners in feite de deskundigen zijn als het op hun eigen woonomgeving aankomt: "Wij, bestuurders kunnen van jullie leren." Op http://www.dvhn.nl/ staat: De gemeente wil bewoners eerder, gemakkelijker en beter betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk. Dat gebeurt via de site http://mijnwijk.groningen.nl/ , waarmee ze over allerlei zaken in hun buurt worden geïnformeerd. Ook kunnen de bewoners via de site reageren op de plannen en ontwikkelingen die de gemeente voor hun wijk in petto heeft.
(Noot: Rolinda Ferwerda gaf aan dat Beijumnieuws weer een prominentere plek op de site http://mijnwijk.groningen.nl/kies-uw-wijk/beijum gaat krijgen, compleet met doorverwijzingslogo. Door drukke omstandigheden rond dit pilotproject duurt dit even wat langer)
(Naschrift: ondergetekende was idd voor zover te overzien de enige afgevaardigde uit Beijum, zie reactie hieronder, en het verwijzende plaatje van Beijumnieuws staat weer op de gemeentesite)

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Was er vanochtend ook een afvaardiging van de BOB in Paddepoel, Johan? Ik duid op de slecht onderhouden website www.beijum.org van de BOB. Graag jouw reactie hierover. Schitterde de BOB wederom door haar afwezigheid?

De BOB kreeg in het jaar 2009 een OCSW-subsidie van € 19.000,- voor "communicatie, informatieverstrekking en activering", gegeven art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen. Maar "een goed-idee-subsidie" voor Beijumnieuws, de Tierelier van Beijum, ten bedrage van € 1.000,- werd door de SDC Noorddijk niet toegekend (zonder het toesturen van een gemotiveerde beschikking namens het college van B&W), gegeven de hartelijke ambtelijke samenwerking tussen Leo van Gent en Wim Klein (binnen het gebouw van de dienst RO/EZ; nota bene onder werktijd!). Dit raakt de "ambtelijke integriteit" van stadsdeelcoördinator Leo van Gent en Wim Klein van woonwagenbeleid. Er bestaat een Gedragscode over "ambtelijke integriteit" binnen de gemeente Groningen. Het gaat met name over "financiële voorkennis" buiten het ambtelijk taakveld van BOB-voorzitter Wim Klein ten behoeve van de BOB (om Beijumnieuws een subsidie te onthouden). De waarnemend Algemeen-Directeur van de dienst RO/EZ, de heer Bert Popken, verricht deze maand onderzoek naar deze derde Beijumkrant-affaire, gegeven bovengenoemde Gedragscode. Niet de klachtenfunctionaris van de dienst RO/EZ. Dat zegt voldoende, nietwaar?

Kees Huizenga zei

Nog een aanvulling: jij was vanochtend de afgevaardigde namens Beijum, Johan. Namens het informele netwerk van Beijum. Zonder subsidie.

Mijn hartelijke dank hiervoor.