zondag 30 mei 2010

UITERST RECHTS HANGT NU OOK EEN POSTER

Het wordt langzamerhand een beetje dringen op het verkiezingsbord bij ingang Beijum- Zuid. Job hing ruim een week eenzaam en alleen op de hangplek voor politici, maar of hij blij is met degenen die er later bijgekomen zijn is maar de vraag. Wat doet D'66 daar nou? Gewoon over Job Cohen heen gaan plakken? Wordt dat bedoelt met Anders Ja? Wat opvalt, en ik weet niet of daar een patroon in zit, is dat de linkse partijen links hangen. Uiterst rechts op het bord hangt nu een partij, een partij die zich de Partij van de Vrijheid noemt. Tja. Ik verlang bij het aanschouwen van Geert Wilders wel eens terug naar de tijd van Hans Janmaat. Die leek zo uit het riool gekropen, maar hij zei wel onomwonden wat hij vond: buitenlanders moeten weg uit Nederland, en Eigen Volk Eerst. Nu, in 2010, zit je met dat idiote verhaal over Henk en Ingrid. Die mogen van de PVV wel genieten van "de vrijheid," in tegenstelling tot Fatima en Ali. Het is natuurlijk een verleidelijk idee, ondergetekende heeft ook een oerhollandse voornaam, om te stellen: weg Ali, Achmed, Mohammed, Fatima en soortgenoten, ga weg want ik wil twee keer per jaar op vakantie kunnen, een extra auto kunnen kopen en meer geld te besteden hebben. Nederland is meer van mij dan van jullie, en dus heb ik hier meer recht op "de vrijheid" dan jullie. Opzouten jullie, Eigen (westers)Volk Eerst.

Klopt de naam PVV eigenlijk wel? Moet het geen PVVWM zijn? De Partij voor de Vrijheid van Westerse Mensen? Tja, wat moet je er van zeggen. Tweedeling. Wij tegen zij. Übermenschen en Untermenschen. De mens gereduceert tot gebruiksvoorwerp, want: hoe duur is een allochtoon? En ik als naïeveling maar denken dat mensen gelijkwaardig zijn, dat we allemaal recht hebben op levensgeluk, ontplooiingsmogelijkheden en veiligheid. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Eigen schuld dikke bult, hadden ze hier maar geboren moeten worden. Maar is de PVV wel voor vrijheid? Vrijheid van godsdienstkeuze, van de mogelijkheid om je te vestigen waar je wil etc. Of is er alleen maar vrijheid van meningsuiting om de eigen visies er uit te kramen? Eigen Mening Eerst? Onwelgevallige meningen mogen immers niet van de PVV, want dan heet het dat ze gedemoniseerd worden. Televisieprogramma's waar Geert W. scherp bekritiseert kan worden worden gemeden door de blonde held. Mag dat een laffe opstelling genoemd worden? De PVV wil een beter Nederland....
Daar gaat mijn droom over een mooie grote moskee midden in het Groene Hart van Beijum. En het lied Alle Menschen werden Brüder, http://www.youtube.com/watch?v=gpUFERvUNa0, tja wat een achterhaald sprookje. Of niet Geert? Eigen Volk Eerst? Hoe duur zou een Beijumer trouwens zijn? Zijn de mensen uit Beijum Oost niet duurder dan die in Beijum West?
Ik ga nu even iets heel fouts doen beste lezers, ik ga een kopje thee drinken bij een niet westerse inwoner van de wijk, een vrouw van Vrouwengroep Orchidee. Gelukkig heb ik nu de vrijheid nog om dit te doen.

10 opmerkingen:

Karin.P. zei

Ja dat krijg je als je alles bij elkaar flikkerd !!!
Bedoel toen hier alle antilianen/arubanen en surninamers allemaal in de Wibenaheerd een woning kregen was het daar ook hommeless en dat is nu wat in het westen gebeurd wijken vol Marokanen en ja daar zitten Henk en Ingrid dan tussen dat wil je niet.
Gewoon de boel netjes verdelen dan is het goed samen leven :-)

Kees Huizenga zei

Inderdaad, Johan, de Partij voor de Vrijheid is de club van de vrijheid van de gezeten Bataafse Nederlanders. De Partij van de onvrijheid voor de Nieuwe Nederlanders. Onze Medelanders.

De PVV is een angstige nationalistische partij, die de Nederlandse rechtsstaat met haar klassieke en sociale grondrechten wil aantasten. De PVV is daarom ook niet te kenschetsen als een "liberale" partij. De PVV is een discriminerende en vuilspuitende partij voor met name moslims (denk aan de beruchte "kopvoddentax").
De PVV is tegen het Europees Verdrag, EU-immigratiewetgeving en volkenrechtelijke verdragen, zoals het "Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden" van de Raad van Europa (EVRM, Rome, 1950), het "Europees Sociaal Handvest" van de Raad van Europa (ESH, Turijn, 1961), het "Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten" (Bupo-verdrag, New York, 1966), kinderrechtenverdragen, etc.
Tot slot wijs ik op de "Universele Verklaring van de rechten van de mens", Algemene Vergadering Verenigde Naties, Parijs, 1948.

Ik verbaas mij er dan enorm over dan het CDA geen principiële dam opwerpt tegen het regeren met de PVV. Het CDA maakt wel een materieel breekpunt van de hypotheekrenteaftrek, maar geen staatsrechtelijk / volkenrechtelijk / multicultureel / sociaal breekpunt richting de PVV. Veel potentiële CDA-stemmers begrijpen dit niet. En "liberale" VVD'ers zouden zich ook principieel moeten afwenden van de dictatoriale PVV...

Job Cohen van de PvdA wil niet regeren met de PVV. Deze uitspraak getuigt van politieke moed.

Gerda zei

Helaas hebben niet alle moslimvrouwen de vrijheid om alleen met een niet-moslim man thee te gaan drinken. Dat zou toch echt pas vrijheid zijn.

Karin.P. zei

Mooi gesproken Gerda !!!
Om over de vrijheid van de vrouwen en mannen besijdenis maar niet te spreken.

Kees K. zei

Kees, naast de verdragen die je noemt, zou je bijvoorbeeld ook eens Eurabia van Bat ye Or moeten lezen en Johan de Koran en geschriften die daaraan gelijk staan. Voor mij zijn mensen gelijk, maar religies zijn iets heel anders dan kopjes thee. Zonder de mensen die erin geloven in discrediet te brengen, Islam is een ideologie die uiterst fascistisch is. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk, dus schrijf ik het maar op.

Jan zei

Mooie waardige reacties,meestal staan dit soort artikels garant voor gescheld ed.
Ben het met alle reageerders eens.En ook met Johan. Alle religies hebben een vonk van geweld in zich, de Islam nog het meeste. Maar de PVV is minstens zo fascistisch als de Islam,- geen oplossing.

Kees Huizenga zei

Ter kennisgeving aangeboden:

http://www.nrc.nl/binnenland/verkiezingen2010/article2554859.ece/CDA_mogelijk_samenwerken_met_VVD%252C_GroenLinks_en_D66

http://www.nrc.nl/binnenland/article2552439.ece/Immigratieplannen_in_strijd_met_EU

http://netwerk.tv/artikelen/hoe-rekende-netwerk
(van 27 mei 2010)

Kees K. zei

Nou Kees, dat zijn nou precies het soort 'artikelen' waarom ik je aanraad Bat Ye'or eens te lezen. Maar als cda'er (dus pro-euro) zal je dat wel niet doen. Ben je overigens blij met Bijsterveld t.o.v. Balkenende?

En ja Jan, konden we de religies maar afschaffen, maar dat is ook weer fascisme denk ik.

Kees Huizenga zei

@ Kees K.

1. Het voorstel van Marja van Bijsterveldt en J.P. Balkenende van gisteren vind ik uitstekend! Bijna geniaal. Een kabinet met CDA, VVD, D66 en GroenLinks is eigenlijk "een nationaal kabinet", dat in deze crisistijd noodzakelijk is. Immers: de PvdA zal zich naar verwachting aansluiten bij wat D66 en GroenLinks tijdens de formatieonderhandelingen gaan inbrengen. Ik wacht met grote belangstelling de reactie van Hans Wiegel af, die in het verleden meerdere keren gepleit heeft voor "een nationaal kabinet". De voorzitter van het VNO-NCW, de heer mr. B. Wientjes heeft bezwaar tegen een kabinet met de PVV, omdat onze internationale handelsbelangen hierdoor geschaad worden.

2. Ik raad je aan om zeer voorzichtig te zijn met het bezigen van het begrip "fascisme".
Indien je schrijft "konden we de religies maar afschaffen", dan ben je totalitair en dictatoriaal bezig. Tevens in strijd met de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Ergo: in strijd met onze Nederlandse rechtsstaat, het EU-verdrag en internationale verdragen.

3. Ik ben geen CDA-lid en bepaal per geval wat ik stem.

Kees K. zei

@Kees H.

Over punt 1, is er al een kleur bedacht voor zo'n (rampzalig) rood-wit-blauwe regering? Groen? En is die mening van Wientjes belangrijk? Gaat geld altijd voorop? En is het niet een beetje belachelijk om te veronderstellen dat iemand die typisch nederlandse producten nodig heeft ze elders gaat bestellen omdat 'wij' pvv stemmen? Alsof 'ons nederlanders' dat wat kan schelen als we naar de wibra of c&a gaan voor kinderkleren. Of naar de total-pomp omdat daar de benzine goedkoper is, maar de iranese kernbommenindustrie steunt? Maar denk je ook niet dat voor een nationaal kabinet, gezien de zetelpeilingen, de pvv daar zeker aan deel moet nemen?

punt 2. Je bent jurist, dus kun je lezen dat een wens geen bevel is. En pas je die waarheid ook toe op bedreigingen n.a.v. kritiek op bijvoorbeeld Nekschot of de 'Deense cartoonrellen', Wilders, Rushdie etc. enzoverder. En hoe kun je nou beweren dat een uitspraak als een 'wens' in conflict kan komen met de vrijheid van meningsuiting? Verder bestaan er talloze eu-verdragen, dus welke bedoel je met 'het'? En als tegenstander van de eu, altijd al geweest, kan het me weinig schelen dat ik die club zou schofferen.

punt 3. ik schreef ook niet dat je lid was, maar gezien je commentaar veronderstelde ik dat het je voorkeurspartij was. En mee eens, stemmen moet je afstemmen op wat speelt.