woensdag 8 december 2010

DE KONINGSLAAGTE WORDT BEDREIGD


Vlak bij Beijum, qua autokilometers, wordt een uniek natuurgebied door snode autowegplannen bedreigd. Dit stond maandag op de site van RTV-Noord:
De gemeente Groningen kan de aanleg van de N361 naar Mensingeweer niet via de rechter tegenhouden. Dat zegt gedeputeerde William Moorlag.

Wethouder Dekker wil de nieuwe weg laten verbieden omdat die door het natuurgebied de Koningslaagte gaat. Omdat voor het project een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan kan worden gemaakt is dat niet mogelijk. De aanpak van de N361 valt dan onder de Crisis- en herstelwet en overheden kunnen daartegen niet in beroep gaan.

http://www.rtvnoord.nl/

Gisteren stond in de papieren versie van DvhN weer een artikel met als strekking dat de provincie de aanleg van de nieuwe N361 miljoenen euro's goedkoper kan maken.

Commentaar Johan Fehrmann:
De geplande weg door het natuurgebied pakt veel duurder uit dan oorspronkelijk begroot werd. Maar nog belangrijker om tegen de aanleg van de nieuwe N361 te zijn is het feit dat de weg dwars door een werkelijk uniek vogelbroedgebied heen is gepland. Daar staat dan weliswaar tegenover dat het huidige tracé uit een ander ecologisch waardevol gebied, het eerste stuk tussen het Van Starkenborghkanaal en Adorp, zal worden verwijderd, maar de zeldzame broedgebieden krijg je met zo'n ruil natuurlijk niet terug. Waarom moet die laag asfalt nou zo nodig door dit natuurgebied heen? De gemeente Groningen is tegen, maar andere krachten vinden blijkbaar dat de behoefte aan mobiliteit een botte ingreep in zo’n belangrijk natuurgebied rechtvaardigden

De provincie Groningen telt bij mijn weten drie natuurgebieden. Westerwolde, in de buurt van Sellingen, het Lauwersooggebied en de Koningslaagte. Westerwolde wordt uiteraard niet bedreigd, maar het lijkt erop alsof de plannenmakers in Noord Groningen het ene natuurgebied willen belasten ten voordele van het andere gebied. De dorpen in Noord Groningen krijgen te maken met leegloop, aldus demografische voorspellingen. Maar toch wijzen studies die aan het geplande tracé ten grondslag liggen op een toename van het verkeer die kant op. In verband met toenemende toerisme richting het Lauwersooggebied? Dat moet dan toch wel. Wat moet het anders zijn?

De argumenten voor aanleg van het nieuwe stuk weg zouden te maken hebben met veiligheid. Maar zou je ongelukken in of rond Adorp en Winsum niet beter kunnen bestrijden door een soort van ringweg om die dorpen heen te leggen? Er is geen verzet tegen de vernieuwing van de weg tussen Winsum en gemeente De Marne, het gaat vooral om het gedeelte tussen Groningen en Winsum. Afgelopen maandag lieten bewoners van Noorderhogebrug weten dat ze zich tot aan de Raad van State zullen verzetten tegen een nieuwe verbinding door de polder van Koningslaagte. Voor Winsum zit de medewerking niet vast op het tracé maar op de kosten. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente De Marne zich laat leiden door euro's. Voor de eigen bevolking wordt de weg niet aangelegd, demografische voorspellingen laten immers leegloop zien? Heeft De Marne een ander economisch aantrekkelijk gebied dan die in het Lauwersmeer? Nee.
Het heeft er alle schijn van dat het natuurgebied Koningslaagte kapot wordt gemaakt om toeristen zo snel mogelijk in het andere natuurgebied, in het Lauwersmeergebied, te kunnen krijgen. Dat is op z'n zachtst gezegd niet erg snugger gedacht. Vreemd dat de provincie Groningen geld belangrijker vindt dan de mensen in dit gebied. Geld is belangrijker dan de mens én de natuur. Zijn ze helemaal gek geworden?

Geen opmerkingen: