dinsdag 14 december 2010

"BIJDRAGEN LOKAAL AKKOORD, NU EVEN REKENEN!"

Lezer Gerrit Lennips keek met grote interesse naar de video met ~wethouder Frank de Vries. Diens gegoochel met de bedragen die rondgaan in het bewonerspotje Lokaal Akkoord ("iedereen betaald mee") deden hem in de pen klimmen. Hij gooide er even de Bartjens methode tegen aan: Bartjens leeft in de Nederlandse taal nog altijd voort in de uitdrukking: "Volgens Bartjens...". Dit geeft aan dat een berekening of een zin kloppend of logisch is, verwijzend naar het door hem geschreven rekenboek. http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Bartjens

Door Gerrit Lennips

Correctie wethouder de Vries:

Bartjens, nu even rekenen met Lokaal Akkoord:

Geldelijke bijdrage aan bewonerspotje Lokaal Akkoord Wonen is afhankelijk van aantal huurders per woningcorporatie in toewijzingsgebied, bevestigde Programmaleider Kees van der Helm Lokaal Akkoord Wonen, dienst RO, 11 juni 2008.

Voor Beijum is alleen het aantal huurders in Beijum-Oost meegeteld, omdat in het nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010 alleen over wonen en investeringen in Beijum-Oost werd gepraat. Dat was het gebied waar corporaties en gemeente nut en noodzaak voor extra inspanningen met extra centen van het Lokaal Akkoord wenselijk achtten. Vervolgens heeft de gemeente heel Beijum uitgenodigd om in Beijum-West (de Doefmat) te komen meepraten over de aftrap van het Lokaal Akkoord (februari 2007, concept Wijkperspectief), en over alle Beijumer wensen en problemen. Er werd geen onderscheid meer gemaakt tussen Oost (postcode 9736) en West (postcode 9737).

De betalingsverdeling bleef echter op de oude wijze geregeld; alleen huurders in Oost, toch al het armoediger deel van Beijum met meer sociale en economische problemen, moesten meebetalen aan het Lokaal Akkoord potje. En Beijum-West kon gratis profiteren en volledig meebeslissen over het uitgeven van andermans geld. Een scheve boel. Waar BOB en Stuurgroep van Lokaal Akkoord in Beijum over blijven zwijgen. En wethouder de Vries in een interview met Beijumnieuws-journalist Johan Fehrman over zegt dat het niet nuttig is wie betaald. Het gaat wel over 2.9 Miljoen.

Tabel:

Corporaties /aantal huurders / betaling aan lokaal akkoord potje Beijum (oost)

Huismeesters / 48% / 704.000 euro

Patrimonium / 33% / 475.000 euro

Nijestee / 19% / 271.000 euro I (bron Kees van der Helm, RO/LAW)

Totaal corp. / 100% / 1.450.000 euro

Corporaties dragen de helft bij in wijkbudget. Huur is nagenoeg enige bron van inkomen van corporaties; huurders betalen dus via corporatie het vullen van de lokaal akkoord wonen pot. De andere helft wordt betaald via de gemeente door de rijksoverheid, met doeluitkeringen voor wijkvernieuwing en burgerparticipatie, die “Vertrouwen in de buurt, bewoners bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven” wil stimuleren.

Voor Patrimonium, die 850 huizen heeft in Beijum, verdeeld over bijna 800 in Oost en iets meer dan 50 in West, betekende deze scheve verdeling van betalers/profiteurs dat zij bijna een kwart miljoen meer moest bijdragen dan bij een eerlijke verdeling over Oost en West. Voor Patrimonium-huurders betekent dit, 250.000/800= 312,50 euro per huurder die zij teveel hebben betaald aan het Lokaal Akkoord. Daarmee had Patrimonium een mooi begin kunnen maken met extra energiebesparing in haar matig geisoleerde huizen in Beijum (D-energieverbruik).

Hopelijk breien gemeente en corporaties in het Lokaal Akkoord vanaf 2011 alles recht; anders is het tijd voor de (oude) rekenmethode van Bartjens, nu even rekenen.

3 opmerkingen:

Rajitsi zei

Rajitsi zegt: waar anderen zwaijgen, daar spreekt Bejumnieuws

Anoniem zei

als ik het goed heb zitten zowel mensen van Nijestee als De Huismeesters in dat wijkteam, maar geen vertegenwoordiger van Patrimonium. Is dat dan niet de eerste die je als huurder van Patrimonium moet aanspreken over deze zaak, en niet dat wijkteam en de BOB?

Gerda zei

Dit is natuurlijk helemaal geen vergelijking. Dan moet je ook al de andere huizen erbij vermelden. En kijken tussen Oost en West hoeveel huur en koopwoningen.
Hoeveel woningen bij andere verhuurders etc.
Nu geeft de gemeente en overheid subsidie voor isolatie en D is helemaal niet slecht als je in heel Groningen gaat kijken. Er zijn er met G en H. En C is de waarde die ze met de subsidie willen bereiken. Dus het zou ook geldverspilling van de verhuurders zijn als ze het in 2007 al hadden gedaan, want dan liepen ze de subsidies mis.

We mogen blij zijn dat de Woningcoorporaties en Gemeente zeer aktief zijn geweest in de wijk. Als je realistisch bent, dan betalen de huurders dit niet, die krijgen weer huursubsidie.
Wat is dan 26 euro per maand?