maandag 13 december 2010

NIET IEDEREEN HOUDT VAN BOMEN

Nee, de boom zag er niet ziek uit. En ook hing hij niet gevaarlijk boven het voet- en fietspad. Het kan bijna niet anders, ik heb geen tijd om alles uit te zoeken, of het kortwieken van de boom heeft te maken met het uitzicht van de bewoners. December tot en met maart zijn nou net de maanden waarin bomen geen uitzicht wegnemen. En zou het voor deze bewoners langs de Emingaheerd nou juist niet prettig zijn om vanaf april wat groen vanuit het raam te kunnen zien? Liever dan autoverkeer? Zoals altijd met mensen, iedereen heeft een eigen mening. Hier, zie foto, vandaag genomen, zal dat niet anders zijn.
Regels voor het kappen van bomen
In Groningen staan zo'n 75.000 bomen in straten en op pleinen. Nog eens zoveel staan er in parken en plantsoenen en in particuliere tuinen. Al deze bomen vormen een belangrijk deel van de stedelijke natuur. Juist in een stad is groen belangrijk. Daarom zijn we zijn allen voorzichtig met de natuur en voorzichtig met het kappen van bomen. Om het bomenbestand in de stad te beschermen heeft de gemeente Groningen een aantal regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. In deze verordening is geregeld hoe er met het bomenbestand wordt omgegaan en welke regels er gelden als iemand (ook de gemeente zelf) een boom wil kappen.
http://gemeente.groningen.nl/gemeente/Beleid-1/kapbeleid/

Geen opmerkingen: