vrijdag 31 december 2010

WE KUNNEN WEER VUURWERK KNALLEN

Vanavond gaat het weer knallen in Beijum. Sinds woensdagmiddag is er weer de gelegenheid om vuurwerk te kopen bij de videotheek aan de Claremaheerd. Erg storm liep het nog niet eergisteren, wel zag ik enkele mensen tevreden met een tasje de videotheek verlaten. Of ik een foto mocht maken van de verkoop? Nee, liever niet. Voor zover ik kon overschouwen gebeurde er niks illegaals of crimineels of iets wat verborgen dient te worden. De weigering ontgaat me dan ook, maar het zal z'n reden hebben. Er wordt in deze economisch gezien barre tijd weer een recordverkoop van vuurwerk verwacht.
Vuurwerk is een constructie van materialen als karton, papier, plastic en metaal, met daarin ontplofbare en/of brandbare mengsels van chemische stoffen (ook wel sassen genoemd) verwerkt, die bij ontsteking effecten veroorzaken als licht, geluid, rook of beweging. In vuurwerk wordt vaak buskruit gebruikt, dat bestaat uit zwavel (S), houtskool (bestaat voornamelijk uit koolstof (C), maar bevat eveneens de noodzakelijke katalysator potas (K2CO3)) en salpeter of kaliumnitraat (KNO3). http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwerk

Op onderstaande video van oudjaarsdag 2008 staat nog wel een impressie van de vuurwerkhandel in de videotheek.
http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/12/oudjaarsochtend-in-beijum.html

Hoe de Beijumnieuwsdag er vandaag uit komt te zien weet ik niet precies. In elk geval staat deel 14 van Atsje Straatsma's Beijumskap om 18:00 uur geprogrammeerd. In elk geval zal vanavond door ondergetekende ook worden bekeken hoe de jaarwisseling in Beijum gaat verlopen.

Geen opmerkingen: