donderdag 16 december 2010

KERSTVIERINGEN IN DE BRON

Het jaar spoedt zich weer ten einde. Kerstmis is weer in zicht. In PKN-De Bron wordt op kerstavond een viering gehouden m.m.v. de cantorij. Op eerste kerstdag wordt er 's ochtends een familiekerstfeest gehouden. Zie voor aanvangstijden de flyer.

De PKN Wijkgemeente De Bron, in de Groninger wijken Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh, wil graag een open en voor iedere kleur en geaardheid tolerante christelijke geloofsgemeenschap zijn.
In navolging van Jezus Christus zijn we een gemeente onderweg naar een wereld zoals God die bedoeld heeft. Een wereld van vrede, gerechtigheid en een duurzaam omgaan met de schepping. Dit is deels een individuele zoektocht, maar wel in de bedding van de geloofsgemeenschap waardoor je je gedragen weet.
Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Bron. Tijdens de viering laten we ons raken door het wonder van Gods aanwezigheid in ons midden. De vieringen kenmerken zich door eigen rituelen, ons omgaan met stiltes en de ontmoeting met elkaar en met God.
In gespreksgroepen en meditatiebijeenkomsten gaan we het gesprek aan over geloofs-, en levensvragen.
Vanuit onze opdracht om te helpen waar geen helper is, bieden we een luisterend oor en proberen we om te zien naar onze medemensen in de wijk en in de wereld, omdat God naar ons heeft omgezien. http://www.pkndebron.nl/

Geen opmerkingen: