zaterdag 18 december 2010

MAAK EENS EEN MOOI VERHAALTJE

"Mijnheer kunt u daar een foto van maken en er een verhaal over schrijven?" Het was een aardig jongetje die deze vraag stelde. Hij wees naar boven. De foto was zo gemaakt. Maar het verhaaltje? Tja. Zal ik een verhaal als een menselijk dierenverhaal optekenen? Daar is een mooi moelijk woord voor bedacht: een antropomorfisme. Heel in de verte deed me dit tafereeltje wat denken aan het verhaal van de vos en de raaf. Lees hierover een volksverhaal dat begint met:
Meester raaf zat in een eikenboom.
Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda.
Meester vos, gelokt door deze droom
Van geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa,
U met uw wijs en alziend oog
En met uw glanzend zwarte toog,
Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren
dan moet toch ieder dier u als een feniks eren!"
Maar goed, een moeilijk woord en vervolgens een associatieve blauw gedrukte tekst. Nee, een verhaaltje lukt niet erg. Ik kom niet verder dan een beginnetje over een witte duif die vrede wil brengen in Beijum. Misschien zijn er lezers die een leuke pakkende tekst bij deze foto kunnen bedenken? Beijumnieuws@online.nl http://www.beleven.org/verhaal/de_raaf_en_de_vos

Geen opmerkingen: