maandag 27 december 2010

EINDRAPPORT OMBUDSVROUW OVER DE WIJKPERIKELEN

Het eindrapport van de gemeentelijke ombudsvrouw, mevrouw Kol, over de reeds drie jaar durende misstanden in Beijum windt er geen doekjes om: 'Feit is dat er sprake is van verdeeldheid in de wijk en dat vrijwilligers ontmoedigd zijn geraakt. In combinatie met een in opspraak geraakte medewerker had de gemeente alerter moeten reageren.'

En over de opstelling van twee wijkcoördinatoren: 'Door niet te reageren op emails van verzoekster handelden de coördinatoren in strijd met het begrip van correcte bejegening.'

Het rapport eindigt met een advies: 'Stel een nader onderzoek in naar het functioneren van de gemeentelijke medewerker op basis van de uitkomsten van dit rapport. Ga het gesprek aan met verzoekster met als doel het geschonden vertrouwen te herstellen.'

U kent het verhaal, ik heb er meermalen over bericht: door toedoen van de 'in opspraak geraakte medewerker' sneuvelden twee enthousiaste wijkredacties. Als grof vuil werden ze bruut aan de kant geschoven. Ondergetekende is in eerste instantie, in 2007, met een beloftevolle redactie opgestapt. In februari van dit jaar stapte de 2e redactie op. Gemanipuleerd, onder druk gezet, uitgescholden en afgebrand. Beide redacties zijn om dezelfde redenen opgestapt. De grenzenloze heerszucht van 'de in opspraak geraakte medewerker' kon door ondergetekende en de huidige mensen van Lijn6, de 2e opgestapte redactie, niet worden aangepakt. Ik ben een paar keer op het Zuiderdiep bij ROEZ op gesprek geweest over de onverkwikkelijke zaken die in de wijk speelden en nog spelen. Keer op keer had ik het gevoel tegen een muur te praten. De mensen van Lijn6 hebben meermaals emails en telefoontjes richting de verantwoordelijke ambtenaren van stadsdeel Noorddijk gestuurd met als doel om aan te geven dat er in Beijum iets gebeurde wat totaal niet acceptabel was en is. Ze kregen geen reactie.

De lezer begrijpt, ik ben blij dat een onafhankelijke ombudsvrouw de klacht tegen de ambtenaren gegrond heeft verklaard. Het blijft niet te vatten dat ze "het goud in de wijk," de vrijwilligers die geschoffeerd en geminacht zijn door de 'in opspraak geraakte gemeentelijke medewerker' en zijn club met hun klachten niet serieus hebben genomen.

De innige banden tussen de 'in opspraak geraakte medewerker' en zijn collega's van ROEZ, stadsdeel Noorddijk, lijken me ook rijp voor een gedegen onderzoek. De Ombudsvrouw heeft dan wel de klacht tegen de collega's van stadsdeel Noorddijk gegrond verklaart. Maar die klacht ging over nalatigheid richting opgestapte en afgebrande vrijwilligers. De 'in opspraak geraakte medewerker' en een meelopende compagnon van hem vlassen al maanden Beijumnieuws af op citaten die hen onwelgevallig zijn, om die citaten vervolgens naar de collega's van ROEZ te sturen. Dat de 'in opspraak geraakte medewerker' en zijn compagnon dat doen en deden wekt bij mij geen verbazing. Wél dat de stadsdeelcoördinator hierop niet ingreep en mededeelde deze acties niet te pikken als zijnde ontoelaatbare beïnvloeding. Sterker nog, Beijumnieuws dat twee jaar geleden nog door de stadsdeelcoördinator als 'een sieraad voor de wijk' werd bestempeld was dat door de interventie van 'de in opspraak geraakte gemeentelijke medewerker' en zijn compagnon ineens niet meer.

Lees de flyer: er is grond voor twijfel. En de schijn van ontoelaatbaar handelen is niet weggenomen.

Een grondig onderzoek is m.i. op z'n plaats. En ondergetekende zal daar zijn medewerking aan verlenen. De lucht boven de groenste wijk van de stad mag na drie jaar wel eens geklaard worden. Sinds oktober 2007 is Beijum in de greep van een politiek van verdeel en heers. Vrijwilligers zijn afgebrand en afgehaakt door machtsmisbruik en manipulatie. Hoe kan het dat de persoon (en) die hiervoor verantwoordelijk is/zijn al ruim drie jaar de hand boven het hoofd wordt (en) gehouden?
Lees ook het artikel met commentaar op Lijn6:
http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=347:wijkdemocratie&catid=4:nieuws&Itemid=61
Het rapport bestaat uit 18 pagina's.
(reacties op dit artikel worden eerst gecontroleerd)

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Een rapport van 18 pagina's waarvan slechts één pagina publiek is?

Is het misschien mogelijk om het HELE rapport op Beijumnieuws te zetten zodra je dit in bezit hebt?

Ik ben erg benieuwd

(René)

Gerda zei

De dingen zijn allemaal gebeurt. De wijkcoördinatoren hebben niet adequaat gereageerd.
En naar de voorzitter van de BOB moet een onderzoek komen en de gemeente moet een standpunt innemen. Ik vraag mij af hoe dit onderzoek dan moet verlopen?
Degene die de informatie voor het onderzoek kunnen verschaffen zijn de wijkcoördinatoren die zelf niet goed hebben gehandeld.

Ik denk dat er maar 1 standpunt is die de gemeente kan innemen of het bestuur zelf.
Want het is een feit dat er sprake is van verdeeldheid in de wijk.
En dat is dat de heer Klein zijn functie neerlegt,zodat er weer gewerkt kan worden aan eenheid in de wijk, en een BOB die een meerderheid van bewoners vertegenwoordigt.
Een tweede ding is volgens mij dat de BOB heel hard gaat werken aan een communicatieplan met de heerden. Natuurlijk zullen er altijd onenigheden blijven, zo zit de mens in elkaar.
Maar een BOB moet wel weten wat er onder mensen leeft

Ik hoop voor 2011 op een nieuwe start, waarin gewerkt kan worden aan onderling vertrouwen.