woensdag 15 december 2010

SALON GERRIE DE BOER IN DE PRIJZEN

Ingezonden persbericht)

De kaartenactie die van 5 oktober tot en met 27 november jl. door de Gezamenlijke Nederlandse Kappers werd gehouden is een groot succes geworden. Massaal zijn de kaarten met unieke codes uitgereikt. Bijna 12.000 kapsalons hebben actief deel genomen aan de actie en kaarten uitgedeeld. Daarvan zijn ruim 525.000 kaarten ingevuld op de site http://www.kapperssite.nl/.

Via het activeren van de code maakte men wekelijks kans op één van 20 kappersbonnen ter waarde van € 100,-. Onder alle geactiveerde codes werden aan het einde van de actieperiode bovendien drie hoofdprijzen verloot: een jaar lang gratis naar de kapper. Maar niet alleen de consument kon prijzen winnen, maar ook de deelnemende kapsalons. In de categorie grote salons is Kapsalon Gerrie de Boer één van de salons die de meeste kaarten heeft uitgezet. Dit leverde de kapsalon een dinervergoeding op t.w.v. € 400,-

Alle kapsalons in Nederland ontvingen in de eerste week van oktober een pakket met kaarten met een unieke code. Deze kaarten kon men aan de klant uitdelen na elk kappersbezoek. Ook Kapsalon Gerrie de Boer nam actief deel aan deze actie en met resultaat. Gedurende de actie zijn van de uitgereikte kaarten 1046 kaarten geactiveerd. Een van de hoogste aantallen van alle deelnemende kapsalons in Nederland.

De kaartenactie was een activiteit van de Gezamenlijke Nederlandse Kappers (GNK). Met deze actie werd het kappersbezoek gestimuleerd en kreeg de Nederlandse kapper een middel om promotie te maken.

Salon Gerrie de Boer
Stoepemaheerd 44

9737 TM Groningen

Tel. 050-5425706
nfo@gerriedeboer.nl
http://www.gerriedeboer.nl/

Geen opmerkingen: