zondag 12 december 2010

HILDA HOFSTRA WINT VIDEOCAMERA BIJ NIJESTEEVEE

In de aanloop naar de BinnensteBuitendag heeft Nijestee NijesTeeVee gelanceerd. Een filmkanaal waarop iedereen, Stadjers, kopers of huurders, belangstellenden en belanghebbenden, op film hun mening kunnen uiten. Ook deze filmpjes worden gebruikt als input voor het Strategisch Kader. Nijestee gaat tijdens de BinnensteBuitendag in gesprek met bewoners en belanghouders om zo input te vergaren voor het opstellen van het nieuwe Strategisch Kader.
Nijestee vindt het belangrijk dat u mee denkt. In wijken en buurten, omdat een betrokken burger zorgt voor prettige leefomgeving. Maar ook bij het beleid van de corporatie. Nijestee wil weten of het op de goede weg is. Of het haar bewoners op de juiste manier ‘bedient’ en het kan doen om deze dienstverlening te optimaliseren. De mooiste filmpjes werden vertoond op de Binnenste Buitendag en de winnaars beloond met een video camera.
Zie ook
http://www.nijesteevee.nl/. Zie de met een camera bekroonde video onder dit blogbericht.

Geen opmerkingen: