vrijdag 28 oktober 2011

MOOI HEERDENPAD

Het lukt ondergetekende maar niet om een mooie herfstfoto van het Heerdenpad te maken. Wel zag ik op Flickr.com een paar prachtige plaatjes. Ik publiceer ze hier even in het klein, op de genoemde site kunt u ze groter bewonderen.
Interessant om te lezen dat we vanuit het dierenrijk de broodnodige hulp hebben gekregen om ons aller fietspad veiliger te maken. Er staat een alleraardigst krantenknipsel op dezelfde site over een poes die het Heerdenpad bewaakt. Waar de menselijke soort in onnozelheid vervalt, en kortzichtig denkt dat het verwijderen van bossages en het aanbrengen van andere verlichting soelaas zal gaan bieden, zeg maar aan symptoombestrijding wil doen, daar denken dieren soms beter na. Ik las verder ergens dat in Drenthe fietsers 's nachts zelf de verlichting van een fietspad aan kunnen doen. Fietsers die van het Drentse Zuidlaren naar De Groeve willen, een dorpje enkele kilometers verderop, kunnen zelf de verlichting langs het fietspad aanzetten. Het gaat om een proef, zo maakte de provincie Drenthe dinsdag bekend. RTL-actueel. Wat zou het toch een idee zijn om aan het begin en het eind van het Heerdenpad een hok met waakhonden neer te zetten, en dat de honden in actie komen zo gauw er een overval plaats vindt. Voorwaarde is dan wel dat fietsers een soort van pieper van beginpunt naar eindpunt meenemen, die afgaat zo gauw er iets gebeurt wat niet door de beugel kan.
Het Heerdenpad wordt niet veiliger door allerhande houtjetouwtje-oplossingen toe te passen. Net als dat je het hele land niet kunt beschermen tegen terrorisme door allerlei fysieke maatregelen te treffen, net zo min kun je dat op het Heerdenpad bewerkstelligen tijdens donkere uren door het 'veiliger' te maken met lapmiddelen als hekwerk, verlichting en minder groen. Het kan wel een gevoel van veiligheid creëren, maar potentiële overvallers laten zich er natuurlijk niet door afschrikken.
Ondertussen blijft vooral overdag een fietstochtje over hét fietspad van en naar Beijum de moeite waard. Aan de zuidkant van het fietspad, ter hoogte van De Hunze, ligt een prachtig soort van park. Ook in de herfst.

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Uitstekend, Johan!

Je verwijst naar mijn lief poesje. Bij de derde reactie van 24 oktober 2011 op:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/10/poezen-in-beijum.html

Dit is de ware Heerdenpadwachter! Kan deze poes geen zendertje in haar oren krijgen?

Anoniem zei

Laten ze ens uitrekenen op hoeveel fietsers er n overval is. Waar maken die lui van de bewonersotrganisatie zich druk omn, zeuren over de brug en heerdepad.

Anoniem zei

Hahahahaha Lijnzes en Beymnieuws liggen alweer een maand voor op het ouwe nieuws vd BOob

Anoniem zei

Flauwe reacties. Geef liever aan hoe je de wijkkrant kunt helpen weer toonaangevend te worden

Kees Huizenga zei

Hoe staat het met de huurpenningenzaak van de BOB en de OB Beijum? Uit de vergaderstukken voor de BOB-AV van 20 september 2011 (niet 26 september, zoals abusievelijk in de BOB-krant van oktober 2011 staat!) blijkt dat dit huurconflict nog steeds niet is opgelost. Hierover staat uiteraard niets in het verslag van de BOB-AV in de BOBWAARHEID van oktober 2011. Bewoners worden wederom dom gehouden!

Citaat uit de Voortgangsrapportage van jan. t/m augustus 2011 (punt 21, pagina 6):
"De verdeling van een aantal vaste lasten m.b.t. de Wegwijzer is nog niet rond."

Dit is een groot eufemisme. Een laconieke zin. De ernst wordt miskend! Met de locatiebeheerder van de bieb sluimert nog steeds een financiële veenbrand!!!
In de BOB-Jaarvergaderingstukken van maart 2011 stond dat de BOB het betalen van de huur had "opgeschort". Dat is andere taal, nietwaar?


Pikant detail: in het oktobernummer 2011 van de BOBWAARHEID staat geen afgenomen interview door kernredacteur Menno Fritsma. Dus ook geen foto met deze jonker.

Anoniem zei

Leuk, dat BOB-bashen. Maar zonder gekheid, waarom moet de politie aangstuurd worden om te bekeuren bij de Gk-brug? Is het daar dan zo levensgevaarlijk?
Al met al vind ik het jammer dat er geen goede wijkkrant meer is. @Huizenga; waarom schrijft dhr. Fitsma niet meer?

Anoniem zei

Ik begrijp niet zo goed waarom die Kees Huizenga zijn vragen nooit aan de Bob stelt, direct of op de ledenvergadering, maar hier weer van alles kan blijven insinueren. En ik begrijp ook niet waarom Johan Fehrmann dat maar blijft toestaan.

Kees Huizenga zei

Wie is de laatste anoniem? Ik herken het taalgebruik. Onmiddellijk. Deze vragen zijn vaker gesteld door een driftige man. Waarom zo anoniem, BOBber?

Er is nog steeds een financieel probleem met de OB Beijum. Wat insinueer ik, beste jonker van de BOB?

Waarom zo achterbaks en anoniem achter de PC? Ben je bang?

Voor de oplettende lezer: Menno Fritsma staat niet in het colofon van de BOBWAARHEID van oktober 2011. Toch wel zeer opmerkelijk, nietwaar?