woensdag 26 oktober 2011

OMGEVING DE DIJK OP DE SCHOP

Aan de zuidkant van  Montessorispeelplein Het Dijkrijk is het sinds vorige week een drukte van belang. De drukte bestaat niet zozeer uit mensen die er in grote getale rondlopen, nee graafmachines veroorzaken de levendigheid. Er is eindelijk een begin gemaakt met de voorbereidingen om een rij huizen langs het Dijkrijk aan te laten sluiten. Drie jaar geleden was hier het nodige om te doen, omwonenden zagen de plannen helemaal niet zitten en voelden zich in hun woongenot bedreigd. De pijn werd grotendeels ontzenuwd nadat zo´n twee jaar geleden werd besloten om minder huizen te laten bouwen.
Na twee jaar verzet van omwonenden is er een oplossing gevonden voor de inrichting van de omgeving van de Montessori-school in de Groningse wijk Beijum. Zo gaat de bouw van zes huizen bij de school niet door. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor parkeren en spelende kinderen. Verder zijn ook de problemen met het keren van de bus opgelost. De gemeente Groningen is door deze consructie 400.000 euro extra kwijt.
De werkzaamheden aan de rotonde ten oosten van Montessorischool De Dijk hebben driekwart jaar geduurd. Ook deze nieuwe klus gaat minstens zoveel tijd in beslag nemen. De woningen worden omstreeks de zomervakantie van 2012 opgeleverd. Ondergetekende heeft gedeeltes uit twee aan omwonenden verspreidde brieven  samengevoegd tot een scan, zie rechts. Het bovenste gedeelte van de scan/brieven komt van de Gemeente Groningen, het onderste gedeelte is door De Huismeesters verspreid. Klik groter tot het leesbaar is.
Beijumnieuws zal het proces langs de zuidkant van Het Dijkrijk op de voet blijven volgen. Bekijk de video met daarop de eerste handelingen die de doelstelling van dit Montessorigebied moeten vervolmaken.

Geen opmerkingen: