woensdag 12 oktober 2011

VERJAARDAGSINTERVIEW OP LIJN6

Voor lezers die interesse hebben voor een kijkje in de keuken van uw blogger- drijfveren, motivatie etc.-, Lijn6 heeft een video-interview gemaakt. Lees en kijk hier.

9 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Is het juist dat Pietje Kramer Fritsma van de Openbare Bibliotheek van Beijum weer bezig is geweest om Beijumnieuws te willen vervuilen? Of daar een poging toe heeft gedaan.

Gaat deze man wederom op de persoonlijke toer? Is dit een bewijs van verbindend en wijkopbouwend bezig zijn? De BOB is er toch voor om de leefbaarheid in Beijum te bevorderen?

Waarom zo achterbaks en zich verschuilend achter een valse naam?


Is de beheerder van de Familiebibliotheek Beijum boos op Beijumnieuws, omdat dit weblog deze keer opzettelijk geen aandacht heeft besteed aan de Kinderboekenweek?

Anoniem zei

Kan dhr. Huizenga wat duidelijker zijn? Een buitenstaander begrijpt hier niks van. Waarom heeft Fehrman geen aandacht besteed aan de kinderboekenweek? Heeft het soms te maken met de man die zich in elk interview in de wijkkrant zelf op de foto laat zetten?

Kees Huizenga zei

Geachte Anoniem,

Uw laatste vraag kan ik met ja beantwoorden.

Het is mogelijk dat aan dit onderwerp, BOB-digipesten op Beijumnieuws, een apart weblogbericht wordt gewijd.

Laat dit duidelijk zijn: op Beijumnieuws staat de moderatorinstelling constant aan om schandalige BOB-reacties te onderscheppen. Deze anonieme reacties of reacties onder een valse naam zijn qua taalgebruik te traceren. Ook de IP-adressen. Er wordt zodanig gemeen op de persoon gespeeld, dat ingrijpen van hogerhand noodzakelijk is.

Anoniem zei

Onder voorbehoud, als het waar is: moet een beheerder van een openbare bibliotheek niet politiek neutraal zijn?
Ik zal me beraden op stappen. Laat ik zeggen dat ik ervan baal dat Beijumnieuws geen reportage heeft verzorgd over de Kinderboekenweek 2011. Dit kan niet waar zijn. Mijnheer Huizenga, mijn hartelijke dank. Ik hoop te kunnen vertrouwen op uw integrititeit.

Karin zei

'Het valt mij op dat Menno minder in de bibliotheek is en meer achterin de bieb lijk te zijn)Wat mankeert hem en zit hij sons steeds achter de pc?

Kees Huizenga zei

1. Menno Fritsma liet zich in het verleden graag fotograferen voor de camera van Beijumnieuws.

Zie:
http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Menno+Fritsma


2. Zie verder andere artikelen over de Openbare Bieb van Beijum op:
http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Familiebibliotheek+Beijum+


3. Een citaat van Menno Fritsma op een weblogbericht van Beijumnieuws van 22 februari 2010:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/02/reacties-op-nieuwe-crisis-bij-de-bob.html

Citaat:
“Menno Fritsma, beheerder van de familiebibliotheek, stuurde een paar weken geleden een stelling op waarin hij pleitte voor samenwerking tussen de Beijumkrant en Beijumnieuws. Hij is verre van blij met de hernieuwde rel in de wijk en met het feit dat er weer een groep vrijwilligers in de wijk is afgehaakt. Vrijwilligers in de wijk moet je koesteren, je moet ze niet overheersen en voor je eigen gewin gebruiken. Wees er zuinig op:
‘Deze situatie is heel betreurenswaardig. Ik vind dat er elke maand een uitstekende wijkkrant in elkaar wordt gestoken door een professioneel werkend team van vrijwilligers. Deze mensen verdienen daarvoor alle waardering. Het is belangrijk dat de BOB op gelijk niveau met de redactie van de wijkkrant communiceert, er constructief mee samenwerkt en bijdraagt aan een goede en ongedwongen sfeer. Een ongelijke machtsverhouding en het opleggen van dictaten is nooit goed. Een gezamenlijk doel is: elkaar motiveren, er mede voor zorgen dat Beijum een prachtige wijk wordt en blijft voor iedereen en dat er een gevoel van trots en voldoening bestaat dat ‘wij allemaal’ daar een steentje aan bijdragen. De nu ontstane situatie is heel frustrerend. Deze situatie is een herhaling van een paar jaar geleden en een positieve doorbraak is noodzakelijk. Ik pleit voor gesprekken met alle betrokkenen onder leiding van een capabel iemand. Al die prima mensen die nu aan de zijlijn staan moeten het plezier in waar ze mee bezig waren weer terug krijgen. De conclusies uit de gesprekken moeten leiden tot een duurzaam goede werksfeer.’ ”
Einde citaten van Beijumnieuws en de heer Menno Fritsma.


4. Bemiddeling in het voorjaar van 2010?

Op 20 maart 2010, tijdens de Lentemarkt op Plein Oost, waren Menno Fritsma (toenmalig lid van het NLA-wijkteam Beijum en vrijwilliger van de Beijumkrant), Tiemen Wagenaar van de BOB en het NLA-wijkteam Beijum, Francis Nijdam van STIEL Beijum en ondergetekende voorstanders van bemiddeling door oud-BOB-voorzitter Marjo van Dijken; tevens al jaren columniste van de Beijumkrant. Ik opperde haar naam. Mevrouw Irma Zijlstra van de SDC Noorddijk was op 22 maart 2010 eveneens positief over bemiddeling door Marjo van Dijken (ik belde haar op). Tijdens de BOB-jaarvergadering van 23 maart 2010 wilden BOB-voorzitter Wim Klein en BOB-secretaris John Veldman hiervan echter niets weten. We kennen de smartelijke en kwalijke gevolgen.

Menno Fritsma werd na deze BOB-jaarvergadering 2010 snel lid van de kernredactie van de BOBWAARHEID. Hij paste zich braaf en gedwee aan...

Anoniem zei

Is dat dezelfde man die zitting heeft in de werkgroep groene long? Op het eerste gezicht een aardig iemand. Maar spreek hem niet tegen want dat is niet te best, zijn wil moet wet zijn. Ik durf me niet kenbar te maken, tegen mijn principes in, maar wat had ik goede ideeen die door hem hooghartig de bodem in zijn geboord.

Menno Fritsma zei

Beste Anoniem van 20.51

Ik kijk af en toe nog even op deze site en reageer liever niet, maar dit wil ik toch even rechtzetten.
Ik zit niet in de werkgroep Groene Long. Ik zit in de klankbordgroep Groene Long, maar ik heb daar nog nooit iets doorgedrukt. Ik stel mij daar altijd heel bescheiden op.
Mijn wil is wet? Ik heb daar in al die jaren nauwelijks een eigen willetje getoond. Het is een heel constructief werkende groep met mensen die kennis van zaken hebben en meer weten van goede plannen, planten, bomen en dieren dan ik ooit zal hebben. Ik leer daar heel veel van. Ik wil graag dat anoniem zich even met mij in contact stelt. Die weet mij wel te vinden en als hij/zij lid is van de klankbordgroep is mijn e-mailadres ook wel bekend.

Groetjes van Menno

Kees Huizenga zei

Uit zeer betrouwbare bron weet ik dat Menno Fritsma enorm regelmatig Beijumnieuws bezoekt. Hij spreekt ook vaak over Beijumnieuws, Johan Fehrmann en ondergetekende.

Waarom zo sneaky reageren, Menno?