woensdag 14 mei 2014

BOA'S STAD WEER IN OPSPRAAK (2)"JANNY VISSCHER GAAT OP DE STOEL VAN DE RECHTER ZITTEN"
De 65 jarige Beijumer die onlangs door een BOA werd belaagd en betast laat het er niet bij zitten. Hij schreef de raadsfracties aan om paal en perk te stellen aan het "nodeloos repressief optreden" van deze ambtenaren.

Zie afbeelding boven, de wethouder zet de BOA's neer als slachtoffer van geweld. Meerdere Beijumers gaven bij de blogger aan zich onafhankelijk van elkaar schofterig, intimiderend en handtastelijk bejegend te hebben gevoeld door steeds dezelfde BOA. De wethouder stelt dat mensen "met de handen van opsporingsambtenaren af moeten blijven." De vraag dient zich aan of een opsporingsambtenaar niet ook met z'n handen van burgers af moet blijven. Lees ook de laatste zin van het Dvhn-artikel, functioneren de BOA's zoals "de maatschappij het graag wil?" Deze vraag is gerechtvaardigd naar aanleiding van de vele reacties onder Deel1.

Geachte leden van de Gemeenteraad Groningen,

Mijn naam is M.H., sinds 1970 inwoner van de stad Groningen en sinds 1983 van Beijum en degene die beschuldigd wordt van mishandeling van BOA R.J. van der Borg.

Naar aanleiding van het gebeuren op 30 april 2014 verscheen er op 1 mei een bericht in het Dagblad van het Noorden over die veronderstelde mishandeling onder de titel: "Geweld tegen BOA zit hoog" van de hand van Richold Brandsma, redacteur van het DvhN.

U heeft vast al kennis genomen van de inhoud van dit bericht - wat welhaast een gemeentelijk persbericht lijkt - waarin o.a. staat:

De mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zit de gemeente Groningen dwars. "We hebben er schoon genoeg van" zegt locoburgemeester Jannie Visscher. "We willen wonen in een stad waarin het prettig toeven is" en: "onze BOA's zien erop toe dat de mensen zich een beetje aan de regels houden". Tenslotte: "Dat de BOA toch te maken krijgt met geweld is heel erg naar. Deze mensen zijn op pad om hun werk te doen en doen iets wat de samenleving graag wil".

Dat het verhaal, zoals altijd, twee kanten heeft zal u niet verwonderen. Ik verwijs u kortheidshalve naar mijn kant van het verhaal op Beijumnieuws.blogspot.nlVorige week heb ik trouwens al een bezwaarschrift bij de rechtbank en een klacht bij Stadstoezicht ingediend.

Wat mij, los van de diep in mijn persoonlijke leven ingrijpende ervaring van die dag, steekt is dat mevrouw Visscher doet alsof het feit van mishandeling al vaststaat, zonder het in onze democratie gebruikelijke principe van hoor en wederhoor recht te doen. Dat raakt onze democratie en rechtsstaat in het hart: zij kent maar één kant van het verhaal en bestempelt mij feitelijk als dader.

Tot de rechter uitspraak heeft gedaan - zo nodig in hoger beroep - is er alleen nog maar sprake van een verdenking van mishandeling. Jannie Visscher betoont zich daarmee een slecht democraat en gaat feitelijk op de stoel van de rechter zitten. In de politiek is dat welhaast een doodzonde. Van het begrip "Trias Politica", waarop onze rechtsstaat is gebaseerd, heeft deze politica - tot voor kort zelfs locoburgemeester - blijkbaar nog nooit gehoord...

Verder zegt ze: "BOA's hebben vaker te maken met agressief gedrag".

De berichten over agressief gedrag jegens BOA's zijn ook mij, mede dankzij de berichtgeving door de VHG, niet onbekend. Opsporingsambtenaren onderaan de machtsladder, blijkbaar primair gericht op het zonder aanzien des persoon, zonder de omstandigheden mee te wegen, uitdelen van bekeuringen. Met andere woorden: zonder gebruik te maken van de door uw raad expliciet geformuleerde discretionaire bevoegdheid wordt door nodeloos repressief optreden van BOA's onbegrip en zelfs agressie opgewekt. Op verdere escalatie kun je de klok gelijk zetten. Sinds dit afschuwelijke incident merk ik, als ik met mijn hond ga wandelen, dat ik steeds om me heen kijk of er geen BOA's in zicht zijn. Zo wil ik niet in deze goede stad Groningen en in mijn wijk Beijum leven!

De meldingen van disproportioneel en confronterend optreden, waarbij BOA's hun boekje te buiten gaan, worden steeds talrijker; ze doen of ze politieagenten zijn, maar hebben daarvoor noch de bevoegdheid, noch de benodigde opleiding. ik verwijs voor een aantal flagrante voorbeelden o.a. naar de website van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) en Beijumnieuws.

Door deze repressieve wijze van optreden is het voor mij juist geen prettig toeven meer in deze stad. Het roept de vraag op of de stad er is voor de stadjers of dat de stadjers er zijn voor de stad.

Uiteraard weet ik maar al te goed dat er hondeneigenaren zijn die hun dier op de stoep laten poepen, niet onder appèl hebben of als verlengstuk van een dik ego gebruiken; het helpt niet de goedwillende hondenbaas, en dat zijn de meesten, daarom feitelijk te criminaliseren. Naar mijn overtuiging wordt het paard achter de wagen gespannen en met een kanon op een mug geschoten. Velen worden "gepakt" voor het wangedrag van een enkeling en daarmee wordt onze hard bevochten en in de grondwet vastgelegde, onvervreembare recht op vrijheid verkracht.


Moeten er dan eerst slachtoffers onder hondenbezitters of Boa's vallen voordat de bestuurders van deze gemeente tot bezinning komen? Moet dan ons hele bestaan als burgers in deze gemeente en dit land door een oerwoud van door de overheid opgelegde, soms gekmakende regeltjes steeds onvrijer worden gemaakthier geboren kinderen van allochtone afkomst, die hier al meer dan 5 jaren wonen uit de regeling voor het kinderpardon worden geknikkerd om niet meer dan formele, voor een normale burger niet meer te vatten regels, die onze ooit zo tolerante houding meer en meer verstikken? Moet dan onze eigen verantwoordelijkheid ons meer en meer ontnomen worden? Verworden we zo niet tot steeds meer object in plaats van subject van onze overheid? Is de overheid er niet om ons te dienen in plaats van dat wij er zijn om haar te dienen?
Vrijheid, democratie en het functioneren van onze rechtsstaat liggen mij, en naar ik aanneem ook u, na aan het hart. Als die vrijheid op zo'n misselijkmakende manier geweld wordt aangedaan kan en mag ik niet zwijgen maar kom ik voor mezelf en anderen, die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt of nog gaan meemaken, met hart en ziel op. Laten we samenwerken om deze stad weer tot een plek te maken waar het goed toeven is en werkelijk doen wat de burgers in Groningen en hun honden graag willen!
Ik hoop dat ik niet al te lang van stof ben geweest en ben uiteraard graag bereid tot nadere toelichting; ik hoop u als leden van de raad tenminste tot nadenken over het hondenbeleid en de handhaving ervan te hebben gestemd.
Met de u, als gekozen vertegenwoordigers van deze goede stad Groningen, verschuldigde hoogachting en een vriendelijke groet, M.H. (Naam en adres bij beheerder van deze site bekend)

De woordvoerster van de gemeente Groningen, mevrouw van der Zande, wil op dit moment niet inhoudelijk op de situatie ingaan. "We hebben als gemeente Groningen besloten om één lijn te trekken, zo lang deze zaak onder de rechter is, doen we er geen uitspraken over."
Binnenkort deel 3.

30 opmerkingen:

Anoniem zei

Jammer dat mevr Visscher zichzelf als een karikatuur neerzet van wat er tegenwoordig mis is met de overheidsdienaren. Het woord zegt het al : men dient de overheid en niet de burger. Zij speelt op voorhand de burger de Zwarte Piet toe, want in haar denkraam KAN het gewoon niet bestaan dat er iets mis is met de BOA('s) zèlf. Zoiets betiteld men de ene keer als Tunnelvisie, de andere keer als Blaming The Victim.

Willem Pauwelussen zei

Meneer de schrijver blijft nog steeds denken dat de gemeentelijke verordening tav het hondenuitlaatbeleid niet voor hem geldt.
En dan kan het honderd keer zo zijn dat de BOA's te losse handjes hebben, maar het probleem heeft hij zelf aangehaald, door zich nadrukkelijk te onttrekken aan de bekeuringsbevoegdheid van de betrokken ambtenaar.
Ik zou doorlopen (doordrammen) terwijl je wordt aangehouden om een bekeuring in ontvangst te nemen wel degelijk willen omschrijven als geweld tegen opsporingsambtenaren.
Ik zie dus niet wat er mis is aan de uitspraken van de wethouder in dit kader.
Als je die regeltjes wilt veranderen, dan doe je dat in dit land op een andere manier.

Anoniem zei

Meneer Pauwelussen, wat kunt u badinerend en vanuit de hoogte doen, zullen we u ook 'meneer de schrijver'gaan noemen. Graag een beetje respect voor mensen die een andere mening dan u zijn toegedaan.
De boa heeft zich niet als dusdanig kenbaar gemaakt, hij gaat direct aan je zitten en hij is onrechtmatig bezig als hij een voet tussen de deur zet. Misschien kunt u iets menselijks reageren in plaats van zo koud en rechtlijnig/

Anoniem zei

Meneer Pauwelussen zit met zijn Asperger en kan zich daardoor absoluut niet inleven in sociale of emotionele aspecten van anderen. Beter niet meer op hem reageren, want kennelijk snapt hij toch niet hoeveel verdeeldheid hij zaait.

Anoniem zei


kom ik even terug op wat ík al eerder schreef.

nog nooit ben ik waar dan ook door een medeburger gevraagd, een bekeuring te moeten betalen.
in het geval van meneer m.h. had hij kunnen vragen wie de man in kwestie was.
meneer m.h. is op "papier" toch ook mondig genoeg zich te uiten, zoals ik kan lezen?

en ja, zoals ook al eerder door mij gezegd...negeren en weg/doorlopen noem ik op ze'n zachst gezegd niet erg beleefd.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Ja, heb je gelijk in. Sorry. Ik vind het gedrag van deze manier nogal arrogant, maar dat is geen reden om het zelf ook te worden.
Wat niet wegneemt dat me toch lijkt dat mensen staande gehouden ('aan je zitten') mogen worden om ze te verplichten een eenmaal uitgeschreven bekeuring in ontvangst te nemen. Ik zie die voet tussen de deur dus niet.

Anoniem zei


nou anonieme lullo's 13.05 en 14.16 uur!!!

ik ben dan wel neutraal hier maar dat neemt niet weg dat ik jullie beide LAFAARDS vind nu!

ik weet voor 99% zeker dat jullie weten wié ik ben en dat mág!

hij zaait verdeeldheid volgens jullie?
nee, dat proberen juist jullie op deze laffe anonieme wijze!

met vriendelijke en ook neurale groet, Therèse K.

Willem Pauwelussen zei

Mijn 'sorry' gold de reactie van 13.05. De reactie van 14.16 is van een dermate minderwaardig beneden-de-gordel peil dat een reactie hierop verspilling van energie is.
Maar Therèse heeft gelijk, het getuigt niet van veel moed om je in je anonieme harnas te verschuilen en dan een ander, die zich met open vizier in de discussie stort, op zijn nummer te zetten.
En laten we wel wezen, ik heb nergens beweerd dat die BOA-meneer fris bezig is geweest. Integendeel.

Willem Pauwelussen zei

Volgens mij kunnen we het hele verhaal eigenlijk samenvatten in de vraag of je een bekeuring moet accepteren als je je door de dienstdoende ambtenaar schofterig bejegend voelt.
Ik had zelf niet de indruk dat daar, in het geval van de man met de hond, sprake van was.
Maar natuurlijk, als een agent mijn fietsstuur in de handen klemt en me toeblaft wat voor idioot ik ben dat ik zojuist door rood ben gereden, dan valt er met mij ook niet echt zaken te doen.
Misschien heb ik niet goed meegekregen hoe intimiderend, en daardoor beledigend, het gedrag van die BOA was.
Niemand heeft het recht de grenzen van het fatsoen te overschrijden.
De BOA niet bij de hondenuitlater.
De hondenuitlater niet bij de BOA.

Anoniem zei

Nog wat: als je problemen hebt met een bekeuring door een politieagent, kan je bezwaar maken en dan beslist een kantonrechter. Een neutrale partij dus. Bij een bekeuring door een BOA kan je alleen een klacht deponeren bij de gemeente. Bij een niet-neutrale partij dus, die partij is in het conflict. Rechtvaardig? Dacht het niet...

(rené)

Anoniem zei

René heeft helemaal gelijk. De beroepsprocedure bij een klacht tegen een BOA is waanzin en zo onrechtvaardig als het maar kan : de slager die z'n eigen vlees komt keuren !
Verder zou ik Therèse niet neutraal willen noemen op het moment dat ze anderen Lullo's en Lafaards noemt. Zoiets maakt haarzelf dan toch een Kutta ?
En gelukkig neemt dhr Paulussen ook wat gas terug waardoor de mensen wat minder gaan steigeren. Bravo ! Straks gaan we vast nog het risico lopen dat we op gelijke voet met elkaar in debat gaan :-) :-)

Anoniem zei

Kunnen we niet gewoon net als vroeger een buurthuis of sociëteit inrichten voor de landwachters ? Op die manier blijven ze van de straat en vallen ze mensen met huisdieren niet meer lastig.

Anoniem zei


idd. anoniem 16.31 uur. je hebt helemaal gelijk.

op het moment dat ik anderen lullo's en lafaard's noem, ben ik een Kutta :-).
op momenten zoals ik in mijn reactie van 14.26 uur schreef, zal ik dat ook blijven :-).

sterker nog...een echte KÚTTA :-).

mvg, Therèse :-)

Willem Pauwelussen zei

Maar gelukkig geen anonieme kutta, en daar ging het maar om.

Anoniem zei

Nog even dit. Het is een lang verhaal. Ik heb het wéér gelezen. Maar hoe langer het verhaal, hoe meer ik me als lezer om de tuin geleid voel. Deze meneer denkt dat hij het recht heeft om ambtenaren toe te takelen. Als je gevoel van onrecht maar groot genoeg is. Maar je hoort met je tengels van een BOA af te blijven. Net als van trein- bus- en tramconducteurs, ambulancepersoneel, politieagenten, loketbeambten etc. M.H. gedraagt zich als een betrapte zwartrijder. Leugenachtig, hardleers en gewetenloos. Dat een rechter hier korte metten mee maakt: ik hoop het.

(rené)

Anoniem zei


weer idd. rené, je hebt gelijk!

gisteravond buiten zittend mijn sigaretje(s) rokende, dacht ik precies hetzelfde.
iets in het gedrag en de houding van de honden bezitter klópt gewoon niet.
wat snijd ook alweer aan 2 kanten?
juist.
zover ik weet komt het tot een rechtzaak?
ben zeer benieuwd naar het verloop ervan.
hopelijk kunnen we dit hier blijven volgen?

gr. Therèse

Anoniem zei

Zoooo triest dat eigenlijk niemand in de gaten heeft waar het echt om gaat, waar dit soort aanvaringen uit voort komen. In een surveillance-staat waarin je voortdurend begluurd, bespioneerd en achtervolgd wordt, krijg je automatisch dit soort incidenten. Laat de overheid de mensen toch 's met rust laten.

Anoniem zei


ben ik het niet mee eens 8.35 uur.
er bestaat zoiets als, je aan bepaalde regels aanpassen.
ik neem aan dat er in jouw privé ook bepaalde regels zijn?
of heb je die om er vervolgens niks mee te doen?
waar meerdere mensen leven, zijn regels niet overbodig.
te leven in een anarchie lijkt mij in ieder geval verre van ideaal.

gr. Therèse

Jan Bakker zei

In deze sta ik aan de kant van Willem Pauwelussen. Het is een feit dat uitgerekend in de wijk Beijum meer agressieve types rondlopen dan elders in de stad. Namelijk het aantal bezitters van een pitbull ligt in Beijum zelfs 3 MAAL HOGER dan in andere wijken (blijkt uit gegevens van de gemeente). Het verbaast me dan ook niets dat BOA's in Beijum stringenter optreden dan elders in de stad. De wethouder heeft gelijk als ze zegt dat geweld tegen hulpverleners en gezagsdragens enorm is toegenomen. De schrijver van het stukje heeft zich bewust onttrokken aan bekeuringsbevoegdheid, en dat is nu eenmaal (terecht) strafbaar. Bovendien kan deze persoon altijd nog naar de rechter stappen en in beroep gaan.

Anoniem zei

Ik denk dat die boa's juist op vrouwen met oude kleine hondjes en gezellige jonge mensen of gepensioneerden afstappen, en Niet op ruige types die hun grote ongemanierde honden overal vrij laten lopen....dus effect op terugdringen overlast is 0,0

Jan Bakker zei

Wat ik vergeten ben te melden, is dat M.H. er nog goed is van af gekomen. Er is een wet in de maak die geweld of verbaal geweld tegen politie en andere overheidsdienaren nog strenger straft. De nieuwe wet is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar er is zeker een meerderheid voor. De wet zal dan begin 2015 ingegaan.
Even wat anders, jouw standpunten zijn goedgeformuleerd en helder, Willem Pauwelussen. Laat je niet te snel 'verleiden' tot een 'sorry' tegen mensen met een ander standpunt.

Anoniem zei

Mijnheer Bakker, het is steeds een en dezelfde horkerige Boa die voor aversie en afkeer zorgt. Die man heeft zich gewoon respectvol te gedragen!
Je moet niet vreemd opkijken als dezelfde Boa binnenkort nog een paar tikken krijgt door z´n afstotende houding. Een agent of ambtenaar wordt niet geleerd om zich onbeschoft op te stellen, hij hoeft niet dicht tegen mensen aan te gaan lopen, aan ze te gaan lopen plukken en om z´n voet tussen de deur te zetten. Ik ben goed opgevoed, en ik heb nooit en te nimmer ruzie, maar deze Boa kan een klap verwachten als hij zich net als bij z´n vorige slachtoffers als een halve nazi gaat opstellen. Gezagsdragers mogen zich best respectabel en fatsoenlijk gedragen. Punt.

Anoniem zei

Nog even, het is nogal stuitend om te veronderstellen dat deze mensen gebruiken, voor criminaliteit en overlast gaan zorgen. Is dat ergens anders op gebaseerd dan op vooroordelen? Wie zegt dat de Hunze zo'n fatsoenlijke plek is om te wonen. Graag fatsoenlijk Nederlands schrijven, het woord dsgebruik kennen we niet.

Anoniem zei

Vermoedelijk moeten we dhr Bakker toch beter in de gaten houden.
h.g. Tasco N. Trolluh

Willem Pauwelussen zei

Ït's not what you do, it's the way that you do it": een regel uit ik weet niet meer welk popliedje.
Als ik iemand, die emotioneel in de kreukels zit door de aanpak van de sterke arm, in het vuur van mijn betoog, afstandelijk aanspreek met 'meneer de schrijver' is het terecht dat ik daarvoor op de vingers word getikt. Hoezeer ik misschien ook met mijn argumenten gelijk mag hebben.
Als iemand op 10 meter van een hondenuitrengebied wordt aangehouden en agressief wordt toegeblaft is het terecht dat die BOA daarvoor op de vingers wordt getikt. Hoezeer die BOA met zijn bekeuring misschien ook gelijk mag hebben.
Als iemand op 10 meter van een hondenuitrengebied zijn hond al laat loslopen en nukkig doorstampt indien hem een bekeuring wordt uitgedeeld, is het terecht dat de hondenuitlater daarvoor op de vingers wordt getikt (maar niet wordt afgetuigd). Hoezeer die meneer ook het morele gelijk aan zijn kant mag hebben.
Als de BOA vriendelijk was geweest en zijn verbalisant had vriendelijk de bekeuring in ontvangst genomen, had dit hele drama niet plaatsgevonden.

emmy zei

Even een vraagje aan dhr. Bakker.

"Het is een feit dat uitgerekend in de wijk Beijum meer agressieve types rondlopen dan elders in de stad"
Een feit? Waar haalt u deze informatie vandaan? Kunt u mij gegevens laten zien die dit "feit" ondersteunen?

En wat bedoelt u met: Namelijk het aantal bezitters van een pitbull ligt in Beijum zelfs 3 MAAL HOGER dan in andere wijken (blijkt uit gegevens van de gemeente)"
Toch niet dat alle bezitters van dit ras automatisch agressieve types zijn? Is dit uw feit? Neem aan dat u niet zo kortzinnig bent?

Pitbuls en bulldogs en dergelijke zijn lieve, zachtaardige honden die met de juiste opvoeding (net zo als alle honden) een geweldig huisdier is. Daarbij zijn ze naar mijn mening prachtig.

U raad het al ik ben een eigenaar van dit geweldige ras. En ik ben niet een agressieve type. Ik wandel regelmatig in ons groene hart en kom geregeld andere eigenaars van dit geweldige ras tegen en ook die zijn keurige beijumers. Dus dat de boa's hier meer en agressiever zijn omdat deze geweldige honden hier toevallig meer aanwezig zijn vind ik geen goed excuus.

Anoniem zei


Bravo Emmy :-)

Heel mooi en zeer treffend gezegd!

Ook ik wil graag de gegevens van je feiten zien, meneer bakker.

Stadsnomaden...agressieve Beijumers...

over gebrek aan oordelen heb je niet te klagen, hè?

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Nou meneer Bakker, ik dacht toch echt dat gezagsdragers werden getraind op geduld en verdraagzaamheid dus als die meneer echt zo grof behandeld is al hij vertelt, dan zit er aan staatskant toch ook wel een steekje los, lijkt me.
En met Emmy ben ik eens, dat er eigenlijk geen agressieve dieren bestaan. Ze reageren volstrekt in eenheid met hun omgeving, in het moment, vanuit hun instinct. Dat konden wij vroeger ook, maar toen werden we met het denken begiftigd (de parabel van de slang en de appel) en sindsdien is woede meer geworden dan zelfverdediging en angst is meer geworden dan fysiek lijfsbehoud.
Is die hondenfluisteraar nog op de televisie? Ik heb daar in ieder geval van geleerd dat een gedragsprobleem bij honden altijd een gedragsprobleem van mensen betreft.
Dus het feit dat in Beijum meer pitbullbezitters rondlopen dan elders in de stad kan net zo goed betekenen dat in Beijum meer mensen rondlopen die de psyche van hun hond begrijpen dan elders in de stad. Gegeven de liefde waarmee Emmy over haar hond praat, lijkt me dat bepaald niet onmogelijk.
En het woord 'kortzinnend' is een beauty. De zinnen zijn de zintuigen, dus het is meer dan kortzichtig, het is niet verder zien, horen, ruiken, proeven en voelen dan je neus lang is. Wat er feitelijk op neer komt dat je de eigen beperktheid projecteert op de omgeving. Ik denk dus dat meneer Bakker niet in Beijum woont.

Anoniem zei

nee Willem, de heer bakker is een echte hunzenaar.
of is hunzelaar gepaster, zodat in mijn eerste zin de laatste 4 letters er niet zo uitspringen?
gezien het feit dat de hunze x aantal jaren minder bestaat dan beijum, zou het interessant zijn te weten, waar de heer bakker's bed stond voordat hij hunze.aar werd.
wie weet openbaart hij het me?

gr. Therèse

Anoniem zei


Even ter verduidelijking.

http://hondvriendelijkgroningen.wordpress.com/2011/11/29/wat-te-doen-als-je-een-bekeuring-hebt-gekregen-2/

gr. Therèse