zondag 25 mei 2014

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (187)

Kniptorren zijn langwerpige, smalle kevers. De meeste kniptorren zijn nachtdieren en erg onopvallend gekleurd, want ze zijn bijna allemaal bruinig, grijzig of zwart. Er zijn meerdere geslachten en soorten, die uiteenlopende afmetingen en kleuren hebben. De kniptor komt wereldwijd voor op en om planten, rottend hout en in aarde. De lichaamslengte varieert van 0,2 tot 7 cm. In ons land komen ongeveer 80 soorten voor, “onze” kniptorren zijn ongeveer een centimeter lang. De antennes zijn vaak ongeveer de helft van de lichaamslengte en kunnen net zoals de pootjes in een groef op de buik worden teruggetrokken bij gevaar. Kniptorren kunnen ook vliegen maar niet vanuit stand; ze klimmen eerst op een tak of halm voor de vleugels uitgevouwen worden.

De naam dankt deze kever aan het vermogen om liggend op de rug omhoog te springen met een knapje of tikje. Bij het neerkomen zal hij dan soms op de buik landen. Het is ook een techniek die gebruikt wordt bij beetpakken waardoor de aanvaller soms schrikt en het dier zal laten vallen.
Het voedsel van de kniptor bestaat uit planten. De larve van de kniptor heet ritnaald en kan grote schade aan gewassen toebrengen, ze eten voornamelijk wortels van planten.

Tot afgelopen dinsdag had ik alleen maar donkergrijze en zwarte kniptorren gezien en ik vond ze niet erg interessant. Maar afgelopen dinsdag zag ik deze “Ampedus elongatulus”, volgens mij heeft hij geen Nederlandse naam. De kop en het halsschild van deze kniptor zijn zwart terwijl de dekvleugels roodbruin van kleur zijn. De dekvleugels zijn in het midden het breedst en versmallen zich naar achteren waarbij de punten zwart kleuren. Deze kniptor wordt 7 – 8,5 mm lang. De larven ontwikkelen zich in rottend loof- en naaldhout.

(Info: Wikipedia en www.angelfire.com/)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: