maandag 26 mei 2014

MAANDAGOCHTEND (199)

 Maandagochtend 26 mei 2014. De stilte voor de Oranje storm in de Froukemaheerd? Een paar jaar geleden werd deze straat in Beijum gebombardeerd tot dé Leukste Oranje Straat van Groningen.  (2010). Zie foto boven, het oranje naambordje herinnerd aan deze eretitel.
Eretitel? De meningen daarover zullen zoals altijd verdeeld zijn. Je hebt voetballiefhebbers- en haters. De 'haters' gaan weer een machteloze periode tegemoet, wat moet je er als individu tegen in brengen als je hele straat een maand met oranje prullaria wordt behangen? Maar hopen dat Nederland zo spoedig mogelijk wordt uitgeschakeld, hopelijk duurt de 'ellende' dan geen maand maar een week of twee.
Het is nog rustig op oranje-gebied in de wijk. De gekte laat (gelukkig?) nog even op zich wachten. Op de linker foto is te zien dat op amper tien meter van het oranje naamboordje twee oranje lampionnen aan een dakgoot hangen.
Op 12 juni is het weer zover. Tien tegen een dat de straten van Beijum dan weer vol hangen met oranje vlaggen, wimpels, ballonnen en andere gekte.
Het volk wil geen gerechtigheid,
geen goeiigheid of slechtigheid,
geen vrede en geen anarchie,
geen vorm en geen asymmetrie,
geen vrijheid en geen dictatuur,
het volk wil niet goedkoop of duur,
het wil het halve noch het hele,
het volk wil brood en spelen.

Lees hier verder.

Tja. Wat wil 'het volk.' Volgens twee stickers die verderop in de wijk hangen willen we geen nazi's en fascisten. Het is geen uiting van oranje-gekte, maar een vorm van gekte is het zeker. Op een lantaarnpaal in Beijum plakken dat je tegen nazi's en fascisten bent. Wat zit je dan toch helemaal in het 'goede' kamp. De blogger is vanaf nu nadrukkelijk tegen stompzinnige en stiekeme stickerplakkers op objecten in de wijk. Nazisme en fascisme in de wereld wordt niet minder door nog meer strijd toe te voegen, stelletje stompzinnige stickerplakkers! Een betere wereld begint niet bij stickertje plakken. Maar nog altijd bij jezelf. Jullie stickers stralen eerder conflict en ruzie uit, dan vrede en verdraagzaamheid.

De laatste week van mei 2014 is begonnen. De natuur gedraagt zich zoals het hoort. Alleen de mensensoort doet bij tijd en wijle wat vreemd.
Een vreedzame en gezonde week toegewenst. Het maakt niet uit of u voor of tegen oranje bent, voor of tegen nazi's en voor of tegen fascisten. De wereldgeschiedenis gaat toch zijn of haar eigen gang.

16 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Zou dat zo zijn, dat de wereldgeschiedenis zijn/haar eigen gang gaat?
Klinkt me nogal fatalistisch in de oren.
Of bedoel je dat niet zo?
Als veel meer mensen zich bewust zouden zijn van de indrukwekkende wijsheden die Jules de Corte hier verkondigt, dan ging de wereldgeschiedenis een heel andere gang, denk ik.
Ik wil principieel de moed niet opgeven dat dit nog ooit zal gebeuren.

Anoniem zei


nou geloof het maar Willem.
de wereld geschiedenis gaat echt zijn/haar eigen gang.
kan je je het epistel nog herinneren wat ooit door iemand geschreven is en in een kerkje gevonden is?
ben een beetje een zeef wat betreft namen etc. betreft maar jouw kennende weet je wat ik bedoel ;-).
na het lezen ervan dacht men dat het bijv. vorig jaar geschreven was.
maar nee, ik geloof een paar honderd jaar geleden werd het geschreven.

ps: schiet me de naam BALTIMORE te binnen...

gr. Therèse

Anoniem zei

nou geloof het maar Willem.
de wereld geschiedenis gaat echt zijn/haar eigen gang.
kan je je het epistel nog herinneren wat ooit door iemand geschreven is en in een kerkje gevonden is?
ben een beetje een zeef wat betreft namen etc. betreft maar jouw kennende weet je wat ik bedoel ;-).
na het lezen ervan dacht men dat het bijv. vorig jaar geschreven was.
maar nee, ik geloof een paar honderd jaar geleden werd het geschreven.

ps: schiet me de naam BALTIMORE te binnen...

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

De wereldgeschiedenis gaat NIET zijn eigen gang, ik geloof niet in dit soort Hegel-achtige opvattingen. De wereldgeschiedenis wordt gemaakt door mensen. Die mensen scheppen, in hun overlevings- en exploratiedrang, sociale structuren, die min of meer een eigen leven gaan leiden waardoor het lijkt alsof we daar geen invloed meer op hebben. Ooit was dit de discussie tussen structuralisme (Foucault) en existentialisme (Sartre).
Maar die discussie heeft zichzelf ook alweer overleefd, in die zin dat we momenteel mondiaal overspannende communicatiemedia hebben die het mogelijk maken om de bevolking van deze planeet zodanig tot inzicht te brengen dat we nu ZELF onze eigen geschiedenis gaan bepalen.
Kijk anders maar eens wat er op http://www.sharenl.org over 'verklaringsdag' wordt geschreven.
Om het je makkelijk te maken kun je ook direct surfen naar http://www.sharenl.org/Archief/2009/okt09_verklaringsdag.html

Anoniem zei


Waarom kom ik niet los van de gedachte die me te binnen schiet.
het is het woord SEKTE(N).
Waarom hebben zoveel mensen toch een MEESTER of GOEROE of soortgelijk nodig.
Zijn er dan bijna geen mensen die simpelweg in de kracht in zichzelf geloven, zonder daarbij aangewezen te zijn op hulp van buitenaf?
Waarom ben ik niet het spreekwoordelijke domme blondje.

gr. Therèse

Anoniem zei


Het onder geschrevene is een citaat van een reactie van een ander thema van Willem.
Spreek je jezelf niet af en toe wat tegen, Willem?

Dat kan zo diep zitten dat je niet eens meer merkt dat je daar vanuit reageert. Dat je bij elke handeling om applaus verlegen zit, of je schaamt voor bepaalde (uiterlijke of innerlijke) kenmerken, ik hou het maar algemeen. Maar dat zijn dus de invloeden die je van het pad van de ziel afhouden, lijkt me. Daarom is zelfkennis ook de enige bron van wijsheid. Want door die structuren, die blokkades onder ogen te zien, maak je een begin die zwartigheid op te ruimen waardoor je meer kunt gaan leven vanuit het innerlijk licht van de ziel.

Probleem is alleen dat je zo gewend bent aan die structuren dat je vaak een ander (een goeroe, een leraar dus eigenlijk) nodig hebt om je te helpen je blik daarop te (blijven) richten. Om zo’n goeroe heen kan zich een groep ontwikkelen, en die groep ontwikkelt rituelen, hiërarchie, en ik denk inderdaad dat men op die manier bevestiging van de eigen kracht wil krijgen: kijk eens hoe goed ik al bezig ben. Maar feitelijk kun je die bevestiging alleen jezelf geven, en die eenzaamheid maakt ‘het pad’ ook zo verrekte moeilijk.

Ik zag laatst op TV de lezing die de Dalai Lama in Nederland gaf. Daar sprak hij uit dat al die rituelen eigenlijk ook maar onzin zijn wat je af kan houden van waar het feitelijk om gaat. Ik hoop dat ik hem goed aanhaal, maar zoiets was het.


25 mei, 2014 21:14

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Ik snap werkelijk niet waarom je een beweging een sekte moet noemen die je aanspoort om te luisteren naar iemand of iemanden die je iets zinvols te melden heeft/hebben. Als je de indruk hebt dat Rutte de oplossing voor de wereldproblemen heeft, je wordt lid van de VVD en je draagt de opvattingen uit die je daar tegenkomt, in de volle overtuiging dat de mensheid hiermee is geholpen, ben je dan een sekte? Als je de ervaring of de indruk hebt dat iemand een soort leraar voor je is of kan zijn, zeg je dan dat je die ander nodig hebt of zeg je (dwz ervaar je) dat die ander je helpt of kan helpen bij je innerlijke kracht te komen? Dat het iemand is of kan zijn die je helpt die zelfkennis aan te boren waardoor je de hierboven aangehaalde zwartigheid opruimt?
Dat zich om een goeroe heen een groep ontwikkelt, is dat niet logisch, gegeven het feit dat zo iemand mensen aantrekt die eindelijk bij hem de zekerheid lijken te kunnen vinden die ze hun leven lang al missen? Ja, het kan inderdaad een sekte worden, maar alleen als je ophoudt met de zoektocht naar de kern in jezelf. Als je je onafhankelijkheid opgeeft en in je afhankelijkheid (terug)valt. Soms kan dat een waardevolle ervaring zijn, dat wordt in de psychotherapie overdracht genoemd. Mij lijkt het dat het die gevoelens zijn die worden afgereageerd in dweperigheid en/of ayatollah-gedrag, want dat is wat ik met sektes associeer. Maar dit soort zelfbedrog is wel het laatste waar de Meesters mee op de proppen zullen komen. Elk boek van de uitgeverij Mirananda (Alice Bailey) begint met de notitie dat je zeker niet klakkeloos moet aannemen wat erin wordt beweerd.
Ik zie dus niet waar ik mezelf tegenspreek.

Anoniem zei


om even met je begin te beginnen Willem, meegaan in wat bijv. een Rutte zegt, ja misschien.
lid worden van zijn partij, nee nooit.
dat is het nou juist wat ik probeer en bedoel te zeggen.
mensen sluiten zich graag aan bij iets of iemand.
worden aanhanger ván.
kan een politieke partij zijn...
of de Bagwan...
of Share inclusief de meesters en de boodschapper...
je kunt toch niet ontkennen dat je de theorieën van deze Engelsman aanhangt?
je hebt tenslotte al een paar keer deze Creme genoemd hier.
waar ik persoonlijk moeite mee blijf houden is met ik denk iedere vorm van iets ingeprent krijgen en daar dan in mee gaan.
geldt voor de katholieke kerk zowel als de protestantse.
(ben nog nooit kerklid geweest).
geldt ook voor pol. partijen.
(ben nog nooit lid van een partij geweest).
geldt ook voor allerhand groeperingen(klinkt vriendelijker dan sekten misschien).
ben nog nooit ergens lid van geweest.
heb in de loop van mijn leven aan allerhand geroken maar nog nooit ergens in gebeten.
Spiritueel gezien.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

De wereld staat in brand. Elke dag hoor je dat ergens anders weer bomaanslagen, ontvoeringen, burgeroorlogen plaatsvinden. Met onze manier van produceren veranderen we het klimaat in hoog tempo, we verzieken (en misschien erger) onze planeet en daarmee onze eigen bestaansvoorwaarden. Dat kan geen mens in zijn eentje oplossen, dat moeten we samen doen, dus op de een of andere manier moeten we een vorm van samenwerking vinden, en dat betekent, lijkt me, dat je je ergens bij aansluit. Niet uit dweperigheid, niet om even te gaan vertellen hoe het allemaal moet, niet omdat je je ‘graag’ ergens bij aansluit, maar om samen die oplossing te vinden, te propageren en uit te voeren. Niet omdat je iets ingeprent krijgt of wilt krijgen maar op basis van het inzicht dat we aan de bak moeten om de planeet te redden en onze medemens niet te laten kreperen. Maar het is en blijft natuurlijk zo dat je bijdrage daaraan waardevoller is naarmate je meer vanuit je essentie leeft, en dát is inderdaad een individuele opgave.

Share, vaak bij monde van Benjamin Creme, propageert dat samen delen van de opbrengsten van deze planeet eigenlijk de enige oplossing is om althans te beginnen de ergste nood te lenigen. Om die miljard mensen te voeden die nu permanent honger lijdt. Daar sta ik achter. Dat betekent niet dat ik alle theorieën uit de theosofische literatuur aanhang, maar wel dat ik ze als opvattingen minstens zo plausibel vind als wat door de huidige staatsfilosofie, te weten de mechanistisch-positivistische filosofie (wetenschap) wordt verkondigd. Het is bijvoorbeeld opvallend hoe de uitkomsten van iemands stralennpakket overeenkomen met zijn horoscoop, om één dingetje te noemen.

Anoniem zei


zo, ben ik weer.
in de jaren "80 ontwikkelde zich een vrienden groepje.
mede doordat we er bewust voor kozen, hier een Montessorischool te willen.
1 van deze mensen hield zich erg bezig met, noem het maar alternatieve levenswijzen.
het ontaardde zich in positieve zin, tot bijna wekenlijks elkaar treffen.
er werd in toerbeurt gekookt en gegeten, dan hier dan daar.
bovengenoemde man kon heel mooi vertellen.
boeiend, is een beter woord.
Theosofie maar ook Summit- Lighthouse oa waren regelmatig thema's van gesprek.
hoewel bepaalde dingen me erg aanspraken, heb ik me er nooit toe kunnen zetten, lid te worden van de Ned. Ver. Theosofie.
want, en nu kómt het weer...
als lid zou ik me moeten conformeren op 3 punten, zie Link.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theosofische_Vereniging

Willem Pauwelussen zei

Goed, ik heb het opgezocht.
Er staat:
1. Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende godsdienststudie, en van de studie van filosofie en wetenschappen.
3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren.
Hoewel me dit geen gekke motieven lijken, en ik me dus kan voorstellen dat iemand zich hier met hart en ziel aan geeft, moet je je denk ik wel realiseren dat dit een vereniging is die (nog) opereert op basis van de boeken van Helena Petrovna Blavatsky, kortweg HPB, dat er sindsdien een nieuwe stroming ontstond, waarvan Alice Bailey de voornaamste vertegenwoordigster is, en die al een stuk praktischer werd, en dat die weer werd opgevolgd door de stroming 'Share' waarvan Benjamin Creme het gezicht werd, en die echt heel concreet is georiënteerd.
De werken van HPB zijn voor de natuurwetenschap wat 'das kapital' voor de economie was. Het haalt de dingen die je op school over ontstaan van de kosmos en onze planeet, zowel als evolutie en de ontwikkelingen van de (verschillende) mens(enrassen) gigantisch overhoop, en baseert daarbij zich op oeroude geschriften van diep in de tijd teruggaande religieuze overleveringen. Daarbij moet je je realiseren dat de scheiding van wetenschap en religie nog maar heel erg jong is en te maken heeft met wat ik eerder onze staatsfilosofie heb genoemd. Maar hoe dan ook, die boeken zijn, hoewel standaardwerken, nauwelijks om door te komen. Maar het zijn wel de werken waar de theosofische vereniging zich op baseert. Zodat je, zoals je in wikipedia leest, theoretische opgaven krijg op basis van heel theoretische geschriften.
Voor de boeken van Bailey geldt dat ook, maar niet voor alle. Sommigen lezen gemakkelijk weg, anderen gaan heel stroef.
De boeken van Creme zijn heel praktisch en lezen redelijk gemakkelijk weg. Dat moet ook, want anders dan de theosofische vereniging stelt Share zich (zoals ik eerder schreef) heel praktische doelen dus dan moet je dat ook helder uitleggen.
Dus als je wilt weten hoe het momenteel staat met de theosofie, zou ik zeggen, kom a.s. zondag met ons mee mediteren, en/of ga eens rondkijken op die website die ik eerder noemde.
En plaats die 3 punten van de wikipedia-link in de tijd waar ze uit voortkomen. Dat is, dacht ik, zeker 100 jaar terug.

Anoniem zei

morgen verder....

Anoniem zei


oké, ben er weer.

1 ding blijft me door mijn hoofd spoken.

waarom heeft toch de meerderheid van alle mensen het blijkbaar zo nodig, lid te zijn van de 1 of andere groepering.
hetzij een levens beschouwelijke...
of een kerkelijke...
of iets soortgelijks.
zich áán willen sluiten bíj schijnt voor veel mensen zeer belangrijk te zijn.
bij het zich aan willen sluiten kan ik me heel in de verte wel iets bij voorstellen maar blijkbaar is dit voor de meeste mensen niet voldoende.
nee, men laat zich REGISTREREN bij de groepering.

Er schijnen kerkdiensten op Antroposofische basis te zijn.
Zelf een Antroposofische arts hebbende, las ik dit ooit eens in het vereniging boekje.
zou men, om zo een dienst mee te kunnen maken, geregistreerd moeten zijn?
geen idee.

dan zijn er de Humanisten.
heb in het verleden meerdere keren deel genomen aan lezingen, die destijds zondagsmorgens gehouden werden.

trouwens, schiet me net te binnen, worden Theosofen hier en daar vergeleken met de Vrijmetselaren.
men spreekt bij beide groeperingen blijkbaar over loge's.

ik zal maar stoppen met het noemen van nog meer levens beschouwelijke groeperingen.

elk van die, die ik nu even genoemd heb, kunnen op mijn sympathie rekenen maar om van 1 ervan líd te worden...nee dank u.

zoveel groeperingen, zoveel waarheden.
liever pluk ik uit al die groeperingen wat waarheidjes, om die tot mijn éigen te maken.

meegaan in wélke groepering dan ook, betekent voor mij niks anders dan...zie de Link...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(algemeen)

gr. TherèseWillem Pauwelussen zei

Ik heb nog nooit gehoord van Antroposofische kerkdiensten. Dat theosofen in verband worden gebracht met vrijmetselaren is zo vreemd niet, want de occulte traditie loopt in ieder geval via de Essenen, de Gnosis, ide Katharen, de Rozenkruisers (vernoemd naar de oprichter Rosenkreuz), de Vrijmetselaren, tot aan de Theosofen, en wie of wat ik nog ben vergeten. Elke variant zal wel gekenmerkt zijn door de historische omstandigheden waarin het ont- en bestond. Maar ze hebben in ieder geval gemeenschappelijk dat ze de weg naar binnen voorop stellen, en niet het uiterlijk vertoon.
Of er bij vorige lichtingen van de theosofie (zie vorige verhaal) sprake is geweest van loges, zoals bij de vrijmetselaren, ik heb geen idee, ik ben het nergens tegengekomen. Misschien was het wel zo, en dat kan ermee te maken hebben gehad dat allerlei esoterische waarheden niet zonder gevaar wereldkundig konden worden gemaakt. Mensen kunnen nogal agressief reageren als je iets gaan vertellen wat volkomen indruist tegen datgene waar ze hun leven lang van overtuigd zijn, zonder in de gaten te hebben dat het ook maar een geloof is. Ik weet in ieder geval zeker dat er binnen Share geen sprake van is.
Van Share ben je geen lid, je kunt je abonneren op het tweemaandelijks tijdschrift en meedoen aan plaatselijke en (3x per jaar) landelijke meditatie en that's it. In hoeverre je het gedachtegoed wilt verspreiden is dus geheel aan jezelf.
Dus je hoeft er niet voor te bedanken om er lid van te worden, want er is helemaal niet zoiets als lidmaatschap.

Iets anders is dat er geen enkele denkrichting bestaat die niet van 'dogma's, dan wel axioma's uitgaat.
De wiskunde bijvoorbeeld heeft o.a. als dogma dat evenwijdige lijnen mekaar niet snijden, en je kunt ook zeggen dat die elkaar snijden in het oneindige.
De huidige wetenschap, daarvan beweert de link die jij opgeeft dat ze de twijfel als basis heeft, maar in wezen gelooft ze uitsluitend wat ze ZELF kan zien. Dus allerlei vormen van helder waarnemen zijn daarvan uitgesloten. Dat is in wezen ook een dogma.
En er is geen waarheid als zodanig, want waarheid is een proces.

Anoniem zei


Goeiemorgen Willem,

eerst even wat meer wakker worden :-)...

Anoniem zei


Dat, waar ik al 20 jaar heel bang voor ben, is me net gebeurt.
mijn zoon heeft een ongeluk op de Autobahn gehad!
hij kon het me gelukkig zelf vertellen.

ik ben even klaar met schrijven/praten over theosofie en aanverwant.

Therèse