donderdag 8 mei 2014

CALVIJNSCHOOL HEEFT GEEN 2E WEEK MEIVAKANTIE

Het was de afgelopen dagen druk rond de Calvijnschool. De blogger snapte het niet, het is toch meivakantie? Het blijkt dat scholen zelf mogen bepalen of ze een of twee weken meivakantie willen houden.
De school aan de Froukemaheerd, zie foto's, vanmiddag gemaakt, is voor zover bekend de enige school in de wijk die deze week open is. Vroeger werd de meivakantie Tulpvakantie genoemd. De Calvijntjes hebben het nog niet zo slecht geregeld door deze week naar school te gaan, het heeft buiten meer weg van herfstweer dan van mei-weer.
De meivakantie of tulpvakantie is een schoolvakantie in Nederland.
Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben wettelijk een week vrij in de periode eind april – begin mei. De precieze week wordt doorgaans zo gekozen dat er zo veel mogelijk feestdagen in de meivakantie vallen: Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en soms ook Hemelvaartsdag (valt tussen 30 april en 3 juni). Vanaf 2014 zal deze situatie veranderen. Met ingang van dit jaar wordt Koninginnedag vervangen door Koningsdag (27 april). Een consequentie hiervan is dat Koningsdag en Bevrijdingsdag alleen in dezelfde verlengde week (inclusief het aansluitende weekeinde) vallen indien Koningsdag op een zaterdag valt. Bevrijdingsdag valt dan op de zondag in het volgende weekeinde. Het eerstvolgende jaar waarin dat gebeurt is 2019.
De door het Ministerie van OC&W vastgestelde meivakantie duurt één week. Soms geven scholen hun leerlingen evenwel twee opeenvolgende weken vrij, met name in jaren waarin er in een week voorafgaand aan, of volgend op, de officiële meivakantie ook nog feestdagen vallen. Vooreindexamenleerlingen zijn er vaak laatste schooldagen voor de meivakantie. Wikipedia.

Geen opmerkingen: