donderdag 22 mei 2014

EVEN VOOR HET WERK AAN STEMMEN

Vanochtend voor stemlokaal Heerdenhoes: "Ik ben postbode en ik haal zo de post voor vandaag op. Ik dacht ik ga voor m'n werk aan even stemmen." De blogger deed hetzelfde en hij is ivm werkzaamheden niet in de stad. Internet maakt de wereld klein. Eventuele foto's zijn welkom.

17 opmerkingen:

Jan Bakker zei

De (voorlopige) uitslagen van donderdag zijn inmiddels bekend. De definitieve uitslag wordt zondag verwacht. De opkomst is ongeveer hetzelfde dan in 2009. Dus dat is een grote meevaller; het warme weer heeft zeker ook een rol gspeeld bij de opkomst. En er viel tenminste wat te kiezen, van de Dierenparij tot Jezus Leeft (echt waar, ik verzin het niet). Opvallend is dat het verwachte verlies van sommige partijen wel meeviel. Elke partij is er wel een beetje op vooruit gegaan. Er komen waarschijnlijk 2 'nieuwe' partijen in het Europees parlement bij: Dierenpartij en 50+. We moeten het zondag natuurlijk allemaal afwachten.
Wat anders, bestaat de band TALK TALK nog wel, je hoort er niets meer van, helaas? Heel goed om dat geluid weer eens te laten klinken bij een filmpje, Johan!

Anoniem zei


haha jan, ik geloof je op je woord.
Jezus Leeft...
zal samenhangen met het feit dat men zondag past in België stemt?
daar is men, zoals je vast wel weet, verplícht te gaan stemmen.
zo niet, krijgt men een stevige boete.
misschien een toekomstig idee voor lummels zoals ik, die gisteren niet stemden ;-)??

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Natuurlijk leeft Jezus. Dat is alleen onbegrijpelijk voor mensen die het begrip leven puur koppelen aan het fysieke bestaan.

Anoniem zei


eehhh meneer Willem....

begrijp ik je nou goed als ik lees wat je schrijft?
jij zegt dat jezus leeft?
OOO? ken je hem?
al dan niet persoonlijk?
heb je hem weleens op tv gezien?
bijvoorbeeld net als de dalai lama ?
ik persoonlijk heb hem nog nooit, waar dan ook, gezien.
Jezus bedoel ik.

waaruit maak je op dat dit onbegrijpelijk is voor mensen die het begrip leven puur aan het fysieke bestaan koppelen?

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Vanuit de 'oude wijsheid' is al eeuwenlang bekend dat het fysiek lichaam wordt opgebouwd en onderhouden vanuit het etherlichaam, wat ook wel het levenslichaam wordt genoemd. De wetenschap noemt deze ether sinds kort de zwarte materie en krijgt er vaag notie van dat dit de oerstof is waar de kosmos uit is opgebouwd. Wat ze/we niet kunnen zien en dus niet begrijpen (want voor wetenschap bestaat alleen dat wat ze zelf kan waarnemen) is dat ook op onze wereld nog heel wat levensvorm louter in etherische vorm bestaat. Dit worden doorgaans elementalen genoemd: kabouters en elfjes zijn er voorbeelden van. Alle planeten zijn bewoond, maar doorgaans in etherische vorm.
Jezus is een van de Meesters van Wijsheid, dus een van hen die klaar zijn met hun incarnatiecyclus op deze planeet, en het dus overMEESTERd hebben, daarom worden ze zo genoemd. Als je die cyclus hebt afgerond (dat heet de 5e planetaire inwijding) beheers je dus de aardse wetten en kun je je vanuit dat etherisch lichaam naar believen een fysiek lichaam aanmeten.
Als je de berichten van Share zou volgen zou je weten dat Hij dat (evenals Maitreya) ook regelmatig doet. Maar als je leven puur aan het fysieke koppelt moet dit complete humbug voor je zijn.
Ik zou niet willen zeggen dat ik Hem persoonlijk ken. Mijn ervaring is wel dat een gebed, tot Jezus gericht, een andere energetische lading heeft dan een gebed dat tot Maitreya of Sai Baba is gericht. Dus op die manier heb ik wel eens contact met Hem gehad, ja.

Anoniem zei


oké Willem.
ik heb het nu 1 x gelezen.
voor vandaag voldoende.
mórgen ga ik het wéér lezen.
1 x óf misschien zelfs vaker.

o ja, nog even...
ik ben op de hoogte van wat men etherisch lichaam noemt.
maar goed, wordt vervolgd.

gr. Therèse

Anoniem zei


er gaan 100.000 gedachten door mijn hoofd.
1 ervan is volgende.
vanuit een bepaalde hoek ken ik mensen, die zich schijnbaar zo +/- 3 mm. boven de aarde bewegen in hun dagelijks leven.
daarbij hebben ze altijd een gelukzalige glimlach om hun mond.

ik ken ook mensen vanuit een andere hoek.
deze zijn heel blij, goed ge-aard te zijn.
maw, met hun beide benen/voeten stevig op de aarde te staan/lopen.

welke van deze 2 groepen mensen hebben "het licht" gezien, vraag ik me.
Het licht in de allerbreedtste zin van het woord.

wie hierop het antwoordt weet, mag het zeggen.

gr. Therèse

Anoniem zei


hoi Willem,

ik wens je een geestelijk voedzame middag :-).

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Het spreekwoord zegt niet voor niets dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Anders gezegd: ieder heeft zijn/haar eigen proces.
Een weg, die 3 mm boven de aarde zweeft, is misschien geschikt in het ene proces, een weg die nadrukkelijk op het aardoppervlak ligt misschien geschikter voor iemand anders.
In stripverhalen wordt een inzicht vaak voorgesteld door een lampje dat aangaat boven het hoofd. Of dat 'het' licht is, weet ik niet, het is in ieder geval 'een' licht.
Misschien moet je een paar van die lampjes hebben meegemaakt voordat je snapt hoe je vanuit het innerlijk licht (de ziel) je leven kunt leiden?
Een ander licht 'in de allerbreedste zin van het woord' zou ik zou niet weten. En ook geen andere bron van geluk(zaligheid).

Anoniem zei


ik heb mijn laatst geschreven bericht bewust algemeen gehouden.
zo wil ik nu ook proberen op jou te reageren.
in mijn jeugd kwam de Bagwan beweging in swung, met ramses shaffy als nederlandse vaandeldrager ervan.
er kwam aan mij de Theosofische beweging voorbij.
o ja, laat ik Soefi niet vergeten.
wellicht vergeet ik nu een paar bewegingen om ze zo maar even te noemen.
o wacht, ik herinner me dat Summit Lighthouse ook even pauze maakte.
noemde ik S Baba al?
bij deze dan.
o wacht even, de Rozenkruisers heb ik ook eens gekend.
o en er was ook af en toe een engelstalige man die lezingen gaf.
heette hij niet Crischna?

ja je hebt gelijk.
er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
wat me in de loop van mijn leven vaak opgevallen is, is dat veel mensen blijkbaar de behoefte voelen zich te binden.
te binden aan in dit geval misschien oneerbiedig gezegd...de 1 of andere vereniging.
ja, ik geloof in innerlijke kracht.
wat ik probeer duidelijk te maken is dat ik niet begrijp dat als men de eigen innerlijke kracht(cq ziel) al zo sterk voelt, men er blijkbaar nog steeds en steeds weer andere mensen bij nodig heeft.
waarom?
om bevestiging van de eigen innerlijke kracht te krijgen?

schiet me iets te binnen maar voor nu laat ik het hier bij.

gr. Therèse

Anoniem zei


haha, ik moet wel even om mezelf lachen.
ik begon bovenstaand bericht met...ik probeer het algemeen te houden, om vervolgens in de ik vorm verder te schrijven.
ja, volgens Johan lopen er in oa beijum rare snuiters rond, hè?
nou, nu weet ik zeker dat ik er 1 van ben, LOL.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Misschien bedoel je Krishnamurti?

Je kunt de innerlijke kracht van de ziel heel sterk voelen, maar er zijn meerdere krachten in de psyche, zoals ego en schaduw.

Louise Hay schreef ooit een bestseller: ”Je kunt je leven helen.” Een zin daaruit die me is bijgebleven is: “We zijn allemaal slachtoffers van slachtoffers.” Er zijn maar weinig mensen, denk ik (en ik beperk me maar tot mijn eigen culturele omgeving) die niet in hun jeugd ooit meemaakten dat ze zich afgewezen, misschien zelfs afgebrand of, in algemene termen, niet gezien voelden. Denk alleen maar eens aan pesten, dictatoriale ouders of leraren, scheurende echtscheidingen, enzovoorts.

Elk gezin ziet zichzelf als volmaakt. Een kind ziet de ouders als almachtig, dus als er wat loos is legt het de schuld bij zichzelf en ontwikkelt daaruit overlevingsmechanismen. Dat worden structuren, die een belangrijk deel van de persoonlijkheid kunnen gaan vormen. Blokkades, zo kun je ze ook noemen.

Dat kan zo diep zitten dat je niet eens meer merkt dat je daar vanuit reageert. Dat je bij elke handeling om applaus verlegen zit, of je schaamt voor bepaalde (uiterlijke of innerlijke) kenmerken, ik hou het maar algemeen. Maar dat zijn dus de invloeden die je van het pad van de ziel afhouden, lijkt me. Daarom is zelfkennis ook de enige bron van wijsheid. Want door die structuren, die blokkades onder ogen te zien, maak je een begin die zwartigheid op te ruimen waardoor je meer kunt gaan leven vanuit het innerlijk licht van de ziel.

Probleem is alleen dat je zo gewend bent aan die structuren dat je vaak een ander (een goeroe, een leraar dus eigenlijk) nodig hebt om je te helpen je blik daarop te (blijven) richten. Om zo’n goeroe heen kan zich een groep ontwikkelen, en die groep ontwikkelt rituelen, hiërarchie, en ik denk inderdaad dat men op die manier bevestiging van de eigen kracht wil krijgen: kijk eens hoe goed ik al bezig ben. Maar feitelijk kun je die bevestiging alleen jezelf geven, en die eenzaamheid maakt ‘het pad’ ook zo verrekte moeilijk.

Ik zag laatst op TV de lezing die de Dalai Lama in Nederland gaf. Daar sprak hij uit dat al die rituelen eigenlijk ook maar onzin zijn wat je af kan houden van waar het feitelijk om gaat. Ik hoop dat ik hem goed aanhaal, maar zoiets was het.

Willem Pauwelussen zei

Wat ik nog vergat is: volgens mij hebben al die richtingen die je noemt hetzelfde uitgangspunt,namelijk leven vanuit je essentie. De verschillen hebben te maken met de historische en culturele omstandigheden waarin ze ontstaan. En de rituelen en hiërarchie die zich daar dan weer uit ontwikkelt.
Als die de boventoon gaan voeren wordt het er meestal niet leuker op.

Anoniem zei


goeiemorgen Willem(en meelezers).

heb je een goede middag gehad, gisteren?

herinnering aan vergane tijden.

zoals menigeen zich zal herinneren, was de IKV in de jaren '80 zeer actief betrokken bij de actie's anti-kernwapens ed.
vanuit het centrum waren er meerdere onder afdelingen, verspreid door de stad Groningen.
ergens bij iemand thuis hier in Beijum was een vergadering.
sommigen kwamen voor het eerst.
rondje voorstellen...
5 of 6 mensen noemden hun "achterban".
ik ook.
"mijn achterban ben ikzelf", zei ik.
oh...eeehhh...was de reactie.
centrum IKV moet bepalen of je kan blijven ja of nee.
het besluit hoor je dan de volgende keer dat we vergaderen.
prima zei ik.
willen jullie er wel bij zeggen dat ik me niet laat wegjagen?
waarvoor zitten jullie en ik hier ook nog maar?
voor de VREDE toch?
de daarop volgende vergadering hoorde dat het midden mij toestemming om te mogen blijven had gegeven.
och och och.

tot zover maar even.

gr. Therèse

Anoniem zei


ik schreef bovenstaand om als voorbeeld te dienen voor typisch kudde gedrag van/bij mensen.
steeds en altijd de neiging hebben, bíj iets te willen horen.
zie mijn verhaal 25 mei 18.38 uur.
al jong heb ik me er(onbewust) redelijk ver van gehouden.

gr. Therèse

ps: had je een goede middag, gisteren?

Willem Pauwelussen zei

Nou, aan mijn middag mankeerde niet zoveel.
Maar het is natuurlijk wel heel erg van die tijd, wat je vertelt. Eind jaren '70, dus eigenlijk de tijd van de laatste oplevingen van de grote massa-akties in ons land. Met de erfenis van al die verschillende politiek geïnfiltreerde aktiegroepen die eraan vooraf waren gegaan, zoals de neutronenbom van de CPN en de milieubelasting van de SP. Het grote woord in die tijd was altijd 'coalitiepolitiek', omdat we nog niet in de gaten hadden dat we als mensheid één zijn, een eenheid vormen, en partijverschillen volstrekt onbeduidend zijn in het licht van wat toen de kruisraketten waren en nu de vernietiging van ons klimaat en daarmee van onze planeet is.
Ik wil niet beweren dat die bewustzijn nu overal is doorgedrongen, maar ik zie het wel als de afnemende invloed van het individualisme van het Vissentijdperk en de toenemende invloed van het collectivisme van Waterman, dat dit soort versnippering nog nauwelijks voorkomt. Ik zie een groeiende groep mensen die inziet dat vrede alleen mogelijk is op basis van een gedeelde innerlijke vrede, en dat is natuurlijk een geweldige stap voorwaarts.
Wel want anders dan het 'voorwaarts en niet vergeten' van Bertold Brecht.

Anoniem zei

na een paar keer je reactie te hebben gelezen Willem(16.03),blijf ik het nogal breed en wijd vinden.
ik zal het anders zeggen.
ik vind mijn reactie van 9.38 uur behoorlijk concreet.
die van jou vind ik behoorlijk abstract.
er zijn in vaktermen/schrijvers jargon vast andere namen voor maar die schieten me niet te binnen.
ik ga even niet inhoudelijk in op hetgeen je schreef (16.03).

gr. Therèse