woensdag 7 mei 2014

EEN BLIKVANGER MOET OOK GELEEGD WORDEN

Leuk, die blikvangers langs het fietspad. Maar ze moeten af en toe ook geleegd worden. En de rommel wat er naast is gegooid moet opgeruimd worden.
Het slaat eigenlijk nergens op, blikvangers. Neem je troep mee naar huis en gooi het in de vuilniscontainer. Of is dat te negatief gesteld?
Zwerfvuil is een steeds groter wordend probleem. Dat realiseren we ons steeds meer vooral nu duurzaamheid steeds hoger op ieders agenda staat. Een effectieve aanpak is mogelijk door inzet van het bekende ‘schepnet op poten’, de Blikvanger die op steeds meer plaatsen te vinden is.
De Blikvangerdaagt en nodigt het publiek uit om blikjes en dergelijke gericht weg te gooien. Het heeft echter ook een opvoedend aspect: de inhoud maakt duidelijk hoeveel vuil er zonder de Blikvanger in het milieu terecht zou zijn gekomen. Natuur- en milieubehoud wordt zo zichtbaar voor het publiek. Lees hier.
(Foto, een Oranje Mannetje leegt een blikvanger en ruimt de omliggende rommel op; links Sportveld Kardinge, naar rechts gaat het richting klimtoren)

Geen opmerkingen: