donderdag 15 mei 2014

KORREBRUGRAADSELS (BIJNA) OPGELOST (Infoavond)


Door Willem Pauwelussen

Of een opkomst van dik dertig mensen veel of weinig is, met zo’n grote wijk als Beijum, is misschien een punt van discussie, maar feit is dat de zaal zo vol is dat er nog stoeltjes naast de rijen tafels staan. De belangstelling is breed, er is bezoek uit De Hunze, uit Noorderhoogebrug, en wie weet misschien zelfs uit de Indische Buurt. BOB-voorzitter John Veldman heet ons (gisteravond; JF) welkom met koffie en cake en leidt projectleider Iwan Kremer in, daarna volgt zijn praatje, en na de pauze kunnen we vragen stellen.

Kremer verzekert ons dat het zeker niet de bedoeling is om de verbinding ter plaatse van de Korrebrug te verwijderen, “en zeker niet voor fietsen, dat beeld wil ik meteen weghalen”. Waar gaat het om: wegens de toenemende drukte op de weg moet meer transport over water, er moeten 4 containers op 2 schepen achter elkaar gestapeld worden wat een minimale doorvaarthoogte vereist van 9, 10 bij elke (vaste) brug. Tevens moet de vaart overal tweebaans zijn. Tegelijkertijd speelt de bereikbaarheid van het UMCG, dat forse uitbreidingsplannen heeft in noordelijke richting. Het hele Oosterhamriktracé gaat ervoor over de kop, dus wat gebeurt er met de busbaanbrug?

Maar laten we het eerst over de Korrebrug hebben. Die is oud en afgeschreven, moet eigenlijk met pensioen, hij is ook maar 2,5 m hoog (de fietsbruggen 6,8 m) en heeft wel zes minuten nodig om open – en weer dicht te gaan. Het is er ongelooflijk druk: elke dag passeren er 13.600 fietsers en 4.300 auto’s (dus fietsers – 3x auto’s!), zodat we van geluk mogen spreken dat het aantal ongevallen beperkt is hoewel de situatie wel nadrukkelijk als onveilig wordt ervaren. Nog wat cijfers: per dag komen er 50 schepen langs, hij gaat 27x per dag open, dat is 5x in het uur.

Gemeentelijke democratie betekent dat bewoners al vroeg in het proces worden meegenomen (dat staat ook in convenant). Dat wordt een klankbordgroep genoemd, en daar zijn drie basismodellen uitgerold. De eerste laat de (vernieuwde) situatie zoals die is, de tweede ziet de fietsen over de Korrebrug gaan en de rest (met misschien ook de fietsers?) over de busbaanlocatie, de derde schuift de busbaanbrug(gen) op naar de Vinkenstraat. Eind van dit jaar kunnen we de presentatie verwachten van het concept, en in 2019 moet de schop in de grond. Volgende spreker.


Veldman pakt meteen de koe bij de horens: er is nog steeds de kans dat er voor de Korrebrug niks terug komt: ”daar ben ik niet gerust op”,  hoewel hij tevreden is dat de fietsbrug in de klankbordgroep “een breed gedragen idee” is. Hij hamert erop dat fietsers tot aan Lewenborg en Ten Boer enerzijds en Noorderhoogebrug en Bedum anderzijds, van de Korrebug gebruik maken. Dus voor minder doen we het niet. En áls er auto’s naast komen te rijden dan toch zeker met gescheiden rijbanen. Nog beter zou een tunnel zijn omdat je dan het land- en scheepvaartverkeer helemaal van elkaar scheidt. Een vaste brug gaat niet lukken, want dan zou je, met een helling van 2,5%, 250 m moeten klimmen, dus dan begin je ergens halverwege het Heerdenpad. Een hefbrug op 4 m, daar is hij wel voor te porren, de pleziervaart kan er onderdoor en die heeft maar 2 minuten nodig om op de gewenste doorvaarthoogte voor vrachtverkeer te komen.

Na de pauze leren we dat het idee van rolpaden, om die 250 m drastisch te bekorten, wordt meegenomen, hoewel in de zaal wordt geroepen dat “jullie dat ook bij de Noordzeebrug al wegbezuinigd hebben”. En ook het idee van een fietsroute plus, over het Oosterhamriktracé wordt met sympathie onthaald. Dat de overheid geen fietsverbindingen zou willen financieren op een onderlinge korte afstand (busbaanbrug – Korrebrug is – gelukkig – een fabeltje. Die witte fietsbruggen zouden later draaibaar verhoogd worden, dat is beloofd. Geen reactie. Kijk voor een nieuwe brug maar op Marktplaats roept iemand. Sluit toch die Ulgersmaweg bij die brug af voor auto’s, (dat zat ook al in de plannen voor de brugwachterflat). Ja, zegt een vrouw midden in de zaal, ik kom hier eigenlijk alleen voor de fietsen, die auto’s kunnen best een stukje extra omrijden.

Dit was deel 5 uit de serie Raadsels van de Korrebrug. Zie ook deel 4. Hier staan ook verwijzingen naar voorgaande delen.

7 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. Heel grappig. JV heeft zijn verhaal niet onmiddellijk aangepast na de geruststellende woorden van de heer Kremer, de provinciale projectleider, mede gegeven zijn ervaringen namens de BOB in de provinciale Klankbordgroep.
Dit is zeer opmerkelijk. Toch?
De provincie haalt de angel direct uit de prangende materie en John Veldman gaat door met zijn eigen grammofoonplaat. Hoe naïef, onzorgvuldig, cognitief dissonant en niet luisterend kun je zijn?

Enerzijds dit citaat:
'Kremer verzekert ons dat het zeker niet de bedoeling is om de verbinding ter plaatse van de Korrebrug te verwijderen, “en zeker niet voor fietsen, dat beeld wil ik meteen weghalen”.'

Ergo: ter plekke van de huidige Korrewegbrug blijft er een verhoogde doorgang voor fietsers, wandelaars, scootmobielers en bromfietsers. Precies wat de BOB en iedereen wil. Waarvoor was al die drukte noodzakelijk in de Beijumkrant/BOB-krant van maart 2014, p. 7?

Anderzijds dit citaat:
'Veldman pakt meteen de koe bij de horens: er is nog steeds de kans dat er voor de Korrebrug niks terug komt: ”daar ben ik niet gerust op”, hoewel hij tevreden is dat de fietsbrug in de klankbordgroep “een breed gedragen idee” is.'

Met andere woorden: JV complimenteert zichzelf voor de brede steun vanuit de Klankbordgroep m.b.t. zijn voorstel betreffende een nieuwe fietsbrug of fietsbruggen. Een vorm van bestuurlijk - of persoonlijk zelfbehagen.

JV zat gewoon te zeuren en door te drammen over de Korrewegbrug-passage voor fietsers, brommers, rolstoelers en tweevoeters/viervoeters (dieren). Er komt een nieuwe verbinding! Dat is helder. Laten we blij zijn dat hierover brede consensus bestaat!


2. Mike Tomale, oud-bestuurslid van de BOB en nu weer aspirant-bestuurslid en tevens webmaster van de BOB, schrijft het volgende over de “informatieavond” (alsof alles al vaststaat!) in zijn particuliere Groninger Krant:

http://www.groningerkrant.nl/2014/05/succesvolle-bijeenkomst-beijum-gerrit-krol-brug/

Verzwegen wordt hoeveel bewoners aanwezig waren naast het bestuur van de BOB en de ambtenaren (van provincie en gemeente). Over de provinciale inbreng geen enkel woord! Veel over de BOB. Uiteraard! De doelgroep van Mike Tomale wordt dus dom gehouden. Zo gaat dat bij de introverte bastionclub van Beijum.

Nadere acties van de BOB worden niet uitgesloten! Inzake het autoverkeer bij de Korrewegbrug. Er moet meer gehandhaafd worden! Die BOB toch...
JV is weer bevredigd!

Kees Huizenga zei

John Veldman van de BOB was zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat hij op woensdagochtend 14 mei 2014 werd geïnterviewd door Radio Noord. Hierbij zijn tweet:

"John Veldman ‏@JohnVeldman1 · 14 mei
Vanmorgen al op de #radioNoord geïnterviewd over verdwijnen #Krolbruggen, vanavond om 8 uur informatieavond in het Heerdenhoes"

Het is allemaal opgeklopt Klein Bier. Gebakken lucht. Geen gegronde vrees. Waarom liet JV zich vooraf (!) niet goed voorlichten door provinciale ambtenaren? Waarom zo luid roeptoeteren?

Soleert JV of doet hij alles in goed overleg met het BOB-bestuur?

Willem Pauwelussen zei

Ik heb nog nooit van een verslag van een dergelijke bijeenkomst gehoord waarin opgave werd gedaan van het aantal ambtenaren en het aantal bewoners. Maar ik dacht dat er drie ambtenaren waren: Iwan Kremer, Peter van der Wal, ook van de provincie, en Gerrit Lieffering van de gemeente.
En ik snap van de rest van deze reactie ook niet zoveel, eigenlijk.
JV stond daar nadrukkelijk als voorzitter van de BOB, een voorzitter van de wijkraad is ook de woordvoerder ervan.
Als je als wijkraad het voor mekaar krijgt om na lang aandringen de toezegging voor behoud van een fietsverbinding los te krijgen, mag je daar toch best trots op zijn? Dat lijkt me geen kwestie van "vorm van bestuurlijk - of persoonlijk zelfbehagen", dat lijkt me verslag doen van je werkzaamheden en aangeven dat je als wijkraad wel degelijk iets kunt bereiken.
Er is, in militaire termen, een veldslag gewonnen maar de oorlog woedt verder.
Het is maw logisch dat hij er nog niet gerust op is, want al die toch eigenlijk extra zaken, daar moet ook een extra portemonnee voor worden getrokken. Dat wordt touwtrekken tussen rijk, provincie en gemeente, en dan zou Beijum wel eens aan het kortste eind kunnen trekken.
Kijk, wat eerder in de BOB is gebeurd ben ik niet bijgeweest, en hoe momenteel de verhoudingen onderling tussen de mensen liggen weet ik ook niet, maar dat JV hier een goed verslag neerlegt over de toch behoorlijk kritische inbreng van de BOB in de klankbordgroep, lijkt me boven twijfel verheven.
Ik snap niet welke persoonlijke vete Kees met Johan heeft uit te vechten, maar laat hij dat ergens anders gaan doen.

Anoniem zei

Dankjewel Willem, voor je poging om Kees weer eens te leren hoe hij de zaken niet moet verhaspelen als dat beter in zijn kraam te pas komt. Of het helpt?

Even voor de helderheid. Alle maatschappelijke organisaties in de klankbordgroep (bewonersorganisaties, botenclubs, ondernemers, cityclub en dergelijke) + alle ambtenaren van gemeente en provincie die daar ook bij waren zijn voor minimaal een fietsverbinding. Politiek bestuurlijk staat niets vast, laat staan dat degene die de portemonnee heeft ook heeft ingestemd. De wil is er bij iedereen, definitief beslist is er niets. Vandaar de goede hoop, maar je daardoor in slaap te laten sussen lijkt me niet verstandig.

John Veldman,
voorzitter bestuur BOB

Anoniem zei


mijne heren,

ik kan niet anders dan me bij Willem aansluiten.
ik was weliswaar niet bij de info avond maar Kees, waarom schrijf je zo denigrerend?
zoals ik al vaker schreef ben ik neutraal en blíjf dat ook.
me door bepaalde leesstof laten beïnvloeden heeft geen zin.
dús.... heren Kees maar ook John...geef elkaar een krachtige en volwassen hand en begraaf daarmee eindelijk eens na, ik geloof 6 jaar, de STRIJDBIJL aub!

Kees Huizenga zei

Een informatieavond van de BOB in samenwerking met de provincie Groningen is niet bedoeld om het gelijk van de BOB te bevestigen dat de Korrewegbruggen voor fietsverkeer mogelijk gaan verdwijnen. Het is zeker onverstandig om hierover in de media te spreken of te speculeren.

De heer Iwan Kremer sprak als projectleider in kwestie. Die vertelt uiteraard geen verkeerskundige onzin. Het is onjuist dat hoge ambtenaren tijdens het proces van de beleidsontwikkeling / beleidsvorming geen contact met de gedeputeerde van Verkeer & Vervoer hebben. De Vaarroute Lemmer-Delfzijl is tevens een zaak van de Rijksoverheid.

Ik merk op dat Willem Pauwelussen in zijn verslag steeds schrijft over JV in de ik-vorm of de hij-vorm. Alsof JV op persoonlijke titel spreekt. Niet namens het bestuur van de BOB. Dat riekt wederom naar solisme.

Mike Tomale geeft in zijn superkort verslag alleen maar de zienswijze van de BOB weer. Ik constateer dit als feit. De provincie Groningen wordt totaal genegeerd. Wat vindt JV hiervan? Is dit fatsoenlijk? Getuigt dit van respect voor de belangrijke provinciale toezegging? Getuigt dit van goede "samenwerking" met de provincie Groningen? Waarom wordt de indruk gewekt dat alleen de BOB goed werk heeft verricht? Alsof alleen de BOB op de borst moet worden geklopt.

Om over na te denken: de Korreweg is een strategische (fiets)verbinding. Naar de binnenstad. Via het Noorderplantsoen naar de Paterswoldseweg. Naar Beijum, Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Zuidwolde, Noorderhoogebrug, Bedum, etc.

Over de Korreweg fietsen enorm veel studenten, scholieren, werknemers en forensen uit de Ommelanden. Het is de drukste fietsroute van Europa! Dat weet iedereen bij de dienst RO/EZ en bij de afdeling Verkeer van de provincie Groningen.

Als er geen geld is, dan wordt de diepte-investering later gedaan, maar de Korrewegbrug-passage over het Van Starkenborghkanaal voor fietsers en voetgangers zal er altijd blijven. Gegeven de verkeerskundige structuur van de Korreweg, de bouwstructuur van de Korrewegwijk e.o. en de ontsluiting van het buitengebied in het noordoosten van de stad Groningen.

Willem Pauwelussen zei

Als ik in het begin spreek over “BOB-voorzitter John Veldman”, dan is voor de rest van het artikel gezegd wie hij is. Dat is algemeen journalistiek gebruik en heeft met solisme net zoveel te maken als met sandalen of prullenbakken.
Voor zover ik had begrepen lag het oorspronkelijk niet in de bedoeling om een fietsverbinding te handhaven op de plek van de Korrebrug. Als de BOB het is gelukt om de toezegging te verkrijgen dat die fietsverbinding er komt, dan heeft ze iets bereikt bij de overheid, en mag ze zich daar best voor op de borst kloppen. Dat mag Kees ook als hij goede verlichting bij de pin-automaat versiert. En het feit dat de BOB dit verkondigt in hun bijzijn op de info-avond, lijkt me een compliment in hun richting voor wat betreft de bereidheid van de provincie om mee te gaan in de wensen van de wijkraden (meervoud, want de BHS inbegrepen).
Er is geen enkele zekerheid dat wat dan ook maar op deze wereld altijd en eeuwig zal blijven. Als geen van de genoemde overheden bereid is er de portemonnee voor te trekken, dan kan Kees nog zo overtuigd zijn van het strategische van deze verbinding, en van allerlei verkeerskundige en bouwkundige structuren, dan gebeurt het gewoon niet. Politiek stoort zich niet aan de logica van anderen, maar volgt de eigen logica. En dat is in de eerste plaats dat er strak op de centen gepast moet worden, dus die beer is nog lang niet geschoten.