maandag 19 mei 2014

DE NIEUWE NOORDZEEBRUG IN WORDING

Impressie Curaçaostraat 


Door Willem Pauwelussen


Het uiterlijk van nieuwe Noordzeebrug waar we de komende jaren aan zullen gaan wennen: doorvaart hoogte 9,1 m, zodat er schepen onderdoor kunnen met vier containers op het dek. Ooit werden ook hoge bruggen neergelegd, Noorder- en Oosterhoogebrug danken er hun naam aan. Die varianten waren nodig zodat de turfschepen er onderdoor konden, want door zijn geringe (soortelijk) gewicht kan ook turf redelijk hoop opgestapeld worden. Deze varianten zijn de geschiedenis ingegaan als ‘hoogholtje’, wat Gronings is voor hoog houtje, niet te verwarren met het merk jenever. Misschien dat we dit ooit een hoogbetontje zullen noemen, de geschiedenis zal het uitwijzen.


Zo belangrijk als de Korrebrug-verbinding is voor fietsende Beijumers die de Indische buurt inrijden, zo belangrijk is deze Noordzeebrug voor Beijumers in de auto, terwijl hier toch ook nog flink wat fietsverkeer langsgaat. Er wordt al een beste tijd daar geklus, het gebied ligt overhoop voor wat de volgende ongelijkvloerse kruising moet worden. We kregen wat prentjes opgestuurd zodat we u kunnen laten zien hoe het gaat worden.
 Mensen die willen weten hoe het staat met de vorderingen van de bouw van de Noordzeebrug kunnen op zaterdag 24 mei van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen op de bouwplaats. Opdrachtgever de provincie Groningen neemt dan samen met de uitvoerende aannemers Van Spijker en Oosterhof Holman deel aan de landelijke Dag van de Bouw.

Wat is er allemaal te zien?
Impressie Noordzeebrug Bedumerweg
Er is een infopunt (overdekt)  waar algemene informatie over de bouw van de Noordzeebrug en het nieuwe knooppunt bij de Bedumerweg te krijgen is. Ook is er een wandelroute over het terrein en op markante punten is er verdere informatie over de werkzaamheden. Voor kinderen is er een zandbak, een terrein met (speelgoed) kranen en een springkussen. De Open Dag is zowel voor jong als oud geschikt. Voor mindervaliden is het terrein minder toegankelijk.
Startpunt Open Dag
De ontvangst voor de open dag van de Noordzeebrug is op bedrijventerrein De Hoogte, helemaal achteraan bij de Smirnoffstraat. Bezoekers wordt gevraagd zo veel mogelijk op de fiets of lopend te komen. Fietsers en voetgangers kunnen bij de Curaçaostraat via een looproute op het bouwterrein bij de Smirnoffstraat komen. Aan de Curaçaostraat is een fietsenstalling aanwezig. Daar zijn borden van de Dag van de Bouw aanwezig, die de route aangeven. Bij bedrijventerrein De Hoogte achteraan de Smirnoffstraat is een parkeerplaats voor auto's. Verkeersregelaars begeleiden daar het verkeer. Lees hier.
Naschrift WP, zie ook reactie:

Er is wat tekst weggevallen.

Bij de tekening rechts onderin had ik geschreven:
"We zweven hier boven de Curacaostraat en zien links van het midden het wijkje De Hoogte. Daarnaast was ooit het voetbalveld, dat is nu nieuwbouw, heel erg wit langs de Noordelijke ringweg. Een stukje verderop rechts zie je het bedrijventerrein De Hoogte (daarachter ligt weer Zernike) en helemaal rechts in de hoek zie je nog net een stukje van de Walfridus-spooorbrug.
De weg die voorlangs loopt, is de Bedumerweg, en je ziet hoe de auto’s via die rotonde in beide richtingen de Noordelijke ring op- en afrijden. Je ziet ook een brede witte trap. Daar is een fietsgleuf bij zodat je de fiets vanaf het plein naar het – afgeschermde – fietspad kunt duwen."

Bij de tekening helemaal bovenin had ik geschreven:
"We draaien ons in zwevende houding nog een kwart slag naar rechts. Nu ligt het bedrijventerrein De Hoogte in het midden van de prent, je ziet nu heel duidelijk dat het fietspad is afgeschermd van de motorvoertuigen, en dat net langzaam glooiend, samen met de Noordelijke Ring erachter, richting Noordzeebrug stijgt. We kunnen dit waarschijnlijk betitelen als vals plat. Eerder was helling scherper, maar zat er ook een rolpad in. Die is wegbezuinigd. Het is jammer dat ook hier weer de filosofie van de fietsvriendelijkheid meer met de mond dan met de daad lijkt te worden beleden."

Zie ook http://ringgroningen.nl/noordzeebrug/deelprojecten-noordzeebrug/aansluiting-bedumerweg voor nog twee mooie prentjes en uitleg van de projectgroep zelf.


1 opmerking:

Willem Pauwelussen zei

Er is wat tekst weggevallen.

Bij de tekening rechts onderin had ik geschreven:
"We zweven hier boven de Curacaostraat en zien links van het midden het wijkje De Hoogte. Daarnaast was ooit het voetbalveld, dat is nu nieuwbouw, heel erg wit langs de Noordelijke ringweg. Een stukje verderop rechts zie je het bedrijventerrein De Hoogte (daarachter ligt weer Zernike) en helemaal rechts in de hoek zie je nog net een stukje van de Walfridus-spooorbrug.
De weg die voorlangs loopt, is de Bedumerweg, en je ziet hoe de auto’s via die rotonde in beide richtingen de Noordelijke ring op- en afrijden. Je ziet ook een brede witte trap. Daar is een fietsgleuf bij zodat je de fiets vanaf het plein naar het – afgeschermde – fietspad kunt duwen."

Bij de tekening helemaal bovenin had ik geschreven:
"We draaien ons in zwevende houding nog een kwart slag naar rechts. Nu ligt het bedrijventerrein De Hoogte in het midden van de prent, je ziet nu heel duidelijk dat het fietspad is afgeschermd van de motorvoertuigen, en dat net langzaam glooiend, samen met de Noordelijke Ring erachter, richting Noordzeebrug stijgt. We kunnen dit waarschijnlijk betitelen als vals plat. Eerder was helling scherper, maar zat er ook een rolpad in. Die is wegbezuinigd. Het is jammer dat ook hier weer de filosofie van de fietsvriendelijkheid meer met de mond dan met de daad lijkt te worden beleden."

Zie ook http://ringgroningen.nl/noordzeebrug/deelprojecten-noordzeebrug/aansluiting-bedumerweg voor nog twee mooie prentjes en uitleg van de projectgroep zelf.