zaterdag 17 mei 2014

ONTWIKKELINGEN PLUKBOS KARDINGE

Bovenstaande foto is vorige week ter hoogte van het Plukbos in het Kardingerpark gemaakt. Wat betekent de opstapeling van stukken hout? Heeft het een doel, of doet het dienst als een soort van kunstwerk? Een Beijumer die betrokken is bij het plukbos stuurde onderstaande tekst op en voegde drie foto's bij.
Spinselmot
Die hoop hout is er neergelegd om ter zijner tijd een dierenhotel te kunnen bouwen. Er zitten ook al volop kevertjes en oorwurmen in. Volgens mij zijn ze tijdelijk in deze formatie neergelegd omdat tijdens een werkdag een dame moest plassen en dat ongezien (vanaf het fietspad Meedenpad) wou doen.
 Ander nieuws: begin mei gaf de wijkpost gratis compost aan inwoners van stadsdeel Noorddijk. Wat uiteindelijk overbleef mag traditie getrouw naar het Plukbos. Zo kregen wij begin deze week bijna 10 kuub compost, helemaal gratis!
De samenwerking met de wijkpost is echt super!

Verder kun je melden dat we nestkastjes hebben opgehangen voor koolmees en pimpelmees. In de hoop dat die 2 vogeltjes de spinselmot bestrijden in het Plukbos.
Deze nestkastjes zijn gemaakt door cliënten van de Zijlen.Maar helaas, de ene nestkast is gebruikt door een specht. In de andere zit een klein bruin vogeltje te broeden.

Geen opmerkingen: