zondag 11 mei 2014

BOA'S STAD WEER IN OPSPRAAK (Deel 1)


Een dag of tien geleden werd het zoveelste incident met een Buitengewoon OpspringsAmbtenaar (BOA) in Beijum gemeld. Een 66 jarige Beijumer zou 'zo maar' een klap aan een BOA hebben gegeven.
Onderzoek leert dat er voor de zoveelste  keer sprake was van een handgemeen met een en dezelfde  BOA. 

Bij ondergetekende zijn de nodige klachten binnen gekomen over een "intimiderende, zich onbeschoft gedragende en steeds aan je zittende opsporingsambtenaar."  Het gaat steeds om de persoon die ook in dit blogbericht wordt opgevoerd. De '66 jarige' Beijumer meldde zich bij Beijumnieuws en doet hieronder (het begin) van z'n verhaal.

Ik ben een 65-jarige Beijumer, woon sinds 1970 in Groningen en ben sinds 1983 bewoner van onze mooie wijk Beijum. Mijn hele leven ben ik met honden omgegaan, ze getraind en de ruimte gelaten echt hond te zijn.
Ik heb principiële bezwaren tegen het Groningse hondenbeleid en ben daarom sinds dit is door de gemeente is gestart lid van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen, de VHG. In grote lijnen ben  ik het eens met de inspanningen van VHG richting de gemeente om haar inzet voor een hondenvriendelijker beleid.
Destijds ben ik naar een commissievergadering inzake het nieuwe hondenbeleid geweest, heb daar voor honden en hun baasjes een pleidooi gehouden tegen het komende, naar mijn oprechte mening, repressieve beleid en gewaarschuwd voor de te verwachten problemen in de handhaving ervan; ook heb ik toen een praktische oplossing aangereikt voor het hondenpoepprobleem zoals in Franse steden, maar jammer genoeg tevergeefs.
Ik heb mij in 2005 mee ingezet om het loslopen van honden in het natuurgebied Kardinge (het zgn. Beijumerbostoe te staan. Gelukkig heeft dat wel succes gehad en al jaren lopen onze honden daar los rond. Vele hondenbaasjes, ook van buiten Beijum/De Hunze, maken daar met hun trouwe viervoeter vrijwel dagelijks hun rondje en genieten van de voor baasjes en honden rustgevende natuur. Dit heeft in de praktijk nooit problemen opgeleverd; als honden vrij mogen rondlopen zijn ze immers rustiger.
 Wat mij onlangs is overkomen, maar vooral de manier waarop daar door boa's, politie en pers mee is omgegaan tart echter elke beschrijving. Ik ben aangehouden, bekeurd, in de cel gestopt en als een misdadiger behandeld en moet op 30 juli voor de politierechter verschijnen. Mijn relaas:
 "Op woensdag 30 april, om plm. 14:20u, liep ik met mijn Mechelse herder Beau op de Wilkemaheerd, nog geen 20 meter verwijderd van het Spakenpad, een door de gemeente aangewezen loslooproute. Ik had bij de Wiershoeck een boodschap gedaan en was op weg naar huis. Mijn hond was op dat moment niet aan de lijn, er was op dat moment geen mens of hond te bekennen.
Ineens zag ik vanuit een ooghoek een kleine rode personenauto opdoemen, schuin links achter mij en werd aangesproken door een man (naar mij pas later duidelijk werd een stadswacht) die mij op barse toon sommeerde te stoppen en mij een bekeuring aanzegde voor het niet aangelijnd hebben van mijn hond. Ik reageerde met: "mijn hond bezorgt geen enkele overlast, ik ben praktisch in het losloopgebied" en heb mijn weg vervolgd. Het duurde maar even of nog 2 Boa's voegden zich bij de eerste en probeerden mij op het Spakenpad te laten stilstaan, dreigden direct de politie te bellen als ik niet direct meewerkte en mij zou legitimeren. De eerste man, een forse kerel van begin vijftig, begon mij met fysieke dwang tegen te houden en tot stilstaan te dwingen. Ik heb geprobeerd mijn weg te vervolgen, hem en zijn beide collega's negerend en probeerde, voor zover dat lukte, mijn weg te vervolgen. Ik bleef herhalen dat 'ie met z'n handen van me af moest blijven' en begon me meer en meer geïntimideerd te voelen.
Tot en met de Jensemaheerd probeerde ik mijn weg te vervolgen. Bij het einde Jensemaheerd, waar een pad richting Fultsemamaheerd begint, sloten ze me met z'n drieën in (het is daar erg smal, zie foto) en kwam het tot een schermutseling. Ze hadden me toen al zo´n 10 minuten en honderden meters achtervolgd, de situatie escaleerde steeds verderGeen moment is mij gemeld dat de drie Boa's waren en ze hebben zich ook niet uit eigen beweging gelegitimeerd. Doordat ik ze vanaf het eerste moment probeerde te negeren en niet op of om keek wist ik niet met wie of wat ik te maken had; ze liepen steeds schuin achter mij en naast me terwijl ik, vanaf het eerste moment dat ze me aanspraken, naar voren bleef kijken, ze zoveel mogelijk negeerde en probeerde mijn weg te vervolgen. Al die tijd liep mijn hond los en rustig voor ons uit. Al die tijd hebben ze niets meer gezegd over het loslopen van mijn hond. Blijkbaar ging het niet om het loslopen maar om een bekeuring uit te delen. 
Inmiddels was de gewaarschuwde politie gearriveerd: twee niet onvriendelijke dames, die mij tot mijn stomme verbazing meldden dat ik was aangehouden en mee moest naar het politiebureau Kardinge. Ik heb beide dames uitgelegd dat ik mij door de hele gang van zaken ernstig geschoffeerd en geïntimideerd voelde, maar werkte verder rustig mee. Lopend ben ik onder begeleiding van beide agentes naar mijn huis gegaan, waar ik de steeds loslopende Beau in huis heb gedaan, in afwachting van de  komst van een tweede politieauto, nog steeds in aanwezigheid van beide agentes, die erkenden dat mijn hond heel vriendelijk en goed opgevoed was.
Door het volgende tweetal vrouwelijke agenten ben ik op transport gesteld naar bureau Kardinge. Daar aangekomen heb ik al mijn persoonlijke bezittingen, schoenen en broekriem moeten afgeven en werd ik in een cel opgesloten. Na ongeveer een half uur ben ik door een adjudant van politie,hulpofficier van justitie, gehoord en werd mij meegedeeld dat ik werd verdacht van mishandeling en daarom verder vervolgd zou worden. Binnen het daaropvolgende ½ uur ben ik gefouilleerd en verder geïntimideerd, waarbij er op enig moment wel 5 of 6 streng kijkende wetsdienaren in en om de cel aanwezig waren.
Na dik een uur daar in de cel te hebben doorgebracht werd mij verteld dat ik naar het hoofdbureau van politie aan de Rademarkt zou worden overgebracht "wegens capaciteitstekort", Ik kon het niet laten te zeggen: "Dat ik me voorstellen, als jullie zoiets kleins zó groots aanpakken. 
Om ongeveer 4 uur werd ik naar het hoofdbureau aan de Rademarkt overgebracht en weer van al mijn persoonlijke bezittingen beroofd en in een arrestantencel opgesloten door een - alweer - zeer strak en autoritair optredende, als burger geklede kale man, die op zijn rechterheup - dat wilde hij wel aan mij kwijt - een Walther P99Q droeg, naar zijn zeggen sinds vorig jaar het nieuwe dienstwapen van de politie, met een magazijn voor 16 kogels. Uiteindelijk werden er vingerafdrukken afgenomen, een foto gemaakt en werd mij tegen 19 u tot mijn stomme verbazing meegedeeld dat de officier van justitie had besloten mij te vervolgen voor mishandeling (vuistslag en trappende bewegingen werden daarbij genoemd) en werd mij, vlak voor vrijlating om plm. 19u een dagvaarding met bijbehorende tenlastelegging en toelichting uitgereikt. Ik werd even na 19uur de poort uitgezet door dezelfde agent in burger, die zei dat hij had gezien dat ik geld bij me had en dus zelf maar moest zien hoe naar huis te gaan; ik heb nog gezegd dat hij z'n werk heel goed deed, maar hij een beetje empathie miste" .
 Al met al voel ik mij door het optreden van de Boa's en de politie als een misdadiger behandeld en riskeer ik een strafblad wegens mishandeling, waar door het optreden van de Boa's een op zich onschuldige situatie onnodig is geëscaleerd en ik doorlopend ben geïntimideerd. Er zijn 3 Boa's, een brigadier in zijn hoedanigheid van hulpofficier van justitie, een boa-baas en wel 8 agenten betrokken geweest om deze kwestie van niets tot het door hun blijkbaar gewenste einde te brengen. Daarvoor zijn ook nog 4 voertuigen ingezet. Betalen we daarvoor (honden-)belasting? 
Wat een verspilling van mankracht en energie; wat een gruwelijke manier om dit mislukte beleid te handhaven... En dat terwijl in het gemeentelijke hondenbeleid is vastgelegd, de zogenaamde "discretionaire bevoegdheid", wat zoveel wil zeggen als:  er kaner zal niet bekeurd worden; aanspreken, waarschuwen en pas in laatste instantie bekeuren, dat is officieel, althans in theorie, de te volgen lijn. Helaas is de praktijk der Boa's heel anders: confronterend en bekeuren, zelfs kinderen met een verstandelijke beperking, invaliden en bejaarden. 
Let op stadjers, de BOA -constrictor loert op je!

Binnenkort deel 2.  Met daarbij inbegrepen dat een andere Beijumer, niet de genoemde 65 jarige, vertelt dat als dezelfde BOA hem nog een keer aanraakt en intimideert, hij hem op de grond gaat leggen en aan gaat pakken. "Als het zo door gaat gaan er doden vallen." En ook: " Hoe kan Janny Visscher zich met de zaak bemoeien en oordelen zonder dat het onder de rechter is geweest?" 

56 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Ik ken iemand die bij huis wegreed, en in de bocht al rijdende de veiligheidsriem omdeed. Net in de bocht stond de politie en een bekeuring was het gevolg.
Nu ken ik ook iemand die de hond niet aanlijnt en vlak voor het aanlijngebied wordt aangehouden en bekeurd.
Goed, ik was er niet bij en ik weet ook wel dat het aura van iemand zo agressief of nog erger kan uitstralen dat je daar een pasje voor terugmaakt.
Desondanks begrijp ik niet waarom de schrijver niet meteen al bij het eerste contact de betrokken stadswacht naar zijn legitimatie heeft gevraagd, want wie bekeuringen aanzegt moet de autoriteit daartoe kunnen demonstreren.
De aanzegging van de bekeuring met een toch ook pittige vorm van verbale burgerlijke ongehoorzaamheid pareren en verder de persoon in kwestie de rug toekeren, hem verder negeren en demonstratief doorlopen, dat is tegenover een (semi-)ambtenaar in functie niet meer of minder dan een grove belediging.
Fysieke dwang is dan het gevolg, want meneer MOET gewoon stoppen om zijn bekeuring in ontvangst te nemen, het is een soort doorrijden na een aanrijding. Nee meneer de schrijver, u stelt de wet niet hier in dit land, dat gebeurt nog steeds in het kader van het systeem van de parlementaire democratie en daar heeft u zich naar te voegen en anders emigreert u maar.
Natuurlijk, ik ken ook wel de leuzen als "waar recht onrecht wordt, wordt verzet een plicht", en "met het wetboek in de hand terroriseert men Nederland", maar (buitenparlementair) verzet daartegen gaat groepsgewijs en strijdt om de gunst van de publieke opinie.
Elke individuele afwijkende actie, hoezeer ook geschraagd door welk rechtvaardigheidsgevoel ook is in wezen niets anders dan een daad van terrorisme.

Anoniem zei

Wie zei laatst dat de toon en muziek erg belangrijk is? Geen gezagsdrager die een schoft behoort te zijn.

Anoniem zei

Het basisprobleem zit bij de hondenbeleidsambtenaren van de Gemeente Groningen zèlf; die is nl honds ofwel diervijandig en mensonwaardig. Zodra deze 1 à 2 hondenhatende ambtenaren het veld zouden ruimen, kunnen alle wijken weer opgelucht ademhalen en hebben de dieren de natuurlijke ruimte die hen toekomt terug. De BOA's kunnen vervolgens dan ingezet worden om de neurotische hondenhaters op het stadhuis te bewaken zodat deze niet opnieuw in de fout gaan...

Anoniem zei

De boa is een nieuw geïntroduceerde diersoort. De bevolking in de gebieden waar de boa voorkomt ze
ggen al veel signalen te hebben gekregen dat deze nieuwe soort het natuurlijk evenwicht behoorlijk verstoord. De boa' s lijken listig, agressief en vallen zonder reden aan. Het lijkt erop dat de boa's zich onvoldoende hebben ontwikkeld om zich te kunnen handhaven in zo'n rijke en diverse biotoop als de wijk Beijum....

Anoniem zei

Terrorisme zelfs....dat meen je serieus?

Anoniem zei

Dit land is zeker te vol, alle ambtenaren die ons leven willen beheersen door regels en meer regels te maken gewoon naar Mongolië ofzo, naar de steppe en de toendra, mogen ze daar regeltjes maken....

Anoniem zei

BOA's ontstaan uit gerecycled afvalmateriaal. Zie voor uitleg www.boarecycling.nl Eigenlijk hebben ze dus helaas nooit de ontwikkelingsgraad van een dier kunnen bereiken, maar bevinden ze zich op de evolutionaire ladder op het niveau van gnomen, trollen en gribussen.

Willem Pauwelussen zei

Goed lezen: ik zeg IN WEZEN een daad van terrorisme. Dat is namelijk in principe elke daad die zich buiten de wet stelt en, met de gevolgen daarmee geconfronteerd, daar niet de verantwoordelijkheid voor wenst te nemen. Nederland is het territorium dat beheerst wordt door de Nederlandse staat, in de vorm van wat we het stelsel van wetten noemen. Je kunt daar heel best je eigen territorium tegenover stellen en (dus) je eigen wetten stellen maar dan stel je je buiten de heersende wet, en op het moment dat je dat gedrag op enigerlei wijze met agressie gepaard laat gaan, dan verklaar je feitelijk de oorlog aan dat andere stelsel en lijkt me die term dus van toepassing.
Toegegeven, het zijn allemaal nogal dikke termen, maar in het verhaal (en in de reacties) wordt zo nadrukkelijk gehamerd op het gedrag van de overheidsdienaren (en dat is inderdaad verre van fris), dat het me juist leek om de waarheid van de rechtsstaat met minstens zoveel scherpte tegenover te stellen.
Maar ik geef het voor een beter inzicht hoor.

Anoniem zei

Wetten en de uitvoering ervan hebben als doel de samenleving te harmoniseren. Deze meneer was op het moment dat hij zijn hond uitliet ( oudere man met opgevoede hond, net buiten hondenuitlaatgebied) misschien wettelijk in overtreding maar er was geen enkele reden om die man staande te houden. Hij was tenslotte vlakbij het gebied waar honden loslopen. Als de overheid er op uit is willens en wetens om mensen in hun dagelijks leven te frustreren dan spreek ik van terrorisme. Staatsterrorisme. De staat, de wetten zijn er voor ons, wij zijn er niet voor de overheid, dit is geen noord Korea toch?

Anoniem zei

Het is van een ontroerende naïviteit dat er nog Beijumers zijn die in een rechtstaat geloven. Zodra men zich beter zou informeren rond de Demmink /Baybasin Doofpot, de zaak Marianne Vaatstra, de werkelijke toedracht rond de moord op Fortuyn, enz , dan zou men weten dat de top van justitie en politie puur corrupt, crimineel en verrot is waar zelfs het koninklijk huis tot aan de nek toe in zit. Besef dat er al meer dan 6 journalisten rond deze kwesties zijn vermoord en vraag je af hoe dat kan.... Besef nou eindelijk eens dat u in een bananenstaatje leeft ! Ga vooral stemmen straks om aan deze poppenkast mee te blijven doen.

Anoniem zei

Dat de top zich niet aan de wet houdt wil niet zeggen dat het rechtssysteem dan maar aan de kant moet worden geschoven.

Unknown zei

Ik heb dit verhaal met verbazing gelezen en het gedrag van de BOA is niet goed te praten. Wij hebben laatst ook een bekeuring gehad door deze zelfde persoon, dit maal reden ze in een bezem wagen van de gemeente over het fietspad . Lekker anoniem honden bezitters bespieden.

Ik wens deze meneer alle succes toe bij de politie rechter . Het is te gek voor woorden dat er zoveel man/vrouwkracht nodig is om een bekeuring van 90 euro te innen.

groeten ,
Jan de Jong

Willem Pauwelussen zei

Als je de de wet overtreedt is er reden je staande te houden en je te bekeuren. Zelfs al ben je nog maar een halve meter van dat uitrengebied vandaan. Meneer had er beter aan gedaan te blijven staan, de bekeuring in ontvangst te nemen, en vervolgens zijn verhaal te halen, eventueel via deze site, over deze regelneukerij. Dat die BOA ook wel wat door de vingers had kunnen zien lijkt me ook wel, maar hij HOEFT dat niet en hij wordt ook bepaald niet in gevoelens van lankmoedigheid geprikkeld door deze meneer die alles van honden weet, de BOA vanuit de hoogte van zijn superioriteit iets toevoegt en vervolgens aristocratisch zijn weg vervolgt zonder het mindere voetvolk nog een blik te gunnen. En ik geloof in de rechtsstaat omdat we momenteel niks beters hebben, maar ik dacht hier al wel vaker luid en duidelijk te hebben verkondigd dat en waarom ik voorstander ben van de radendemocratie.

En om nog eens aan ander geluid te laten horen, ik ben wel blij dat die hondenuitlaters worden aangepakt.
Zo'n groot beest wat op je afdendert en pontificaal zijn neus in je kruis steekt, met het baasje dat bezwerend roept "kom hier, kom hier!" Pure angst wat er dan door je heengiert. Vooral boodschappende vrouwen zijn er doodsbenauwd voor.
Laatst dacht ik iemand te herkennen, dus fietste erheen, bleek niet zo te zijn, maar bij het wegfietsen had ik wel een knauw in mijn enkel te pakken. Achteromkijkend zag ik baas en hond in discussie verwikkeld. Hij doet niks hoor!
En heb het hart niet om, al wandelend, iemand op zijn plichten te wijzen. De vriendelijke uitlater verandert op slag in een verscheurend beest dat zelf nodig aangelijnd moet worden.

Anoniem zei

Niet alleen aan de top is de rechtstaat ver te zoeken, ook op wijkniveau is deze totaal afwezig. AH Meins mag wettelijk alleen een tas controleren wanneer er een gerede verdenking van diefstal is. De politie doet niets aan het te onpas lastig vallen van winkelpubliek door cassières van AH Meins op tasinhoud. AH Meins dient ook bij de ingang haar voorwaarden voor iedereen duidelijk zichtbaar aan te plakken. Deze zijn al lang weer door de supermarkt weggehaald; de politie treedt niet op om de supermarkteigenaar te corrigeren. Hoezo rechtstaat ?????
Overigens ga ik wel stoppen met reacties bij deze blog; Wanneer je elke keer een kwartier bezig bent met het invoeren van onleesbare lettercodes en het na 13 x nog niet lukt, dan is de lol er op een gegeven moment helemaal van af.

Anoniem zei


1 ding sprong er voor mij uit, in het verslag van de hond eigenaar.
door lopen en negeren.
m.i. geen goede beslissing.

heb zelf eens een bekeuring gehad, 5 meter van een losloop gebiedje en +/- 30 meter van mijn huis.
was een jonge fanatiekeling.
geen genade voor mij :-(.
ben blijven staan opdat hij mijn gegevens kon noteren.
heb betaald.

verder lees ik uit het verslag dat het hoofdzakelijk een principe kwestie is van de honden bezitter.
zelf een nogal principieel mens zijnde ben ik van mening dat principe's er zijn om zo nodig vanaf te wijken.
kiest men ervoor zijn/haar eigen principe's ten koste wat te handhaven, dient men de concequentie's ervan ook te dragen.

al met al had naar mijn idee deze escalatie voorkomen kunnen worden.
het is idd. de toon die de muziek maakt.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Nou mooi hoor, hoe Therèse in een paar woorden simpel samenvat waar ik drie epistels voor nodig had. Chapeau!
En ik wacht nog steeds op iemand die me laat zien volgens welke wetten Meins hier met de vingers uit onze tassen moet blijven.
Ik vind het jammer om er weg te blijven: ze zijn in zaken als vis en vegetarisch beter gesorteerd dan de Lidl: dat is gewoon meer van hetzelfde geworden met bovendien een (illegaal?) beslag op openbare ruimte voor de wagentjes.

Willem Pauwelussen zei

En ik denk dat je ook deze reactie wel naar Johan op zijn mailadres kunt sturen, als je niks kunt worden met die verdraaide teksten hieronder.
Moet je je wel even bekend maken denk ik.

Anoniem zei

Waarom wordt het schofterig gedrag van Boa van de Borcht goedgepraat? Moet zo'n hork voor een leefbare stad zorgen zoals Visscher voorstaat? Waarom moet een gezagsdrager zich als een gefrustreerd beest opstellen?

Anoniem zei


ha Willem.
mezelf kennende ben ik vaak wat lang van stof.
zo niet in deze, ;-)?
was er zelf verbaasd van, lol.

verder blijf ik van mening dat, als men niks te verbergen heeft, men de boodschappentas best open mag maken aan de kassa.
is bij mij al een automatisme geworden.

ja, stuur Johan toch een mailtje om te vragen of hij het anders kan doen dan zoals nu met die kromme/geheimzinnige letters.

wát een knuddeweer, hè?
zelfs het "ik ga wel tussen de buien door" werkt niet...

gr. Therèse

ps: zie net dat het nu alleen allemaal cijfewrs zijn :-)).

Anoniem zei

De 65 jarige man is een echte heerser .
Laat zich door niets of niemand tegen houden .
Wie is er nou erger .
De BOA of deze man .
Ze hebben duidelijk in de spiegel gekeken .

Anoniem zei

Het is te bizar voor woorden dat het onderwerp van discussie is geworden de vraag of een klant al dan niet iets te verbergen heeft. De centrale vraag is of AH Meins de persoonlijke integriteit van een burger mag schenden middels het fouilleren van tassen.
Ik begrijp dat het voor sommige Beijumers al een automatisme is geworden om zich deze vernederende inspecties Van AH Meins te laten welgevallen alsof men een verdachte van diefstal is. Meins krenkt liever klanten dan dat men een paar grijpstuivers uittrekt voor vast winkeltoezicht om zich tegen het gejat van eigen personeel te beschermen. Dit zou immers weer tot omzetverlies kunnen leiden wanneer er permanent een winkeldetective rond zou lopen ! Liever zet men mensen met een milieuvriendelijke eigen boodschappentas voor schut t.o.v. andere klanten door ze te benaderen alsof alle wijkbewoners rovers zijn. En ja: uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat u die milieu-onvriendelijke plastic tassen van AH Meins zelf koopt en de eigen tassen thuislaat. Zo kan Meins de mensen dubbel pakken : vernederen met tasinspecties en chanteren tot plastic tassen kopen !
En natuurlijk zegt de politie niet dat het verboden is wat AH Meins doet; dan zouden ze alleen maar zelf meer werk op hun dak krijgen, dus vinden ze het prima dat AH Meins voor eigen rechter speelt.

En Lidl heeft prima vis- en vegetarische producten hoor. Dus gauw VAARWEL AH MEINS zeggen mensen; laat je niet langer zo schofterig behandelen door deze grootgrutter die alleen maar op uw kleintjes uit is !

Anoniem zei

Door het optreden van de BOA's in de wijk ontstaat onrust. Door meerdere incidenten lijkt zich een patroon af te tekenen.
Er moet onderzocht worden wat er aan de hand is, het kan ook een keer echt fout gaan.
Ik heb een beetje het gevoel dat het menselijke perspectief verloren gaat. Als er een agent is die door de wijk loopt en ziet dat een bepaalde situatie onveiligheid brengt en hij dan uiteindelijk zijn bonnenboekje pakt, dat begrijp ik. Maar laag opgeleid personeel met wie weet een stoornis in het autistisch spectrum die rücksichtslos regels wil toepassen, daar zie ik niet veel in. Regels en wetten zijn goed, maar er is ook een context! De boetes zijn ook nog zo hoog dat met een bekeuring een moeder misschien een week geen eten voor haar kinderen heeft.

Denk dus eens aan de menselijke maat.

Anoniem zei

Anoniem, je hebt gelijk, je tas openmaken is vernederend. Is toch je privacy, voelt echt heel ongemakkelijk. T

Willem Pauwelussen zei

Niemand spreekt het gedrag goed van die BOA, er wordt alleen het gedrag van de verbalisant tegenover gezet.
En Meins hoeft van mij niet weg, maar ik zou zo graag die wetten nou eens willen zien. Degenen die dat beweren zullen zich toch gedocumenteerd hebben?

Anoniem zei

Gewoon altijd je hond aanlijnen.
Dan heb je nooit problemen met een BOA.

Anoniem zei


De T van 14.27 uur ben ik niet.
Ik ben en blijf Therèse, voluit :-).

Anoniem 13.58 uur.
met andere woorden...beide heren zijn van het hanige type als ik je goed begrijp?
het lijkt net echt, hè?
door middel van kraaien en nog een beetje harder kraaien elkaar laten zien wie de sterkste HAAN is
ik zie ze in gedachten tegenover elkaar staan te KUKELEKUREN, lol.

idd. Anoniem 15.59 uur.
ben het helemaal met je eens.

Anoniem 14.23 uur.
misschien is een aanvul- cq vervolg cursus voor BOA's een idee?

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Wat betreft die autistische spectrum stoornis wil ik even opmerken dat bijvoorbeeld Einstein en Andy Warhol Aspergers waren. Aspergers zijn lieden met een zo hoog concentratievermogen dat die ze het vermogen geeft ons net even buiten de gebaande paden te laten kijken. Zulke mensen zijn het zout, en misschien zelfs het peper der aarde.
Dat kan ook verkeerd aflopen zoals bij Volkert van der Graaff. Maar ASS-ers zijn geen iha lieden die rücksichtlos regels toepassen, integendeel, die stellen(zich) juist vragen omtrent de achtergrond en daarmee het waarheidsgehalte van die regels.
Het zijn feitelijk de hoog-sensitieven onder ons, die tot op het bot uitzoeken wat hun sensitiviteit ze al vertelde.

Anoniem zei

Willem, vergeet niet dat Asperger als etiketje vooral is uitgevonden door een groep mensen die graag wil dat jij vaker achter die rode strepen bij het gezondheidscentrum komt staan om wat "snoepgoed" te halen. En volgens mij "heb" je Asperger, maar "ben" je het niet...
Gr., Ketelbinkie
Dan nog iets kleins : mijdt Meins!

Anoniem zei


even een correctie hoor Willem.
mensen met bijv. Asperger ZIJN niet maar HEBBEN.
Einstein en Andy wáren dus geen aspergerS maar waren mensen mét asperger.

ander voorbeeldje...

BORDERLINERS zijn er niet.
wél zijn er mensen met borderline.

het zijn syndromen en stoornissen die mensen hebben maar de mensen die het hebben zijn in de eerste plaats gewoon mensen.
ja mét het syndroom van asperger of mét de stoornis borderline.

oké, is dit ook weer even duidelijk, hè :-)??

gr. Therèse

Anoniem zei

Willem heeft het laatste woord, die boa lijkt me geen Einstein en geen hoog sensitieve, laat dit duidelijk zijn.

Anoniem zei

afdeling Kinderpsychiatrie K.U. Leuven uit.

"Ze begrijpen dingen letterlijk, omdat ze het bredere plaatje niet zien. De wereld kan voor hen erg verwarrend en onvoorspelbaar zijn. Kinderen met autisme gaan dan ook vaak op zoek naar regeltjes die ze erg rigide volgen. Ze houden zich strikt vast aan bepaalde routines, gewoontes of handelingen, en hebben beperkte maar intense interesses. Vooral met onvoorspelbare veranderingen hebben ze het moeilijk."

als deze kinderen groot worden en ingezet worden voor taken waarbij het van belang is om het grotere plaatje te zien kan dit heel verkeerd uitpakken.

Anoniem zei


er wordt hier dus duidelijk van KINDEREN MÉT AUTISME gesproken en niét van AUTISTEN.

oké. prettige avond.

gr. Therèse

Anoniem zei

Wat is het verschil met bij Meins in je tas laten kijken of bij de Lidl wat me ook al gebeurt is, het lijkt nu net of het alleen bij Albert Hein gebeurt.

Willem Pauwelussen zei

De term ‘Asperger’ is niet uitgevonden door lieden die anderen graag ‘snoepgoed’ willen toestoppen. Asperger verwijst naar de onderzoeker Hans Asperger1 die, ik meen in de jaren ‘50 de milde vorm onderscheidde van de zwaardere vorm die door Kanner was gedetecteerd. Het ‘snoepgoed’ waar hier mogelijk op wordt gedoeld is Ritalin, en dat wordt niet aan Aspergers maar aan AD(H)Ders voorgeschreven.
Mensen met Asperger (vooruit dan maar) ondervinden dat ze een deel van de vaardigheden van de ‘neurotypical’ missen, doorgaans ligt dat in het vermogen tot empathie, maar daar anderzijds weer een stuk voor ‘terugkrijgen’, bijvoorbeeld een grote taalgevoeligheid. Dat is dus iets wat je dagelijks 24 uur lang ervaart. Ben je dan een Asperger of heb je het? Ik denk dat de persoon zelf ervaart dat hij (zij is zeldzaam) het IS.
Wat uit Leuven wordt geciteerd is volkomen juist maar is slechts een deel van het plaatje. Wie het hele plaatje wil kennen raad ik het boek ‘een vreemde wereld’ aan van Maria Delfoss. In ieder geval is het zo dat Aspergers doorgaans hoog intelligente mensen zijn, dat moet ook want ze moeten met hun denken corrigeren wat ze door gebrek aan empathie niet hebben opgepikt. Een kamer vol mensen is een chaos van indrukken waarvan zo iemand (immers hoog-sensitief) op tilt kan slaan. Dus hij zondert zich graag af, met zijn extreem hoog vermogen tot concentratie of, anders gezegd, zijn enorme compassie kan hij dan in een veilige omgeving tot verassende resultaten komen.

Willem Pauwelussen zei

Maar inderdaad, dat het heel erg verkeerd kan uitpakken heeft de moord op Pim Fortuyn wel afdoende bewezen.

Anoniem zei

We zullen even de Beijmerlonische Spraakverwarring rond Asperger opheffen : de meeste mensen met dit label hebben door de bank genomen een wat lager EQ (emotionele intelligentie), maar vaak een verhoogd IQ (wiskundige/rekenkundige intelligentie.)

Anoniem zei

Een bekeuring aangezegd krijgen en dan NIET in de gaten hebben dat je te maken hebt met een BOA? Hier klopt iets niet. Meneer de hondenliefhebber houdt zich van de domme, ook voor de lezers van BN. Zijn recalcitrante gedrag heeft zich tegen hem gekeerd. Ik denk niet dat een rechter meelij met hem heeft.

(rené)

Asperge zei

Janny Visscher, ben je van een socialistische partij, of ben je gewoon Maoïstisch?

Anoniem zei


René, hoe precies de vork in de steel zit weet ik als buitenstaander niet maar je reactie getuigt wel van een vleug waarheid, naar mijn idee.
persoonlijk ben ik tenminste nog nooit aangesproken door een doorsnee burger, die me voor iets wilde bekeuren.

ik begin langzamerhand nieuwschierig te worden naar DEEL 2 :-).

GR. Therèse

wilko zei

Wat een gedoe allemaal en dat volgens mij alleen om het machtsvertoon. En daar moeten inderdaad dus 4 agenten en een hovj voor komen opdraven? Zelf heb ik medio februari aangifte gedaan van smaadschrift, nooit meer iets van gehoord,zal wel ergens onderaan in een bureaula liggen. Hoezo burgerrecht, denk dat we alleen nog maar een plicht hebben en verder onze mond moeten houden. Nog even en onze vrijheid van meningsuiting wordt ons ook nog afgenomen.

Anoniem zei

Ja , Therese .
Dit soort sukkels ( die twee hanen )
willen maar een ding : " Macht !"

Anoniem zei


hoi wilko ;-),

wat 'n boudel hè?

ben eigenlijk best nieuwschierig of de hondenbezitter in kwestie deze (nu) 1- of 2- of 43 commentaren/reactie's meeleest.

ps: Trek die la weer open, hoor!

gr. Therèse

Kees Huizenga zei

Zie ook dit artikel van vandaag:

http://www.dichtbij.nl/groningen/regio/artikel/3516077/stadswachten-maken-zich-niet-populair-in-beijum.aspx

Willem Pauwelussen zei

Ik weet niet waarom ons aller Janny erbij wordt gehaald, maar ik kan bij deze denk ik wel voor haar antwoorden dat de SP inderdaad als maoïstische partij is begonnen maar die 'veren, om Wim Kok te citeren, allang van zich heeft afgeschud en, nu de PvdA de Partij van de Ambtenaren is geworden, zelf in het politieke spectrum ongeveer de plaats heeft ingenomen waar vroeger de SDAP zat. De geschriften van Pannekoek en Gorter hadden hen,na het failliet van het Leninisme, nog op het communistische pad kunnen houden, maar blijkbaar wilde de SP zo snel mogelijk de PvdA aan de linkerkant inhalen.
En die meneer/mevrouw met zijn/haar EQ en IQ slaat de plank aardig raak.

Anoniem zei

Een zin met diepe inhoud uit het stuk:"... op transport gesteld". Veelzeggend over de wijze waarop alles heeft plaatsgevonden en welke impact het heeft gehad op de 65 jarige man. Als ik het verhaal goed gelezen heb met al eerdere verhalen over deze Boa's zijn het net veredelde NSB-ers die alle socialiteit en menselijkheid ingeruild hebben voor een steen en machtsvertoon. (Befehl ist Befehl)
Ik ben benieuwd wat het volgende incident wordt met deze heren BOA's.

Anoniem zei

Waardoor moeten hier überhaupt Landwachten door de straten patrouilleren ?? Leven we weer in '40-'45 of zo ??? Nog even en de dierenvrienden krijgen een hondenster opgespeld, zodat ze straks makkelijker kunnen worden gedeporteerd naar een kamp.

Anoniem zei

Deze mensen kennen geen werk vinden vandaar ze nu stadswachter zijn het zijn dompies anders doe je dit werk niet

Anoniem zei

Boa's behoren tot de sociale werkplaats van gem. Groningen. Wat een stumperds.

Willem Pauwelussen zei

Het volgende uit mijn nog uitgegeven manuscript over de geschiedenis van de gemeente Noorddijk publiceer ik onder het motto: eerst nadenken voordat je wat roept:
Landwachters december 1943.
Door een verordening van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebie-den werd in overstemming met de leider der NSB uit leden van de NSB en haar organisaties een gewapende Landwacht opgesteld. Die had tot taak ter ondersteuning van de gewone politie en in samenwerking met hen de bevolking en openbare instellingen te beschermen tegen overvallen en sabotage, controle op het verkeer en ook aanvallen op de openbare veiligheid af te weren.
De Landwacht ressorteerde als een soort hulppolitie onder de Höhere SS und Poli-zeiführer . Ze zijn gerechtigd van hun wapen (jacht geweer) gebruik te maken, hun bij-naam was dan ook Jan Hagel. Het is onvoorstelbaar hoeveel leed deze groep mensen het Nederlandse volk heeft aangedaan.
Huiszoekingen, hulp bij razzia's op onderduikers en Joden, verraad en het blinde-lings uitvoeren van alle bevelen van de Duitsers. Ze werden gehaat en gevreesd door de bevolking. Ze opereerden immers plaatselijk, waren bekend met de streek. Aangezien hun soldij maar traag werd uitbetaald, compenseerden de landwachters zich door willekeurig goederen in beslag te nemen, zgn. omdat zij voor de zwarte markt bestemd zouden zijn, en door aan het plunderen te slaan bij huiszoekingen.

Anoniem zei


Ooo mensen toch :-((.

Niet nu maar morgen wil ik graag reageren op de 4 Anoniemen die hun berichten boven deze van mij hebben staan.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Er moet natuurlijk staan: mijn nog NIET uitgegeven manuscript. De wens is misschien de vader van de gedachte.

Anoniem zei

Nou ik zie dan eigenlijk geen verschil meer tussen Landwachten en BOA's. De BOA's vallen burgers toch ook te onpas aan en lastig ?! Alleen gaan ze nog net niet tot liquidatie over, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd....

Willem Pauwelussen zei

Dit soort criminaliseren van lieden die je niet aanstaan is net zo dom als de PVV voor een tweede NSB uitmaken.
Je zet er namelijk mensen mee in het verdomhoekje, en daarmee geef je ze gemakkelijke munitie in handen om te laten zien hoe intolerant je zelf bent. Niet helemaal onterecht, in de ogen van het publiek, dus je richt nu de veroordeling naar jezelf toe.
Bovendien maak je gratis reclame: kijk daar zitten de drop-outs! Dat maakt het des te aantrekkelijker voor lieden die zich verongelijkt voelen omdat ze door de maatschappij lelijk behandeld zijn. Dus de leden stromen binnen.
Je zaait wind, maar je gaat storm oogsten.
Afgezien daarvan is het natuurlijk een onvoorstelbare stigmatisering om iemand die misschien een kort lontje heeft meteen maar te vergelijken met het soort notoire sadisten die ik in het bovenstaande beschrijf.
Misschien zegt het iets over je eigen ontplofbaarheid?

Anoniem zei


22.50 uur. een reactie voor meerderen om eens goed en aandachtig te lezen.

Anoniem zei


hallo Pino,

ik lees je reactie net, eigenlijk per toeval.
inhoudelijk heb je volkomen gelijk en ben ik het helemaal met je eens.
alleen...
zij is geen zij maar een hij.
het betreft hier een manlijke hondeneigenaar.
nogmaals, voor de rest ben ik het met je eens.

misschien kan Johan dit onderwerp een beetje updaten?
er zijn blijkbaar nog steeds mensen die hun mening ook kwijt willen hier, zoals Pino nu.

gr. Therèse

Anoniem zei

Gewoon je hond aanlijnen en je hebt geen problemen. Nu wil je onderuit komen door gewoon door te lopen en niet meer te werken. Dus even goed nadenken. Jij bent het klein kindje!!