zondag 11 mei 2014

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (185)

Ranunculus is de botanische naam van een groot geslacht van ongeveer 400 soorten planten in de familie Ranunculaceae. Het bevat onder andere de boterbloemen en de waterranonkels. De Ranunculus-leden houden van vochtige plaatsen.

Boterbloemen zijn meestal overblijvende, kruidachtig planten met helder gele of soms witte bloemen. Er zijn zowel eenjarige als tweejarige soorten.

Alle Ranunculus-soorten zijn giftig voor vee, maar hun onaangename smaak zorgt dat het vee ze vanzelf laat staan. Vergiftiging kan wel optreden wanneer boterbloemen overvloedig voorkomen in reeds afgegraasde weiden waar weinig eetbaars overgebleven is.
De giftige stoffen worden grotendeels afgebroken wanneer de plant gedroogd wordt, waardoor hooi met gedroogde boterbloemen ertussen wel veilig is.

De boterbloem is een zeer veel voorkomend kruid. Het groeit op kale plekken in de wei, want gras verdringt boterbloem. Deze plant komt ook veel voor in de moestuin als onkruid. De opvatting over wat een onkruid is, is onderhevig aan veranderingen in opvattingen over wat gewenste en wat ongewenste plantengroei is. Er is geen biologische definitie van een onkruid. Wat men als ongewenst beschouwt, is afhankelijk van de situatie. Een onkruid is een op een bepaalde plaats ongewenste plant. Deze ongewenste planten kunnen wild of verwilderd zijn.
Wegschoffelen helpt maar matig doordat er uit elk stukje afgeschoffelde wortel een nieuw plantje opkomt.
De belangrijkste vijand is de tuinslak, dit onverschrokken beestje is niet bang voor het gif van de boterbloem.

Misschien zijn de bloemen op de foto de bloemen van de Kruipende boterbloem, maar het kan ook een andere soort zijn. En waardoor de ene bloem gedeeltelijk wit is verkleurd weet ik al evenmin. Misschien door een kombinatie van waterdruppels op het blad en felle zonneschijn.

De Kruipende boterbloem is de meest algemeen voorkomende boterbloem in Nederland en België. Ze kan goed tegen betreding. Met haar snelgroeiende bovengrondse wortelstokken kan de Kruipende boterbloem in korte tijd een groot gebied beslaan. Verder is ze niet kieskeurig wat betreft de bodemsamenstelling en de vochtigheid. De bloem komt erg veel voor en is in staat weilanden geel te kleuren met de helder gele bloemen. De Kruipende boterbloem wordt een halve meter hoog en bloeit van mei tot juli.

Maar de Kruipende boterbloem is niet de enige soort boterbloem. Andere soorten zijn bijvoorbeeld: Scherpe boterbloem, Akkerboterbloem, Gulden boterbloem, Knolboterbloem, Egelboterbloem, Grote boterbloem, Blaartrekkende boterbloem, Bosboterbloem en Behaarde boterbloem.

Al deze boterbloemen hebben gele stervormige bloemen met 5 kelk- en 5 kroonbladen, meer dan 20 meeldraden, meer dan 20 stijlen en steeds één stempel per stijl. De bloeitijd varieert echter sterk. De eerste boterbloem bloeit in april en bloeit slechts twee maanden, anderen beginnen later te bloeien en een enkele bloeit van april tot de eerste vorst.


Info: Flora van de lage landen, Wikipedia, waterwereld.nu en floravannederland.nl.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: