woensdag 22 maart 2017

BEIJUMBORG (60)


Dwarrelend stof
Er is een hoop veranderd in ons landje. De door sommigen voorspelde (en ook via deze blog in een zeer volhardend commentaar van één anonieme lezer gewenste én voorspelde)  aardverschuiving richting PVV heeft in ieder geval niet plaatsgevonden – al stemden ook relatief veel Beijum-bewoners op deze partij. In ‘mijn’ stembureau (de gymzaal aan de Stoepemaheerd) zo’n 15%. Veel succesvoller in dit specifieke stembureau was de SP: zo’n 20% van de stemmen ging naar die partij. Net iets meer dan naar GroenLinks. En ook in ons stemdistrict 268 kreeg de PvdA een dreun van jewelste: net iets meer dan 100 van de 1432 stemmen…..en de VVD deed het helemaal niet goed: veel minder dan 100 stemmen.


Al met al waren het enerverende verkiezingen. Het was bij ons stembureau ontzettend druk (mensen combineren een bezoek aan het winkelcentrum dan met het stemmen) en we gingen er van uit dat we op tijd zouden worden voorzien van nieuwe stembiljetten, mocht dat nodig zijn. Niet dus…..zo moesten we om 19 uur enkele mensen vragen om even te wachten of naar een ander stembureau te gaan. Heel vervelend, maar de gemeente Groningen leek zelf ook verrast door de hoge opkomst. En na de sluiting van de stembus begon het tellen….voor wie wil weten hoe dat gaat volgt hier een samenvatting.

Eerst wordt door de voorzitter van het stembureau officieel aangekondigd dat de stemming gesloten is. Daarna gaat de stembus dicht, en wordt alles klaargezet en –gelegd om de stemmen te kunnen tellen. Vervolgens worden alle stembiljetten uit de stembus gehaald en op de tafel gelegd. Daar moeten ze één voor één worden uitgevouwen. Vervolgens wordt per stembiljet geregistreerd (op een iPad) op welke partij de kiezer heeft gestemd: 1432 x hoort degene die achter de iPad zit dus de naam van een partij, en tikt op een schermpje op het blokje met de naam van die partij. Degene die de naam heeft voorgelezen loopt vervolgens met het stembiljet naar een nummertje op de gymzaalvloer dat hoort bij de partij waar op gestemd is, en legt het formulier uitgevouwen neer: de formulieren met keuze voor de lijsttrekker boven dat nummertje, alle andere formulieren (de voorkeursstemmen) van die partij onder het nummertje.

Aan het eind van die sessie, die al gauw 1 ½ uur in beslag neemt – het is dan dus ongeveer 22.30u – worden alle formulieren per partij geteld: in totaal deden we dat in ons stembureau met 9 mensen. De stapel met de lijsttrekkers eerst, en daarna wordt geturfd per voorkeursstem per partij. Een hele klus, die ook zeker een uur in beslag neemt. Om 23.30 uur bleek dat we met één stem verschil de eerste telling correct hadden uitgevoerd: dat is volgens de kieswet een aanvaardbare foutmarge. En toen moesten we nog alle voorkeursstemmen invoeren op papier én op de iPad, en werd het voor enkelen van ons dus 00.45 uur…als je dan al vanaf 6.45 uur ’s morgens actief bent, dan kun je je voorstellen dat je dan ook echt aan een nachtrust toe bent.

Als we terug zouden keren naar de stemcomputer zouden we om half tien ’s avonds klaar geweest zijn…..maar we hebben heel wat over voor de democratie, nietwaar?

 Han Borg

Geen opmerkingen: