dinsdag 21 maart 2017

"MET TREKKERS OVER HET SPAKENPAD EN TROEP ACHTER LATEN""En dan rijden ze er met de trekkers langs en laten ons met de troep achter."

Lezer Marcel is niet te spreken over hoe groenwerkers van de gemeente met hun voertuigen over het Spakenpad rijden, het wandelpad aan de uiterste noordkant van de wijk.

Hij stuurde de foto's op en schreef er verder bij: "Het gaat me erom dat ze het zelf hier niet onderhouden maar dat we dat als buurt zelf doen, zoals netjes houden, de berm snoeien, en maaien, onkruid weghalen, maar dat mannetjes op trekkers er langs rijden ergens naar toe, en dan krijg je dit."

Zie foto's, dikke sporen in het gras. "En vervolgens laten ze ons met de troep achter en het uitbaggeren van de sloot is ook al jaren niet gedaan. Dit lijkt nergens op. De overkant, direct na de sloot, is wel netjes, maar dat valt dan ook onder de gemeente Bedum."

Zoals de blogger kan zien is het voetpad ook veel te smal om er met een voertuig zoals een trekker langs te rijden.

Op bovenste foto is goed te zien hoe dit de uiterste grens van Beijum is. en ook van de gemeente Groningen, aan de linker kant van de sloot, achter het riet, ligt de gemeente Bedum. Zuidwolde.
Langs het Spakenpad rechts, achter de schuttingen, liggen woonheerden als Rensumaheerd, Scheltemaheerd en Wilkemaheerd.

Geen opmerkingen: