dinsdag 14 maart 2017

UIT DE OUDE DOOS (320)

 Precies tien jaar geleden, in maart 2007, ontstond er veel rumoer in wat je bestuurlijk Beijum zou kunnen noemen.
Dagblad van het Noorden wijdde destijds twee artikelen aan the troubles binnen de Bewonersclub van Beijum.

Zie afbeeldingen boven en beneden, even aan de rechter kant scrollen om ze kunnen lezen. De hoofdrolspelers waren destijds voorzitter Henk Oostinga, de vanuit Lewenborg naar Beijum verhuisde Kees Huizenga en een zekere mijnheer Klein die geheimzinnig werd opgevoerd als 'een ambtenaar van ROEZ.'

Met laatstgenoemde persoon, die de macht binnen de bewonersclub naar zich toe had getrokken, escaleerde het een en ander een half jaar later volkomen. De complete redactie van de Beijumkrant stapte op. Beijumnieuws kwam uit het gesodemieter voort en drie jaar later begon Lijn6 om dezelfde reden, machtsmisbruik, een eigen wijkwebsite.

Twee jaar geleden werd het rapport Vrede in Beijum gepresenteerd. Met in elk geval één kritische noot er in verwerkt: een bestuur moet zich niet met journalistiek bemoeien.
Het is 2017 en het is erg rustig op het 'bestuurlijke' vlak in Beijum. De op macht beluste haantjes zijn van het toneel verdwenen en de bewonersclub likt zijn wonden.

De strijd om de wijkkrant behoort tot het voltooide verleden. De Beijumkrant is door het bestuurlijk onvermogen in 2014 kopje onder gegaan en social media, Twitter, Facebook, Beijumnieuws en Lijn6 domineren momenteel de vrije nieuwsvoorziening in Beijum. Zie ook 'van bindmiddel tot splijtzwam in DvhN, 2014.

De arrogantie van de (wijk)macht door de bewonersclub heeft plaats gemaakt voor een nederige houding. De lessen zijn geleerd, een bewonersraad moet dienend zijn en geen oorlog voeren met wijkgenoten of onderling rollend over straat gaan.
Berichten via www.dekrantvantoen.nl

(Er mag gereageerd worden, maar het is niet de bedoeling om oude problemen en vetes weer nieuw leven in te blazen. Op de persoon spelen richting hoofdrolspelers wordt niet getolereerd)

Geen opmerkingen: