vrijdag 17 januari 2014

BEIJUMSKAP (152)

Het is erg in het nieuws de laatste tijd, de gevolgen van de aardgaswinning in Noordoost Groningen. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw wordt hier gas gewonnen op ongeveer 3000 meter diepte in een poreuze zandsteenlaag. De tegendruk in deze laag neemt door de gaswinning af. Het gesteente wordt door de bovenliggende aardlagen samengedrukt, waardoor er bodemdaling optreedt. Deze bodemdaling heeft grote gevolgen. Als de waterstand gelijk blijft en de bodem daalt, dan stijgt het waterpeil. Dit heeft gevolgen voor de landbouw; kelders lopen vol; doorvaarhoogtes onder bruggen worden kleiner; dijken en kades worden lager.
De waterschappen nemen maatregelen om het waterpeil naar beneden te brengen. Hiervoor heeft Waterschap Noorderzijlvest bijv. 140 poldergemalen. In een poldergebied wordt het overtollige water door een poldergemaal afgevoerd naar het boezemstelsel. Zodat men in de polder droge voeten houdt.
Eén van deze 140 gemalen is poldergemaal Beijum in Zuidwolde. Het heeft een capaciteit van 53 m3 per minuut en bemaald een gebied van 651 hectare.
En natuurlijk zijn er de gevolgen van de aardbevingen die als gevolg van de bodemdaling steeds vaker en heviger plaatsvinden. In 1986 voor het eerst en op 16 augustus 2012 het heftigst, die hebben we in Beijum heel bewust meegemaakt. Scheuren in huizen, onverkoopbare woningen, de problemen worden steeds groter.
Op de site van de NAM lees ik: “Huizen en gebouwen hebben over het algemeen geen last van bodemdaling. Wel kan bodemdaling op de lange termijn invloed hebben op de grondwaterstanden. Daarom is er een Bodemdalingsfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds betalen we de aanleg van gemalen, dijken en andere maatregelen om de gevolgen van bodemdaling te beheersen.”
Ook op de site van de in 1984 in het leven geroepen Commissie Bodemdaling staat dat er geen directe schade ontstaat: “In het verleden zijn al veel maatregelen getroffen om de waterhuishouding aan te passen aan de bodemdaling, zoals het bouwen van nieuwe gemalen, het aanpassen van bruggen, kanalen, dijken en haventerreinen. Doordat de bodem in een groot gebied langzaam en geleidelijk daalt, ontstaat hierdoor geen directe schade aan gebouwen.”
Een achterhaalde beschrijving van een zeer lastig probleem. Ik ben benieuwd wat er de komende tijd gaat gebeuren…
Foto + tekst: Atsje Straatsma

Geen opmerkingen: