dinsdag 14 januari 2014

HOE MOET DE ZORG IN BEIJUM GEORGANISEERD WORDEN?

Buurtcentrum 't Heerdenhoes
(Ingezonden)
Uitnodiging Praattafel Beijum

Misschien heeft u al iets gehoord, gelezen of gemerkt van de veranderingen in de wereld van zorg en welzijn. Gemeenten moeten steeds meer regelen en organiseren voor hun burgers. Maar hoe moet dat dan? 

Om daar een beeld van te krijgen willen we met u in gesprek om vanuit uw eigen ervaringen een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Wat hebben mensen werkelijk nodig aan zorg, ondersteuning en activiteiten en heeft u ideeën over hoe dat er uit moet zien?
Wat zou voor u persoonlijk wel of niet werken? 
Welke vragen en/of zorgen heeft u? 
Welke kansen liggen er om dingen op een andere manier te organiseren?

De antwoorden worden meegenomen in een advies aan gemeenten en zorgverzekeraar. 

We willen u vragen met ons mee te denken aan de praattafel in Beijum op:

Maandag 20 januari, 13.30 – 15.00 uur, 
Buurtcentrum Heerdenhoes, Isebrandtsheerd 97
Er is koffie, thee en koek.

Het gesprek wordt geleid door ervaringsdeskundige medewerkers van Lentis en medewerkers van Zorgbelang Groningen. 
Zorgbelang Groningen is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van mensen die gebruik maken van zorg, welzijn en woonvoorzieningen. 

We vinden het prettig als u van te voren telefonisch of per mail laat weten dat u komt.
Graag tot ziens!

Namens de werkgroep wijkgerichte zorg,

Sandra ter Veen 

050 571 3999
s.terveen@zorgbelang-groningen.nl

Geen opmerkingen: