vrijdag 24 januari 2014

ZIE JE ECHT MEER MET 30?

De foto die is te zien is onlangs in de Isebrandtsheerd gemaakt. Zou het de verkeersveiligheid bevorderen als containers in alle heerden worden beplakt met 'Je ziet meer met 30?"
Wie zal het zeggen. Trekken automobilisten zich iets aan van met stickers behangen containers?
In de campagne 'Je ziet meer met 30' doen provincie en de gemeenten een dringend beroep op buurtbewoners. Het accent ligt niet op risico's en gevaar en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, maar op de sfeer in de buurt en het contact tussen buurtbewoners. 'Je ziet meer met 30', wil zeggen dat je leert oog te hebben voor je leefomgeving en voor iedereen die daarin een plaats inneemt. Zo appelleert de campagne aan de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele buurtbewoner/weggebruiker voor een prettige en veilige omgeving. 'Sta stil bij anderen, geeft zelf het goede voorbeeld, en durf medeweggebruikers aan te spreken op risicovol gedrag', is de achterliggende boodschap. Dat komt de leefkwaliteit in de woonwijk en daarmee de veiligheid ten goede. Lees hier.

De verkeersveiligheid ligt in de Beijumer heerden bij mijn weten hoog. Zelden tot nooit komt er een melding binnen van een ongeval in een heerd. Mocht daar anders over worden gedacht, mail dan naar Beijumnieuws@online.nl

Geen opmerkingen: