donderdag 9 januari 2014

ZORGEN OVER ONVEILIGHEID KORREWEG

Oktober '12, aanpassingen bij Korrewegbrug/Ulgersmaweg
Op dé fietsroute vanaf de Korrewegbrug naar de stad/Ebbingestraat liggen twee gevaarlijke kruispunten. 

Afgelopen maandag vond een ernstig ongeval plaats bij de rotonde op de kruising Korreweg met de J.C. Kapteynlaan. Reden voor GroenLinks raadslid Benni Leemhuis om aan de bel te trekken. Onderstaand persbericht kwam vanochtend binnen.

Drukke Korreweg steeds onveiliger voor fietsers

GroenLinks maakt zich zorgen over de toenemende onveiligheid voor fietsers op de Korreweg. Afgelopen maandag vond er opnieuw een ongeval plaats bij de rotonde op de kruising met de J.C. Kapteynlaan. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond. De afgelopen jaren waren er minstens 4 ongelukken met zwaargewonden. GroenLinks wil van het college weten wat zij aan deze onveilige situatie op de Korreweg gaat doen.

De rotonde op de kruising Korreweg-J.C. Kapteynlaan is niet het enige gevaarlijke punt op de Korreweg. Ook op de kruising met de Ulgersmaweg raakten auto’s en fietsers regelmatig met elkaar in conflict. Ronduit berucht is de kruising met Boterdiep/Rodeweg en Ebbingestraat.

Het lijkt erop dat er steeds meer fietsers gebruik maken van de Korreweg, terwijl ook het autoverkeer lijkt toe te nemen. Raadslid Benni Leemhuis: 'Het is tijd voor maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken op de Korreweg en om er de fietsers meer ruimte te geven.' GroenLinks denkt bijvoorbeeld aan ruimere fietspaden, maar zoekt ook naar korte termijn oplossingen die de veiligheid verbeteren.

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Deze worden binnen drie weken beantwoord.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Verkeersveiligheid is de zaak van de mensen die het aangaat. Als dagelijks hele horden Beijumers gebruik maken van de route over de Korrebrug en Korreweg is de verkeersveiligheid daarvan een zaak voor de vertegenwoordiging van die Beijumers en dat is nu eenmaal de BOB want een andere is er niet.
Ik heb zelf jarenlang in de WOU gezeten en weet dat die zich alleen druk maakt over de Ulgersmaweg als de zoveelste revitaliseringspoging voor de deur staat, ik heb er heel wat meegemaakt, en het hielp allemaal geen donder. Men wil daar dat de Stadsweg wordt doorgetrokken naar de sluis, en de doorgaande weg bij de Akeleiweg wordt geblokkeerd zodat de Pop Dijkemaweg niet die levensgevaarlijke donkere tunnel blijft die het nu is. Een woonstraat als toegangsweg voor het industriegebied, hoe kun je het bedenken. Denken dat die zich druk zullen maken over die ver van mijn bed show die dagelijks aan het eind van het Heerdenpad wordt opgevoerd is regels zien waar mensen zijn.
Verkeersdeskundig Nederland verkeert al geruime tijd in de rotonderoes, die er op neer komt dat steeds vaker verkeerslichten door rotondes vervangen worden. Het stroomt zo lekker door, immers. Maar wie regelmatig de kruising met de Kapteynlaan over moet zal zich erover verwonderen dat er nu pas een ongeluk is gebeurd. Voorrangregels worden massaal genegeerd, door zowel auto’s als fietsers, en natuurlijk vooral in de ochtend- en avondspits, want dan zijn we gestressed en hebben we haast. Er zullen dus best nog wel vaker brokken vallen.
De verkeerslichten op die kruising vervangen door een rotonde was een blunder van de eerste orde.
Willem Pauwelussen

Anoniem zei

Beste Kees,

Al een aantal jaar volg ik jouw bespiegelingen over het juridisch al dan niet correct acteren van personenen, organisaties, etc.

Stel jij je ooit de vraag wat al die energie die jij hierin steekt oplevert? Ik schat zo in dat het rendement niet groot is. Wanneer lever je eens een constructieve oplossende bijdrage? Bijvoorbeeld in zo'n kwestie als het fietsverkeer van en naar de stad. Je zou eens kunnen overwegen om als verkeersregelaar op een strategische positie plaats te nemen. Wellicht tot grote tevredenheid van fietsend Beijum.

Groet, van een dagelijkse fietser.

Anoniem zei

@Pauwelussen. Het is te merken dat jenog niet zo lang in Beijum woont. Als je goed ingevoerd bent weet je 1 ding, dat je je niet door de Bob wil laten vertegenwoorddigen.

Kees Huizenga zei

Een doordenkertje:

Menno Fritsma van de Openbare Bibliotheek van Beijum of een andere BOBber (misschien JV) stelt mij op Beijumnieuws een vraag over zgn. “rendement”.

Citaat:

”Al een aantal jaar volg ik jouw bespiegelingen over het juridisch al dan niet correct acteren van personen, organisaties, etc.

Stel jij je ooit de vraag wat al die energie die jij hierin steekt oplevert? Ik schat zo in dat het rendement niet groot is.” Einde citaat.

Met andere woorden: mijn reacties op Beijumnieuws moeten iets opleveren. Alsof ik “berekenend” gedrag moet vertonen! Daar heb ik nooit bij stilgestaan.

Wat betreft effecten: na mijn bezoek aan de bouwinspecteur van RO/EZ betreffende de nieuwbouw van Lidl werd van gemeentewege onmiddellijk actie ondernomen.
Nog steeds kunnen de gedupeerde huurders van de Atensheerd naar een advocaat om de betaalde kale huur over de sloopperiode (zeker één maand) vergoed te krijgen. Desnoods via de landelijke Huurcommissie of de Geschillencommissie van de Groninger woningbouwcorporaties.

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschillencommissie


De anonieme persoon denkt wellicht dat mijn schrijfsels moeten leiden tot de sloop van de BOB. Of een zgn. “staatsgreep”. Niets van dit alles. Ik geloof in een “fluwelen revolutie”, waarbij JV moet afdruipen. Wim Klein ging hem reeds voor, mede dankzij de publicaties over het rapport van mr. Ben Abbing op Lijn6.com en Beijumnieuws.

Beijumnieuws en Lijn6.com zijn invloedrijker dan de gesubsidieerde BOB! Leden van de BOB maken zich grote zorgen over de geringe opkomst tijdens de AV’s van de BOB, hun slecht bezochte Nieuwjaarsrecepties (het maatschappelijk middenveld van Beijum ontbreekt op chronische wijze), het 30-jarig bestaan, etc. De BOB is een Kleine, nietszeggende debat- en ruzieclub. Gemeenteambtenaren weten niet hoe te handelen!

Drs. Jaap van Leeuwen van Leander Media kenschetste de BOB in het verleden als volgt: “Gesubsidieerd ruziemaken”. In de Regiokrant Groningen van enkele jaren geleden.

De reaguurder is gewoonweg stinkend jaloers op Beijumnieuws en mijn reacties op Beijumnieuws. De welwillende lezer van Beijumnieuws weet dat mijn reacties niet alleen over de BOB en het NLA-wijkteam Beijum gaan. Tevens niet slechts over juridische en bestuurskundige/bestuurlijke zaken.

Juist die boven geciteerde, typerende vraag bevestigt en erkent de macht en invloed van Beijumnieuws, maar ook van Lijn6.com. Laatstgenoemd medium doet er wel verstandig aan om geen partijdig verlengstuk te zijn van het raadslid Anna Riemersma van de Stadspartij Groningen.

Straks volgt een inhoudelijke reactie over de Korrewegbrug en de Korrewegrotonde.

Kees Huizenga zei

Hierboven schrijft anoniem:

“Wanneer lever je eens een constructieve oplossende bijdrage? Bijvoorbeeld in zo'n kwestie als het fietsverkeer van en naar de stad. Je zou eens kunnen overwegen om als verkeersregelaar op een strategische positie plaats te nemen. Wellicht tot grote tevredenheid van fietsend Beijum.”

Met betrekking tot het autoverkeer en fietsverkeer over de Korreweg ben ik de mening toegedaan dat de Korreweg-rotonde nooit aangelegd had mogen worden. Totale geldverspilling door oud-wethouder Karin Dekker. De Korreweg is een zeer drukke autoweg met aparte fietspaden, die breed genoeg zijn. Op een drukke autoweg past geen rotonde. Nee, stoplichten zijn veel beter en meer effectief. Ik pleit derhalve voor herinvoering van stoplichten. Daar, waar nu de rotonde is gelegen.

Over het afsluiten van de Korrewegbrug voor autoverkeer en vrachtautoverkeer heb ik vooralsnog geen mening. Basaal is wat de bewoners van de Korreweg en omgeving hiervan vinden. Wat is de mening van de ondernemers van de Ulgersmaweg en omgeving? Idem dito de bewoners van de Pop Dijkemaweg en de Ulgersmaweg. Ik pleit dus voor goed en zorgvuldig wijkoverleg/buurtoverleg. Draagvlakondersteuning. Desnoods onder professionele begeleiding. De werkgroep Verkeer van de bewonersorganisatie van de Korrewegwijk stelt, naar verluidt, weinig voor. Hoe denkt de bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh over de afsluiting van de Korrewegbrug voor autoverkeer?

In de huidige situatie pleit ik voor stoplichten aan beide kanten van de Korrewegbrug. Aan het einde van de Korreweg en bij de Ulgersmaweg, daar waar nu de stopstreep is.

Het is heel gemakkelijk om vanuit een ivoren toren een mening te hebben. Of door middel van een korte particuliere mededeling op een twitteraccount.
JV van de BOB heeft kenbaar zonder overleg met het BOB-bestuur een belijnde mening. Ik citeer hem d.d. 8 januari 2014:

1. Harrie Miedema ‏@HarrieMiedema 8 januari
GroenLinks wil bredere fietspaden Korreweg http://wp.me/p1f9i1-AF4 via @oogtv; ook verplaatsen autoverkeer naar Oosterhamrikkade kan helpen.

2. John Veldman ‏@JohnVeldman1 8 januari
@HarrieMiedema @oogtv @bennileemhuis alle auto's over OHtracé en afsluiten Krol-brug voor autoverkeer? Voor #BOB Beijum zeker bespreekbaar

Ik pleit voor betrokkenheid van de burgers bij de beleidsvorming. Ook op verkeerskundig gebied. Geen ijdele hovaardij van de BOB, omdat deze club zich statutair dient te beperken tot het grondgebied van de wijk Beijum, gegeven de gemeentelijke wijkindeling. Wat wel mogelijk is dat de BOB in overleg treedt met de nabuurlijke bewonersorganisaties en mogelijke werkgroepen Verkeer en Veiligheid.


Beste anonieme reaguurder: ik ben niet bevoegd om als verkeersregelaar op te treden. Verder ben ik geen Mike Tomale (pseudoniem: Max Micha), die in het verleden optrad als particulier Heerdenpadwachter (dat deed hij louter voor Trots op Nederland, afdeling Groningen). OOG TV werd door hem benaderd. Er kwam een reportage van OOG TV.

Kees Huizenga zei

Zie verder dit rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uit januari 2012, getiteld: “SWOV-factsheet Rotondes”.

https://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Rotondes.pdf

Ik citeer pagina 4:

“Een rotonde kan niet worden toegepast bij zeer hoge verkeersintensiteiten (zie Tabel 1) of bij grote verschillen in intensiteiten tussen de toeleidende verkeersstromen (waardoor verkeer uit bepaalde richtingen de rotonde niet kan oprijden).”

Einde citaat © SWOV, Leidschendam, januari 2012.

Joost. zei

Overdaad schaadt en dat geldt ook voor reageren. Nb. onbegrijpelijk dat wijkbestuurders uit Beyum kleinkinderlijk gaan lopen zeuren en mekkeren via Twitter. Ronduit tenenkrommend en onwaardig.