maandag 20 januari 2014

OVER DE BODEMDALING IN GRONINGEN

 1991; dalingtabel, klik groter om te kunnen lezen

Gedokt voor de nieuwe sluis

Door Willem Pauwelussen

Maquette uit 1991

De bodem daalt niet alleen rondom Slochteren, de bodem daalt al jaren in de hele provincie Groningen. Begin jaren ’90 werd al geconstateerd dat in watergangen als Eems- en Van Starkenborghkanaal de bruggen verzakten door de gaswinning.  Tot zelfs een centimeter per jaar. De prognose van de bodemdaling ter plaatse van de Oostersluis was: 10 cm in 1995/2000; 20 cm in 2025 en 24 in 2050. Vandaar dat, bij de vernieuwing van die sluis, alle hoogtematen vermeerderd moesten worden met 24 cm. Dat kwam door de gaswinning dus zouden de gaswinners daar ook voor moeten betalen. Die gaswinners zijn sinds jaar en dag verenigd in de NAM en die had zich ooit bereid verklaard om eventuele schade en kosten te vergoeden. 
De Commissie Compenserende Maatregelen Bodemdaling beheerde daartoe een paar miljoen gulden. En ja hoor, we lezen dat de projectgroep vernieuwing Oostersluis, bijeen op 27 november 1992, verheugd constateerde dat de claims van ƒ 150.000 op sluisbestek en van ƒ 50.000 op het bestek staalconstructies door die commissie waren gehonoreerd. Nergens is iets te lezen over taxateurs van het ministerie die ter plekke zijn komen kijken en op een lager bedrag uitkomen. 

Wat het moet kosten, moet het kosten, en als je je verantwoordelijkheid neemt dan betaal je de schade die je hebt veroorzaakt. Geen onfrisse koehandel. Ruimhartig, want je hebt de mensen al genoeg stress op het lijf gejaagd.

Geen opmerkingen: