donderdag 16 januari 2014

OVER DE INLOOPAVOND OOSTELIJKE RING/BEIJUM NOORD

STAMPIJ HEEFT TOT OPLOSSINGEN GELEID

Door Willem Pauwelussen


Dat er iets aan de afslag Beijum-Noord moet gebeuren was al van het begin (2007) duidelijk. De afslag naar de Groningerweg ligt veel te dichtbij. Dus het is een levensgevaarlijke slalom om naar de afslag Winsum te komen. Hoe los je dat op als je het ongelijkvloers wilt maken? Er zijn heel wat inspraakrondes over geweest, met telkens weer andere alternatieven. De kritiek werd ter harte genomen en leidde tot een mooi resultaat.

In eerste instantie (september 2008) kwamen twee mogelijkheden op tafel.

Oplossing 1: het verkeer verlaat (via een half klaverbladkruising) de ring bij Beijum-Noord en rijdt binnendoor via parallelwegen naar de Groningerweg. Het voordeel hiervan is dat de aansluiting op de Groningerweg vervalt zodat er een rustiger wegbeeld op de ringweg ontstaat.  Maar bij die Groninger weg zit je met gelijkvloerse kruisingen met de fietsroute plus én beweegbare bruggen over het Boterdiep. Duur dus. Dit werd ondervangen in alternatief 1b (1 werd 1a). Door de bypasses direct tegen de ringweg aan te leggen zouden geen kruisingen met het fietspad en de recreatievaart nodig zijn. Maar dan zit je weer direct tegen die weg aan, en je houdt het nadeel van vrachtverkeer op de parallelwegen en de slechte bereikbaarheid (en onzichtbaarheid) van Hornbach.

Oplossing 2: een op- en afrit direct achter het viaduct met het Boterdiep, zodat je direct van de ringweg naar de Groningerweg rijdt. Dat is wel onrustiger je kruist geen ander verkeer en de bedrijven zijn beter bereikbaar. Vandaar dat de bedrijven van Noorderhoogebrug (Witt Lam) op de extra infoavond op 18 augustus 2008 hier hun voorkeur voor uitspraken. De bewoners waren voorzichtiger: die wilden eerst weten hoe het zat me de geluidshinder.

Op de inspraakavond van twee maanden later in ‘De Kern’ aan de Bentismaheerd kwam nog een ander nadeel van variant 2 om de hoek kijken. Vanaf de Eemshavenweg zou je drie lussen moeten passeren voordat je op de Groningerweg bent. Tja, zou je die eraf halen dan kun je niet meer via de Groningerweg naar Hornbach en dat is dus geen optie. En in praktijk zal het wel meevallen want er gaat ook veel verkeer naar Bedum via Zuidwolde en het meeste verkeerkomt toch uit het zuiden, meende wethouder Dekker.

Nog weer twee maanden later, tijdens een inspraakavond in de kantine van het Aacollege is de klacht echter nog steeds dat met die drie lussen het bedrijfsterrein Noorderhoogebrug wel erg moeilijk bereik baar wordt. Tijdens de nieuwjaarsborrel die de ringprojectgroep organiseerde met de bedrijven bleek daar nog steeds veel ontstemming over.
Vanavond (afgelopen dinsdagavond; JF) is dhr. Horneman van de provincie zo vriendelijk ons te woord te staan. De onvrede liep toch wel hoog op, dus er is alsnog naar gekeken. En jawel, het is opgelost “door de afslag Beijum-Noord in zuidelijke richting te verplaatsen (foto links)  én door de aanleg van een viaduct over de afrit Eemshaven naar Ring-Oost,  waardoor de beide Eemshavenweg-afritten elkaar ongelijkvloers kruisen (foto rechts). Zo kan de rechtstreekse verbinding van de Eemshavenweg met de Groningerweg gehandhaafd blijven.” 

 Op een eerdere bijeenkomst was er nog een  idee van de fietsersbond: een fietsverbinding over het Boterdiep bij Beijum-Noord. Hoef je die omweg niet meer te maken als je een keertje bij Hornbach wilt gaan kijken. Wat daarmee is gebeurd is voorlopig nog niet bekend.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Over de fietsverbinding bij Beijum-Noord: het is nu al mogelijk om met de fiets over de sluis te gaan. Het is dus niet nodig om om te fietsen.

Willem Pauwelussen zei

Dat klopt, maak ik zelf ook vaak gebruik van, maar het zal bepaald niet de fietsverbinding zijn geweest die de fietsersbond in gedachten had. Komt nog bij dat die twee bruggetjes in het verlengde van het pedaalpad liggen, dus bepaald niet in een frequent gebruikte fietsroute. Misschien dat de fietsersbond dat bedoelde met de omweg naar Hornbach?

Willem Pauwelussen zei

Ik heb me laten vertellen dat ergens iemand heeft getwitterd: "Ik zie geen stampij én geen oplossing. Komt dat nog of hou je het hierbij?"
Speciaal voor deze persoon nog even wat uitleg.
De 'stampij' (overigens een uitdrukking van dhr. Horneman zelf tijdens het gesprek), bestond eruit dat er in "De Kern' in oktober 2008 geprotesteerd werd dat er drie lussen gepasseerd moesten worden om vanuit de Eemshavenweg naar de Groningerweg te komen, wat de bereikbaarheid van het bedrijfsleven aldaar bepaald niet ten goede zou komen, dat vervolgens in december daar nogmaals tegen werdgeprotesteerd, en ook tijdens de nieuwjaarsborrel daar nog altijd ernstige ontevredenheid over bestond. Ik meen dat het volstrekt in harmonie met de Nederlandse taal is om, als er meerdere malen ernstige bezwaren worden gemaakt tegen voorgenomen overheidsmaatregelen, het begrip 'stampij' te hanteren.
Dan wat betreft de oplossing. Daartoe moet je eerst begrijpen wat het probleem was. Het probleem was, ik herhaal het maar even, de extreem slechte bereikbaarheid van (het bedrijfsleven aan) de Groningerweg voor het verkeer, komende vanuit de Eemshavenweg. Als je dat probleem wilt oplossen moet je dus zorgen dat er niet meer drie lussen (en twee bochten) gereden hoeven te worden. De heer Horneman legt duidelijk uit hoe hij dat gedaan heeft, namelijk "door de afslag Beijum-Noord in zuidelijke richting te verplaatsen én door de aanleg van een viaduct over de afrit Eemshaven naar Ring-Oost, waardoor de beide Eemshavenweg-afritten elkaar ongelijkvloers kruisen." De foto's zijn gemaakt van de maquette waar de mensen naar kijken op de grote foto helemaal bovenin het artikel.
Het is natuurlijk mogelijk dat de twitteraar het met die oplossing oneens is, sterker nog, misschien vindt hij dat het helemaal geen oplossing IS. Een andere manier om "Ik zie geen stampij én geen oplossing. Komt dat nog of hou je het hierbij?" te interpreteren zie ik eigenlijk niet.
Welnu, ik acht het niet op mijn weg liggen om oplossingen aan te dragen, als verslaggever geef ik aan mijn lezers door wat ik elders ben tegengekomen. Dat is in dit geval de oplossing die dhr. Horneman mij, namens de ring-projectgroep heeft verteld. Dus als de twitteraar vindt dat dit geen oplossing is (en blijkbaar vindt hij dat) moet ik hem toch echt naar meneer Horneman verwijzen. De kortste klap is misschien een mailtje naar e.horneman@provinciegroningen.nl. Ik neem aan dat de twitteraar zijn bevindingen met ons, dwz deze site, zal delen en ben benieuwd wat er nog voor nieuwe (in zijn ogen misschien echte) oplossingen uit de bus zullen komen.

Anoniem zei

@Pauwelussen,
je bent nog niet zo lang in Beijum maar je moet uitkijken dat je bepaalde idioten geen podium geeft. Die twitteraar is al tijden ziekelijk en gefrustreerd bezig, die man spoort niet.
Lees maar eens.
http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1865:twittergedrag-van-de-bob-secretaris&catid=21:commentaar&Itemid=88

Willem Pauwelussen zei

Bedankt voor de waarschuwing, maar ik geef iedereen altijd het voordeel van de twijfel. Wie weet welke fantastische oplossingen deze meneer nog kan bewerkstelligen in de plannen rond Beijum Noord/ Groningerweg? Je moet geen enkele mogelijkheid tot meedenken uitsluiten vind ik.
En ach, ik heb zelf enkele jaren in het wijkteam van de brugborgbuurt meegedacht en -gepraat over de besteding van NLA-gelden. Daar heb ik ook ervaren dat wijkbewoners wel eens hun eigen hobby verwarren met het buurtbelang. Ik zag daar nooit een probleem in want ik vond het een uiting van betrokkenheid. En de deelnemers vanuit de woningcorporatie(s) en SDC zijn doorgaans ervaren genoeg om op een aimabele manier de hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden.