donderdag 26 mei 2016

AARDBEVINGSSCHADE (DOOR GASWINNING) IN BEIJUM (19)
"Ik ben erg tevreden, we zijn zeer goed geholpen."

Beijumers met schade aan hun huizen als gevolg van een aardbeving verhalen wisselend over de afwikkeling van hun schademelding richting de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

De een ontsteekt in woede en voelt zich enorm wantrouwig richting deze organisaties, weer een ander doet er zeer luchtig over.
Vorige week was de Beijumblogger op bezoek bij een bewoner van een huis langs de wijkring, aan de Amkemaheerd, tegenover de Jensemaheerd. Buiten wees hij gerepareerde schade aan, evenals binnen. Zie foto's. "Het is allemaal keurig afgehandeld mijnheer." De totale schade was ruim boven de 1000 euro. Wanneer hebt u de aanvraag tot schadevermeerdering ingediend? "Pardon? Ik heb geen schadevermeerdering aangevraagd." Het kwam deels over als onwetendheid, deels als 'geen zin in hebben.'

Vierduizend euro waar je recht op hebt aan je voorbij laten gaan, dat is een keuze waar niet veel mensen zich in zullen herkennen.

Lezer Gerrit stuurde eergisteren onderstaande krantenknipsel uit de Telegraaf op. Hij schreef erbij: Een heel mooi bericht in de telegraaf voor de Groningers. En dan vooral voor veel Beijumers.
Een dag later in het nieuws: Top Shell stelt eigen bonussen veilig.
Ook in het nieuws, het Centrum voor Veilig Wonen classificeert steeds minder schade als gaswinningsschade.

Deze Groninger in hart en nieren heeft er geen twijfel over. We worden beduveld waar we bijstaan. De NAM/Shell en het CVW spelen geen eerlijk spel. Het gaat om geld. En niet om de veiligheid en het welzijn van de Groningers.

Ook in deze serie uw verhaal doen? Beijumnieuws@ziggo.nl

Geen opmerkingen: